Mediamieke hypnose

Diepe trancehypnose

Aura Oasis Logo

Mediamieke hypnose

Verschillende beschouwingen van diepe-hypnose-fenomenen

Regressie, transpersoonlijkheid en spiritistisch onderzoek onder trancehypnose

Spiritisme

Onder hypnose lijkt mediamiek spiritisme mogelijk. Dit is redelijkerwijs te geloven, daar de meeste spiritistische mediums trance gebruiken, welke vergelijkbaar is met zelfhypnose. Tijdens deze onbewuste toestand kunnen dan overleden entiteiten doorkomen. Het feit dat de entiteiten in sommige gevallen kunnen worden gecontroleerd op de werkelijkheid van de informatie kan men niet terzijde leggen.

Transpersoonlijkheid en regressie

Ook transpersoonlijkheid; het zijn van iemand anders; is mogelijk onder hypnose, inclusief de controleerbare feiten en herinneringen. Dit werpt natuurlijk een vraag op naar de reïncarnatietheorie onder regressiehypnose, die onder suggestie gebeurt. Men wordt in het laatste geval gesuggereerd een vorig leven te leiden. Alhoewel niet altijd succesvol kunnen er verassende controleerbare resultaten uit bekomen worden. Het was eigenlijk reeds raar dat de meeste een gewelddadige dood stierven, alhoewel die ervaringen natuurlijk het gemakkelijkste herinnerd kunnen worden bij de hypnose-onderzoekingen. In het geval van transpersoonlijkheid, betreft het een levende. Al deze zaken zijn onder wetenschappelijke condities getest.

Fantasie bij hypnose kan alleen als de hypnotiseur deze suggereert en begeleidt wat in deze regressiegevallen niet mag worden gedaan.

Mediums

De spiritistische communicatie werd bij toeval ontdekt, toen men een hele boel gegevens verkreeg van iemand die onder hypnose werkelijk beweerde een geest te zijn en die daarbij verrassend veel nauwkeurige datums, namen en andere controleerbare referentiepunten wist te geven. De hypnosetrance onderscheidt zich daarin dat de persoon zich werkelijk intelligent vertoont en creativiteit verkrijgt om zich te bewijzen, een effect dat niet voorkomt in het onderbewustzijn. Dit gebeurt ook in de andere gevallen, maar dan door het uitvragen van de hypnotiseur die dus op deze manier suggereert en mogelijk een persoonlijkheid creëert.

Dit betekent niet dat reïncarnatie niet zou bestaan. Er zijn voldoende gevallen bekend van personen die in volle bewustzijn herinneringen hebben van hun vorige levens die controleerbaar zijn . Hierbij is suggestie dus wel uitgesloten. (Prof. Dr. I. Stevenson)

Het verband hypnose, trance, spiritisme

Er zijn eveneens voldoende testen gedaan met transpersoonlijkheid, waarvan de verkregen gegevens werden vergeleken met de werkelijkheid. Dus dit zijn reeds alle feiten, alhoewel er mogelijk verschillende hypothetische verklaringen zouden kunnen voor bestaan. Het is een feit dat overdracht van kennis tussen de hypnotiseur en de gehypnotiseerde kan, zoals er ook een soort; al dan niet bewuste telepathische band kan ontstaan; tussen een goede psycholoog en zijn patiënt. Bij de experimenten is immers rekening gehouden met dit feit. Er wordt nauwkeurig op gelet geen suggestieve vragen te stellen. In het geval van spiritisme kan de persoonlijkheid van de gehypnotiseerde zelfs ingaan tegen een ongeloof van de hypnotiseur die dat laat blijken (dus tegen suggesties in!). Trance en mediumiteit is gewoon een soort hypnotische toestand

Ik laat iedereen hier zijn eigen mening over hebben. Je vindt informatie in de boeken van Prof. Dr. I. Stevenson (reïncarnatie-onderzoek zonder hypnose), Prof. Defares, Stanislav Grof (transpersoonlijkheid onder geleide trips), Hans Holzer (mediamieke eigenschappen onder hypnose) en andere dergelijke studies. Ze hebben allen hun bestaansrecht en zijn zeer juist uitgevoerd. Zo zijn de reïncarnaties uitgevoerd zonder suggestietechnieken of hypnose, de transpersoonlijkheid onder hypnose of onder medisch en psychologisch begeleide LSD-trips en het spiritisme onder hypnose zonder suggesties zoals ze ook voorkomt onder trance. Persoonlijk vermoed ik dat daarom bijna alle hypotheses een bewijskrachtige werkelijkheid bezitten die een verder onderzoek verdienen. Hun gemeenschappelijk karakter schuilt in de geest.

Collectief en holistisch

Onze geest is immers een persoonlijke versie van een collectief onderbewustzijn en dus Holistisch. In de Holistische filosofie die haar bevestiging ook vindt in de fysica, wordt onze realiteit zelfs aan het bewustzijn toegeschreven. Indien dat zo is, dan bestaat er uiteraard ook geen dood. De argumenten voor deze feiten zijn zo hard dat men de mogelijke verklaring nog moeilijk een hypothese kan noemen. Het bewijsmateriaal is te overvloedig en te krachtig. Vooral vanuit een samenwerking tussen fysica en parapsychologisch onderzoek is een nieuwe beschouwing ontstaan: Parafysica. Het geheel schrijft men nu grotendeels toe aan bewustzijn, vandaar dat de laatste onderzoekingen van parapsychologen ook meer “bewustzijnsonderzoek” worden genoemd.

Bij alle parapsychologische experimenten is het een feit dat men de beste resultaten boekt bij een proefpersoon en een proefleider met geloof of open geest. Een sceptische geest kan het tegenovergestelde teweegbrengen omwille van het feit dat het geloof in deze fenomenen een drijvende kracht is die ook negatief kan werken (psi-missing effect = negatieve bewijsresultaten die ook onmogelijk toeval kunnen zijn).

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt