Poltergeist

Categories:

Aura Oasis Logo

Poltergeist

poltergeist2

Pestende entiteiten of RSPK?

Naast de vaak relatief rustiger geesten die nog in een woning huizen en naast de entiteiten die rond een persoon hangen, hebben we ook nog poltergeistfenomenen. Dit is ook bekend als “Klopgeest”

Velen hebben de neiging deze poltergeist als “demon” te bestempelen, maar een monsterlijk wezen dat uit de hel komt, zijn ze echt niet, ook al laten ze in enkele ernstige gevallen dierlijk ogende krassen na op de huid na een branderig gevoel.

In tegenstelling tot geesten die zich stil houden, maken klopgeesten net veel lawaai. Ze laten hun aanwezigheid uitdrukkelijk voelen. Vaak is dat ook bedoeld om erop te wijzen dat zij wel degelijk geesten zijn. Vaak zijn ze wanhopig en hopen zo aandacht en hulp te kunnen krijgen. Een andere reden kan ook zijn dat ze de bewoners echt letterlijk het huis willen uitjagen door hen zo veel mogelijk schrik aan te jagen.

Er zijn enkele merkwaardige kenmerken die jij bij poltergeisten kan zien. Soms slagen ze erin om op enkele minuten, voorwerpen, heel anders te schikken, op een zeer ordelijke manier. Zo zag ik persoonlijk ooit eens een 10 tal fotokadertjes die alle parallel schuin uitgelijnd stonden op een rij. Dit was met merkwaardige precisie gedaan. Je kon het uitmeten, dit was perfect geometrisch opgesteld en uitgelijnd.
Ook kunnen voorwerpen merkwaardig op gestapeld zijn op een manier dat we het zelf onmogelijk voor elkaar zouden krijgen, zeker op zo’n korte tijd. Zo kan een ongelooflijke evenwichtssituatie gebouwd zijn, zoals een hele gestapelde toren voorwerpen bovenop een flessenhals.

Bij poltergeisten is het vaak merkwaardig tot wat ze in staat zijn. Ze willen zich echter soms zo duidelijk vertonen dat ze letterlijk agressief kunnen worden. Dit is vooral het geval als de nieuwe bewoners het huis terug moeten verlaten, zodat ze het huis terug alleen hebben.

Vaak zijn het niet de eerste bewoners die buitengejaagd zijn. Ze kunnen je treffen op ongenadige wijze. Ze kunnen huisdieren ziek maken (vaak stress), ze kunnen voorwerpen in de ruimte laten rondvliegen, met deuren slaan, je bekogelen, je opsluiten in kamers en meer. Het bekogelen is in de praktijk meestal met steentjes, knikkers en dergelijke. Zelden levert dit kwetsuren op en vaak is het alsof ze je letterlijk niet willen treffen, maar passeren ze met een rakelingse precisie.
Wel kunnen ze soms ook “aanvallen” waarbij iemand aangeraakt wordt, waarbij hij/zij meestal een brandend gevoel voelt. Als men dan kijkt ziet men rode plekken tot bloederige krassen. Meestal 3 naast elkaar maar dat heeft echter niets te maken met klauwen en demonen. Laatste zijn puur een religieuze mythe.Wel is en blijft het duidelijk een agressieve kras.

Gevaarlijkst is het als ze ook brandjes kunnen stichten. Ze doen dat vaak op meerdere plaatsen tegelijk.

Poltergeisten kunnen erg luidruchtig zijn. Als ze klopgeluiden produceren kunnen dat zware krachtige slagen zijn, waarbij zelfs een muur of deur kan daveren.

Er is geen verschil vast te stellen tussen het gedrag van poltergeisten en RSPK (recurrent spontanous psycho kinesis). De mogelijkheden zijn dezelfde en wie onbewust psychokinetisch is bij spanning kan gelijkaardige fenomenen veroorzaken. Het verschil is wel aan te tonen op andere manieren doordat de fenomenen andere eigenschappen hebben. En bekende psychokinetische figuur rond wie dingen stuk gaan is Debbie Wolf.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt