Nieuwe ziektes

Aura Oasis Logo

Nieuwe ziektes

atoom

Mysterieuze oorzaken

Terwijl in Fukusjima de straling extreem hoog blijft oplopen, kennen we de eerste mutanten die daardoor veroorzaakt zijn. Dit zijn echter meestal geen Darwin-achtige nieuwe betere eigenschappen, maar altijd gebreken.

Gisteren ontmoette ik nog eens iemand met CVS/Fibromyalgie. Beter gekend als Chronisch vermoeidheidssyndroom.
Bij gebrek aan een diagnose die naar de oorzaak kan wijzen, beperkt dit ziektebeeld zich tot uitsluiting van andere oorzaken, zoals kanker, bloed en hart en enkele subtiele fysieke eigenschappen.

Tast men wel volledig in het duister omtrent deze ziekte. En waarom probeert men er geen medicijnen voor te ontwikkelen waar men anders staat voor te springen?

Toch is er iets vastgesteld, dat men helaas wel moest verzwijgen. Gelijkaardige ziektes met spierpijnen en extreme vermoeidheid werden opgemerkt bij oud-soldaten van de Balkanoorlog en Irak.

De staat zou dan echter al die vele duizenden slachtoffers moeten uitbetalen maar ontkennen daar ook maar iets mee te maken te hebben. Maar de slachtoffers sloten zich bij elkaar en beweerden dat het na die oorlog kwam. De overheid vraagt hen bewijs van hun ziekte, wat men ook bij Chronische vermoeidheid helaas tot hiertoe nog moeilijk kon vinden. En zo ja, bewijs dan eens dat het veroorzaakt is door die dienstplicht.

Velen liepen van dokter naar dokter in de ziekenhuizen en onderzoekslabo’s maar ook procedeerden er velen tegen de overheid omdat het toch wel merkwaardig is dat er in die groep zoveel gevallen voorkomen.
Het enige wat verschilde met vroegere oorlogen, is de vooruitgang van de techniek met computergestuurde wapens met nieuwe harde doorborende metalen koppen. Nieuw metaal?
Ja idd, men gebruikt uranium. Dit is zeer hard en boort zich gemakkelijk door een tank heen en zelfs door rots. (in tegenstelling tot koperen geschut dat amper een schrammetje zou veroorzaken op staal of rots). Tegelijk is “depleted uranium” ook een probleemafval, ook al heeft het het grootste deel van zijn straling verloren. Maar zo’n kleiner beetje straling is toch niet zo schadelijk? We ondergaan immers wel scan’s van medische apparatuur waar men radio-isotopen inspuit (de contrastvloeistof). Ook verspreidt de scanner zelf veel straling.

Er is idd een verschil. Het DU (depleted uranium), versplintert echter bij oorlogsgebruik en geeft ook radioactief stof dat ingeademd kan worden of op het lichaam kan blijven zitten.
Het gebruik van DU werd dus door de slachtoffers ook vermoed de oorzaak te zijn, waardoor ze de schuld bij de wapenindustrie en de overheid probeert te leggen voor hun levenslange invaliditeit. Tot hier wentelde men alle verantwoordelijkheid af, vermits het niet bewezen kon worden.

Uiteindelijk ontdekte een Japanse wetenschapper iets heel bijzonders bij onderzoek van het allerkleinste element dat crusiaal is voor ons fysiek lichaam, de genen. Hij ontdekte dat bij de personen met die ziekte, gebroken chromosomen voorkwamen die invalide gerepareerd zijn.
Hoe raakt DNA beschadigt? Door straling die er moleculen vantussen schiet natuurlijk. Er is geen andere oorzaak die dit zo subtiel kan veroorzaken. Straling is bekend om DNA te beschadigen, vandaar al die mutaties die na Chernobyl en nu ook Fukushima voorkomen.

Men maakt zich vaak sterk door straling te vergelijken met de NATUURLIJKE ACHTERGRONDSTRALING. Dit woordje NATUURLIJK staat hier echter teveel bij. Er komt wel straling uit de ruimte maar die wordt afgeschermd door onze aardse magnetische stralenmantel.
Vanwaar komt die dan?

Natuurlijke achtergrondstraling is verzwegen stralingsvervuiling die is achtergebleven van de vele atoomproeven. En daar is uiteraard “radioactivity is in the air for you and me” (muziek Kraftwork) in letterlijke vorm. Maar ook is veel stof in de atmosfeer en milieu in omloop.

Kanker is ook een ziekte die ontstaat door beschadiging van DNA. De meeste hartziekten worden veroorzaakt door oxidanten die zich heel gemakkelijk met vetstoffen kunnen binden in de aders en zich zo vastzetten. Uranium en plutonium zijn extreme oxidanten zodat men bij de productie van plutonium zelfs iets anders moest uitvinden om buizen mee te maken. De plutonium zette zich onmiddellijk vast in de buizen. (teflon werd zo uitgevonden) Bepaalde radioactieve stoffen (bijv. cesium) veroorzaakt ziektes in de spieren. Niet zelden de hartspier die dit het meest opneemt.

Vroeger kwamen hartinfarcten nauwelijks voor. Er bestond wel een verzwakt hart (hartfalen).
Ook kanker is vooral een nieuwe tijdsziekte.
Nemen we daar mogelijk ook alle nieuwe spierziektes bij
en vooral het nu intussen bijna aangetoond bewijs van het Balkansyndroom wat gelijkaardig is met CVS/Fibromyalgie.

Begin je te snappen waarom er geen pilletjes tegen bestaan en waarom de oorzaak onbekend blijft?

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt