UFO’s tijdreizigers? Is tijdreizen een paradox?

UFO’s, tijdreizigers?

Aura Oasis Logo

Is tijdreizen een paradox?

Is het onmogelijk om terug in de tijd te reizen omdat je daar je voorouders en dus je eigen geboorte zou kunnen verhinderen?

De paradox van je eigen geboorte verhinderen door naar het verleden te reizen is slechts een denkbeeldige verkeerde interpretatie. Dit is dus gewoon niet mogelijk omdat je daarvoor niet in het verleden kan reizen omdat je niet bestaat. Dus geen paradox.

Een heel kleine beslissing op een cruciaal moment in het verleden kan echter een invloed hebben op je huidige situatie. Die beslissing maak je geestelijk en ook geestelijk zou je vanuit een zicht in de toekomst een betere keuze kunnen maken. Je kent waarschijnlijk wel de chaostheorie. Die is ontstaan toen men steeds preciesere weercomputers probeerde te maken om zo ver mogelijk in de toekomst het weer te gaan berekenen. Wie het weer, een maand vooruit wil berekenen moet zo veel mogelijk zo precies mogelijke gegevens hebben om in de computer te stoppen waarop die de berekening kan maken. Een computer die 25 cijfers achter de komma rekent, zal een heel ander resultaat van de weervoorspelling geven dan een computer die er 30 na de komma berekent. Op de duur speelt het zelfs een rol of een vlinder in Afrika met zijn vleugels slaat om invloed te hebben op het weer. Zo ontstond de chaostheorie. (vlindereffect)

Betreft geestelijk en al dan niet lichamelijk naar het verleden te reizen en daar situaties te veranderen, raad ik je de doordachte film “The butterfly effect” aan. Een kind heeft black-outs. Een psychiater brengt die onder hypnose en zo kan hij geestelijk teruggaan in de tijd om daar zijn beslissing te veranderen. Zijn psychiater doet hem ook een dagboek bijhouden. Na de hypnose blijkt hij dat echter spontaan geestelijk te kunnen teruggaan door te verzinken in zijn dagboeken en de situatie te gaan herbeleven. Dit eindigt telkens in een gewijzigde situatie in het heden. Op oudere leeftijd zit hij in een onfortuinlijke levenssituatie. Zo kan hij niet leven door een bepaald stom ding dat gebeurd is tijdens zijn jeugd. Hij wou dat hij dit kon veranderen en blijkbaar verandert zijn werkelijkheid daardoor zo immens dat hij niet alleen die ene situatie verandert maar zijn hele leven. Van daaruit wordt het een steeds terugkeren naar het verleden. De black-outs blijken het gevolg te zijn van zijn terugkeer en ze geraken opgevuld naarmate hij in het verleden de beslissingen ook neemt.

Ik vind de film een geniale bedenking. Het is mijn nr 1. Hoe meer je nadenkt over de film hoe meer inzicht je verkrijgt.

Terug naar het fenomeen UFO. Ze bestaan ondanks dat nergens zoveel over gefantaseerd is dan daarover. Ze blijken vooral rond midden-Amerika op te duiken en Colombus maakte al een aantekening van een vliegend lichtend voorwerp dat in de Bermudadriehoek in de zee verdween. Hij zag dan ook ‘s nachts een lichtschijnsel uit de zeebodem. (in de zee want het is daar onmetelijk diep)
Vanuit de ruimte kan op die plaats nog altijd een lichtschijn worden waargenomen in dat zeegebied, op voorwaarde dat er geen bewolking is en dat het nacht is.

Een tweede opvallend feit is dat UFO’s vaak gezien worden voor of tijdens er grote gevaren mogelijk zijn. Vlak voor de WTC zijn ook UFO’s waargenomen die de torens gingen bekijken en in India maakte men voor de Tsunami ook meldingen. Het lijken wel een soort ramptoeristen alhoewel ze overal gezien worden maar op de juiste tijd en de juiste plaats het meest.

In ieder geval is een theorie als reizigers uit de toekomst of uit andere dimensies van onze wereld VEEL aannemelijker dan ruimtereizigers. Landingen ervan zijn meestal humaniods (Nordics – Scandinavisch type, blond). Grey’s met grote ogen komen meer bij crashes voor. Zelf zag ik ooit eens iets plat en rond enorm rechtlijnig door de open lucht vliegen maar ik zag vooral de donkere bodem. Ik zag ooit in wolkenloze lucht een grote lichtbol die zich licht zigzag-achtig bijna verspringend leek te verplaatsen. Laatste zou een zeldzaam elektrisch fenomeen kunnen zijn zoals we ook niets weten van een bolbliksem. Als je die dingen waarneemt is er moeilijk een etiket op te plakken. Je weet gewoon niet wat je ziet. Je kan niet zeggen, dat is nu een vliegende schotel zie, met grijze mannekes die ons komen bezoeken van Alfa Centauri. Nee, het is gewoon iets dat je geen bestemming kan geven, iets Unidentified. Ik heb wel getuigenissen o.a van een dichte gebuur, die letterlijk 2 dagen na elkaar een “vliegende schotel” met mens(achtigen) zag landen samen met een vriendin. Ik heb ook collega’s die op een morgen een intelligent bestuurde schotel van aluminiumkleur zagen. Ook zijn met getuigen bekend van de reusachtige driehoekige UFO die in 89 zowel in Frankrijk als België massaal werd gezien.
De zaak van de gelande UFO en deze van een gefilmde in wolkenloze hemel is met mij samen met Sobeps en nog een organisatie onderzocht. Alle getuigen werden ondervraagd. De video heb ik nog. Weerom: je kan niet zeggen dat ze marsmannekes zijn. Dat is er niet op te zien. Maar wat is het???

	 Denis

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt