Lincoln en Kennedy, opmerkelijke gelijkenissen

Aura Oasis Logo
lincolnkennedy

De lotsverbondenheid tussen Lincoln en Kennedy

De moorden op president Lincoln en president Kennedy zijn verbonden door een reeks toevalligheden. Lincoln werd in 1846 voor het eerst in het Congres gekozen. John Kennedy drukte precies 100 jaar later zijn voetspoor. Op 6 november 1860 werd Lincoln benoemd tot de 16de president van de Verenigde Staten, Kennedy op 8 november 1960 tot de 35e. Na hun dood kregen beiden een opvolger die uit zuidelijke staten kwam en Johnson heette. Andrew Johnson werd geboren in 1808, Lyndon Johnson in 1908.
John Wilkes Booth, de moordenaar van Lincoln, werd geboren in 1839 en Lee Harvey Oswald, de man die Kennedy doodde, in 1939. Ze kwamen allebei uit het zuiden van verenigde Staten en ze werden allebei neergeschoten voordat ze voorde rechtbank konden verschijnen. Booth beging zijn daad in een theater en vluchtte vervolgens een pakhuis in. Oswald mikte op Kennedy door het venster van een pakhuis – en vluchtte vervolgens naar een theater.
Op de dag van de moord zei Lincoln tegen een van zijn lijfwachten, een zekere William ook:`Ik geloof dat er mensen zijn die het op mijn leven gemunt hebben … Ze zullen het ongetwijfeld doen. En als het eenmaal zover is, kan niemand er iets tegen doen.’ Kennedy zei niets vermoedend tegen zijn vrouw Jackie en zijn persoonlijke adviseur Ken O’Donnell: `Wanneer iemand de Amerikaanse president werkelijk zou willen neerschieten, zou dat niet zo moeilijk zijn. Hij hoeft alleen maar met een telescopisch geweer post te vatten in een hoog gebouw en niemand kan er iets tegen doen.’ Twee en een half uur later werd hij precies op de door hem beschreven manier doodgeschoten.
Lincoln en Kennedy baseerden hun verkiezingscampagne beiden op het principe van de burgerrechten. Beiden werden op een vrijdag vermoord door een schot in het achterhoofd en in gezelschap van hun vrouw. Lincoln stierf in Ford’s Theatre; Kennedy stierf in een auto die afkomstig was uit de Fordfabrieken – een Lincoln. Een laatst, tragisch toeval: Lincoln had een secretaresse die Kennedy heette en die hem aanried die fatale dag niet naar de schouwburg te gaan … Kennedy had een secretaresse die Lincoln heette en die hem sterk afried naar Dallas te reizen.

Merkwaardig is ook dat beide moorden voorspeld werden. Lincoln kreeg de voorspelling eerst in een droom waarin de president van de USA werd begraven (hijzelf dus). Zijn secretaresse vroeg hem niet naar de afspraak te gaan. Een Amerikaans Medium die zich al meermalen had bewezen, nl  Jeanne Dixon verwittigde Kennedy dat hij zou vermoord worden en raadde deze af om de optocht te maken.

Copyright met citaten uit Readers Digest Denis Dhondt

      Aura-Oasis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt