Ruimtetijd maar nu met vrije wil

Aura Oasis Logo

Ruimtetijd en vrije wil.

Tijd en ruimte zijn niet gescheiden. Je moet dan wel de kwantumvisie erbij betrekken met de meerdere dimensies. De vele wereldtheorie is heden een zwakke hypothese maar we gebruiken ze hier als voorbeeld.

We kennen allemaal een computerspel. Je hebt verschillende soorten. Deze die je kan uitspelen in talloze varianten, zoals een schaakspel tegen de computer en deze van het filmtype waarbij je in een avonturenspel exact de juiste oplossingen moet vinden om verder te geraken. Stel je voor dat dit op een DVD staat.

Stel nu dat daar een spel opstaat van het filmtype maar dat verschillende mogelijkheden tot uitspelen heeft. Afhankelijk van de keuze in het spel kan je het spel verschillende keren spelen met een verschillend einde, zelfs een verschillend avontuur. Op de DVD ligt tijd en ruimtes van het spel vast, er liggen ook meerdere keuzes vast en dus meerdere toekomsten. Om tussen de verschillende toekomsten te kunnen switchen dient de DVD-lezer verschillende mogelijkheden te lezen. Dit wordt gedaan door continu te switchen tussen de lagen, waardoor de laserstraal elke laag dus in impulsen (frequentie) leest. Hierdoor is er een kortste periode, een trilling, een kortste afstand, een constante trilling van de laserstraal. Zoiets is de basis van de quantumtheorie. Materie trilt, er is een hoogste frequente, kortste afstand enz. nl de constante van Planck.

Het ontdekken in de laatste decennia’s van het verschijnen en verdwijnen van deeltjes in een vacuüm, alsook het verspringen van een elektron van baan 3 naar baan 4 in het atoom zonder daarbij ergens tussenin te verplaatsen maar door even te verdwijnen vereist het bestaan van meerdere dimensies.

Op de DVD zijn een aantal mogelijkheden om het avonturenspel te spelen en zo zou men ook interactieve DVD-films kunnen maken waarbij bij een bepaalde sequentie voor een andere kan worden gekozen. Al deze toekomsten liggen vast maar laten toch plaats voor vrije wil. Zou God daar nog niet aan gedacht hebben? Ik acht het AL slim genoeg.

Dat wil echter nog niet zeggen dat je hierdoor terug naar het verleden kan zonder het spel te herbeginnen en zonder dat de toekomst veranderd wordt. Dat de toekomst onafhankelijk van de oorzaak eerst beslist wordt heeft het experiment van Wheeler in de quantumtheorie ons aangetoond. Het feit dat helderziendheid in de toekomst kan, maar ook fout kan zijn, duidt op het bestaan van de toekomst. Geestelijk kunnen we al in het verleden reizen (en ook in de toekomst) via hypnose of gelijkaardige zelfhypnoses (trance, remote viewing, astrale projectie, uittreding).

Ik geloof dus dat net als plaatsen (ruimte), toekomsten (tijd) alle tegelijk bestaan en in de eerste plaats afhankelijk zijn van ons bewustzijn (zoals in een droom ons bewustzijn de droom creëert).

Dat is mijn hypothese, maar de meeste punten ervan zijn al bewezen. In het kleinste scheppend deeltje, het DNA moet de hele constructie al liggen. De vorming van een lichaam uit het DNA is geen toeval. Net zomin is de vorming van zo’n ingewikkeld aantal natuurwetten waardoor onze werkelijkheid kan bestaan naar mijn mening een bedachte constructie. Daarin moet het doel vastliggen.

	 Denis  

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt