Onze geest en onze virtuele werkelijkheid

Onze realiteit, de aard van materie

en het ontstaan van allesdoubleslitexperiment

Na jarenlange persoonlijke verdieping in het domein heb ik nu de inzichten gekregen die vanuit meerdere hoeken ineen vallen.

Alhoewel veel wetenschappers het er persoonlijk nog moeilijk mee hebben is het nog onmogelijk om aan de gevolgtrekking van de kwantumfysica te ontsnappen dat alles wat we hier in deze wereld als fysiek ervaren, puur geest is. Vanaf de eerste ontdekkers tot de hedendaagse wetenschappelijke vorderingen ontsnappen we niet aan de gevolgen van de inzichten van het twee spletenexperiment dat intussen duizenden keren per jaar in universiteiten herhaald wordt. Het gedrag van wat we denken dat stof is, hangt voor 100% onlosmakelijk vast met de geest van de waarnemer.

Ook vanuit onderzoek naar bijna doodervaringen horen we herhaaldelijk de bewering dat dit leven hier minder werkelijk is dan het leven daar. Niet alleen qua realiteitservaring maar vooral door de overrompelende grotere herkenning van “realiteit” en “home” in het leven na de dood.

Vanuit parapsychologisch onderzoek leren we dat helderziendheid, intuïtie, beïnvloeding van andere mensen en voorwerpen, eigenlijk ontspruit vanuit ons onderbewustzijn en weinig of niet vanuit ons waarnemend en denkend BEWUSTZIJN. Ze komen uit de diepere lagen van onze geest en van daaruit worden ze werkelijkheid.

Placebo effecten en effecten van healing die dus onvermijdelijk ook bestaan, werken ook via onze geest. Ons onderbewustzijn.

Als we overlijden komen we in een hogere dimensie van een geestelijke wereld terecht. Daar is een hogere geestelijke werkelijkheid en zijn er hoger geestelijke wezens die verbonden zijn met die sfeer.

Er zijn intussen fysica experimenten die non-localiteit aantonen en door testen met delayed choise quantum eraser zien we dat we zelfs door onze waarneming bij aankomst de baan van een deeltje (of macro-object) kunnen wijzigen waarlangs die in het verleden moest komen om onze werkelijkheid te verklaren. Onze waarneming creëert dus ook alles wat een bepaald resultaat vooraf gaat, terug in de tijd.

Als je nu nog geen sterretjes ziet en wel al eens een filmpje zag over “the double slit experiment” kan je hier misschien volgen: https://www.youtube.com/watch?v=BhMIz_iJtzQ
Het is wel allemaal juist wat in deze video gezegd wordt. Deze dingen komen ook voor uit de wetenschappelijke kwantumtheorie.

Duurt het te lang of ben je nog niet goed bekend met het tweespleten experiment zie dan https://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc

Hoe meer we de stof onderzoeken, hoe meer ze verdwijnt onder onze ogen.

Denis