Realiteit versus illusie

Aura Oasis Logo

Realiteit versus illusie

1poltergeist

Echt of fraude?

Dat er paranormale fenomenen bestaan is werkelijkheid. Wie zich afsluit voor deze waarnemingen blijft bij de afgesloten area der wetenschap die deze dingen bij voorbaat ontkent.
Gezien het werkelijkheid is, zijn ze hoe dan ook fout. Deze dingen bestaan en zijn harde feiten. Wie het altijd moet hebben van verklaringen zoals “iemand die de fenomenen frauduleus veroorzaakt” kent niets van deze dingen.

Goochelaars hebben vaak een teleurstellende carrière die nogal tegenvalt. Men wil meer aandacht en bewondering voor zichzelf. Ze kunnen niet verdragen dat er dingen bestaan die meer interesse lokken en ze willen die maar al te graag naar zichzelf toetrekken om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Eigenlijk bereiken ze er niets mee. Iedereen weet dat het trucs zijn of doodgewone dingen zoals vervaldatums die men weet maar eigenlijk overal dezelfde zijn en dus geraden kunnen worden. Dit is de ware bedriegerij maar je kan het als amusement zien.
Een paranormaal fenomeen nadoen bewijst niet dat ze niet bestaan. Ze gebeuren effectief en zonder mensen met handlangers en kennis van goochelen of via gekochte goochelgadgets.

Het is natuurlijk niet gemakkelijk om dit materialisme opzij te zetten voor geestelijke verklaringen voor bepaalde fenomenen. Het is moeilijk te geloven en te verklaren (voor hen).
Men grijpt maar al te graag terug naar referenties zoals de gezusters Fox die uit nijpende financiële noodzaak geld hadden aanvaard om gewoon 1 keer te zeggen dat ze de HARDE klopgeluiden veroorzaakt hadden met de kootjes van hun tenen.
Meteen viel ook de pesterij van de sceptici weg maar ze hadden snel spijt van hun verklaring omdat ze gelogen hadden voor het vele geld dat hen tijdens financiële problemen werd aangeboden door een befaamd scepticus. 50 jaar later bleek dat ze toch geheel gelijk hadden gehad.
Maar “dat het allemaal fraude is” was wereldwijd uitgeroepen. Het feit dat men nadien het lijk vond inclusief de waren van de man die er vermoord was, werd gewoon niet aanvaard en men hield zich bij “fraude”. Wie deze geschiedenis aanhoudt kent gewoon de feiten niet. Wie de feiten wel kent moet zijn sceptische verklaringen ontkennen. Als je dit geval nakijkt op het artikel “Fox klopgeesten New York 1848” dan KAN HET GEWOON GEEN FRAUDE ZIJN zoals sceptici algemeen hanteren sedert de bekentenis en waardoor spiritisme een eerste slag in het gezicht kreeg. (de tweede was tijdens de 2de WO door het onthullen van een geheime missie via Helen Duncan die iemand doorgaf die daardoor overleden was.

Er zijn wel meermaals sceptici geweest die alle trucs kenden en na een tijd onderzoek 180° bijgedraaid zijn. Dit zijn de rationele.

Net zoals de relativiteitstheorie en de quantumtheorie drastisch afdwong dat de wetenschappelijke meningen radicaal werden herzien zou dit nog radicaler zijn en zouden er veel puur materialistische wetenschappers van hun troon vallen.

Men steekt zich weg achter het feit dat zo’n beweringen buitengewone bewijzen vragen (dus veel strenger dan andere bewijsvoeringen en zij bepalen natuurlijk “hoe” streng en herhalen de proeven tot er een misser is en onthoudt alleen de misser)

Natuurlijk moet het paranormale ook zijn verklaring hebben maar om dit uit te leggen moet je de verschillende feiten kennen. Uiteindelijk blijft dan nog wel iets over dat we nog niet kunnen verklaren maar zo’n dingen hebben we nu ook in de wetenschap.

      Denis

© 2015 Aura-Oasis – Denis Dhondt