Inzicht in de essentie van het leven

Aura Oasis Logo

Inzicht in de essentie van het leven

ao1

Inzichten

Wat heb ik nu gewonnen met een heel leven het paranormale en het spirituele te bestuderen?

Dit gebeurde voornamelijk langs eigen spiritistische communicatie en getuigenissen van bijna doodervaringen. Zoals iemand die een bijna doodervaring heeft beleefd zijn blik op het fysieke leven totaal is gewijzigd, zo is dit bij mij ook.

Het leven maakt slechts deel uit van een cyclus om onze geestelijke vervolmaking de nodige ervaringswijsheid te geven, die nodig is om hogere spirituele waarden te winnen en te kunnen loskomen uit de sleur van deze harde lijdzame incarnaties.

Dat het ginds “de ware thuis” is en het hier, van daaruit minder werkelijk uitziet, maar waarin we ons verdere leven moeten leren leven met gevolgen van onze eigen beslissingen, om nadien onszelf te kunnen evalueren op waar we nog dingen moeten leren, eer we passen in hogere sferen.

Dat onze fysieke wereld helemaal niet is zoals hij eruitziet. Tijd en ruimte zijn fysisch één, alhoewel het voor ons duidelijk verschillende dingen zijn. Tijd bestaat dan eigenlijk niet, er is alleen hier en nu maar in veranderlijke vorm, zoals je in een droom een beleving kan hebben van een hele maand of zelfs een heel leven terwijl je slechts 1 uur sliep.

Dat ook onze materie slechts bevroren trillingsgolven zijn waar we met ons bewustzijn materie uit waarnemen zoals een computerspel ook alleen software is.

Dat de evolutietheorie van Darwin niet geheel klopt en ook totaal niet kan kloppen, aangezien er organismes bestaan die zich niet uit een lager organisme kunnen ontwikkelen omdat ze geen enkel onderdeel kunnen missen. Een besluit hieruit is dat er in het leven van organismes zelf, een Goddelijke ziel zit die de evolutie regelt en zich aanpast aan wijzigende omstandigheden, veel sneller dan de enorme traagheid die volgens puur toevallige mutaties zoals in de evolutietheorie mogelijk zijn. (evolutie uit mutaties zijn intussen ook uitgesloten omdat ze alleen maar schade aanbrengen en nooit verbeteringen. Zelfs Richard Dawkins zelf is heden geheel overgegaan naar “intelligent ontwerp” theorie ipv. de klassieke evolutie)

Dat we deel uitmaken van een enorm bewustzijn waar we allen een levensvonk zijn die met al het andere moeten leven in harmonie voor de creatie van een levensvatbare situatie waar ieder element zijn wonderbaarlijke unieke rol speelt.

Zo heeft ieder deel zijn creatieve en intelligente rol om mee te werken aan een werkend geheel zonder verlies van bronnen. (de natuur recycled alles zonder verlies)

In essentie zijn we allen geesten, in een lichamelijke jas dan wel.

Ervaring levert wijsheid. Niets, hoe hard ook, is voor niets, al kan één leven volledig waardeloos lijken, bijvoorbeeld bij zware handicaps of door levenslange opsluiting of andere redenen…

Een heel leven lang werken voor materieel gewin, kan je een appeltje voor de dorst voor later opleveren, vaak door daar eigenlijk bijna fulltime voor te gaan en zo de andere dingen te weinig aandacht te geven. Tot je ineens beseft dat je ouder bent en je eigenlijk alles al hebt en daarmee tevreden bent, of tot je zeer ziek wordt en beseft dat je alles zal moeten achterlaten, ook de collecties waarvan je meende dat ze een waarde hadden maar die anderen niet op dezelfde manier kunnen waarderen en dus maar verdeeld worden als waardeloze goederen, bij gebrek aan een betere toepassing. Je hebt meer aan geestelijk gewin want daarom is het tenslotte te doen. Je moet leven voor het grotere doel.

Deze zaken kan niet iedereen volgen vermoed ik, maar ze zijn gebaseerd op feitenmateriaal en ervaringen. Je kan spirituele boeken kopen die ons vertellen hoe we moeten leven maar er zelf niets van begrijpen en zo maar zelf een theorie in elkaar brouwden die vaak gewoon persoonlijk ter plaatse gecreëerd is om in boekvorm te verschijnen en TE VERKOPEN in de hoop ermee bekend te geraken (ego).

Kunstmatige spirituele boekenkennis is waardeloos als je ze niet in praktijk kan ervaren. Er zijn wel heel waardevolle boeken maar er is veel meer rommel op de markt gebracht.

Voor mij zijn dit waarheden geworden waar ik 100% van overtuigd ben geraakt op een manier dat ze ook logisch verklaarbaar is en waarvan ieder element grond onder de voeten heeft.

      Denis

© 2015 Aura-Oasis – Denis Dhondt