Paranormale versus sceptici

Paranormale versus sceptici

Aura Oasis Logo

Toegenomen paranormale programma’s op tv wekken wrevel bij sceptici

De kandidaten in het “zesde zintuig” VTM zijn fraudeurs volgens sceptici. “Paranormale kinderen” zijn ontoelaatbaar, en vele andere, nu populaire programma’s zijn echt ongewenst en tegenwerkt door sceptici.
Maar ook veel andere documentaires zijn erg populair. Ghosthunters en mysterieuze paranormale fenomenen zoals magnetische mensen (foto). Laatste is een paranormaal fenomeen dat niet geloofd wordt maar moeilijk ontkend kan worden ook. (nee ze zijn niet vastgelijmd)

MagnetischVolgens hen kan het gewoon niet. Men wil niet geloven.
Dan belooft men nog steeds de zogenaamde prijs uit voor wie ontegensprekelijk kan bewijzen dat hij over paranormale gaven beschikt.

Ik heb zo’n test op video. Van het Russische meisje dat perfecte diagnoses kon stellen die controleerbaar onderzocht konden worden bij mensen die een ziekte hadden. Dat zagen we ook bij enkel kinderen uit paranormale kinderen.

Het komt erop neer dat ze testen doen waarbij je zogenaamd boven het gemiddelde moet scoren. Maar wel bij elke test. Er zit bedrog in de testen. Als je in een test bijv. 5 kaarten moet raden die bij de ziekte van een bepaald persoon horen, wensten ze dat ze meer dan 3 5 scoorde. 4 op 5 zouden ze als goed beschouwen.
Maar dit zijn al geen kwalitatieve goede testen. Immers wanneer je ook maar 1 keer aan het twijfelen gebracht wordt, verleg je immers twee kaarten want anders heb je er een over. Dus 4 op 5 is onmogelijk. Erg gewiekst. Geslepen test.

De eerste twee proeven moet ze van een aantal personen zonder verdere aanwijzingen beschrijven welke ziekte ze hadden. Ze hadden ze wel moeilijk genoeg gekozen.
Ze beschrijf overtuigd alles juist.
De tweede kwalitatieve test scoorde ze ook alles juist.
Een derde test werkten ze met de kaarten. Boven het gemiddelde van 3 op 5. Je moet bij elke persoon de juiste kaart leggen. 3 op 5 kan dus maar is niet genoeg. Nochtans is dat boven het gemiddelde. Het moest dus 5 op 5 zijn.
Daar maakte ze een foutje door op het laatst aan het twijfelen gebracht te zijn en nog 2 kaarten te verwisselen. Dus 3 op 5.
Resultaat: faliekant gebuisd.
Omdat je bij elke test boven het gemiddelde dat zij bepalen moet scoren is dat ook al een heel misleidende bedriegerij. (ik heb het op video). Statistisch is dat veel meer dan boven het gemiddelde scoren.
Daarmee werden de testen gestaakt. Afgelopen.

Stel nu dat de test juist zou geweest zijn, dan halen ze nog een andere test boven. Tot er gewoon een foutje optreedt.

Ze kunnen gewoon niet geloven dat zoiets zou bestaan. Ook goochelaars halen geen interesse meer door deze fenomenen. Zij bedriegen, dus doet een ander dat ook. “De hele wetenschap zou op zijn kop staan” – natuurlijk, is ook zo. Toch klopt het. Dat wil niet zeggen dat onze wetenschap niet opgaat.

De wereld is toch rond ondanks de weerstand die toen hard gevoerd werd, oa door de kerk en wetenschap. Ook bleek de aarde ook niet het middelpunt van het heelal. Ook enorm veel weerstand. De wetenschap kan het verkeerd hebben omdat hun geloof meespeelt.

Dan gaan ze ook op een ander niveau strijden. Paranormale kinderen zou kinderen psychologische trauma’s bezorgen of andere stoornissen. Onverantwoord dus. Moest weg volgens hen.

En zo gaat het al 150 jaar tegen de waargenomen bewijzen in die vaak heel streng onderzocht zijn. Vaak zelfs door sceptici die overtuigd zijn geraakt. Soms werd zelfs bedrog niet gemeden om fraude aan te tonen (gezusters Fox). Ze bleken nadien toch gelijk te hebben. Houdini gebood een handlanger eens een stok te verstoppen waarmee een medium zou gefraudeerd hebben. Daarmee zou ze dingen in het donker vanop haar vastgebonden positie kunnen bewegen. Al had niemand minder dan Houdini zelf haar vastgebonden. De handlanger bekende het later na Houdini’s dood. Hij kon zich immers enorm opwinden over deze zaken. Bang dat hij niet wonder nr 1 was?

Ook Liesbeth van Dijck werd gewoon agressief aangevallen in een kakofonisch interview tegenover twee sceptici. Toch verdedigde ze zich eerlijk. Als je de reportage een tweede keer bekijkt, dan zie je dat ze op verschillende paarden springen met 2 tegen 1. Het werd een agressieve kakofonie. De reporters Paul en Witteman van NCRV zullen een tweede keer nadenken eer hij nog eens zoiets doet, zeker live.

Proficiat Liesbeth dat jij de enige was die tenminste rustig en redelijk bleef. De programmamakers waren zichtbaar bang dat hun programma ging ontsporen.

Erg veel waardering en respect zullen de sceptici niet gewonnen hebben. Hun bedoeling was gewoon iemand van die “believers en oplichters” het vuur aan de schenen te leggen.

Trouwens, beweren dat het programma gefraudeerd is, maw dat het hele gedoe gelogen is, is erg laag bij de grond als je je toevlucht tot zo’n verklaringen moet nemen. Ook een goed uitgevoerde goocheltruc bewijst niet dat het bedriegerij is. Helderziendheid en meer bestaat. Maar niet alles werkt dat onder het paranormale wil geklasseerd zijn.

Zelf een psychometrische reading nodig? Via contact op onderstaande website.

      Denis

© 2010 Aura-Oasis – Denis Dhondt