Parallelle universa en quantumtheorie

Aura Oasis Logo

Parallelle universa en quantumtheorie

doubleslitexperiment

Wie niet geschokt is door de quantumtheorie
heeft er niets van begrepen

Dit artikel richt zich meer tot iemand die een basiskennis heeft van de quantumtheorie en weet wat die ongeveer inhoudt.

De quantumtheorie heeft zichzelf al meermaals bewezen. Er zijn natuurlijk nog aspecten ervan die nog niet volledig verklaard zijn zoals de noodzaak van parallelle universums.

Parallelle (alternatieve) universums, waar alle andere mogelijkheden van een aktie dus uitgevoerd worden in een ander kopie-universum, maar waar wij er maar één van beleven is in zekere zin observeerbaar door een klein experiment. Immers, volgens de quantumtheorie moeten alle mogelijkheden geprobeerd worden, waarbij er slechts één werkelijkheid wordt.
Film met hoge snelheidscamera’s een onweer. Als je de film vertraagt bekijkt kan je de quantumtheorie zien. Er ontsteken verschillende proefbliksems waarbij er dan slechts één zich volledig realiseert. Hierdoor zie je de andere terugtrekken, want de ontlading gebeurt door de bliksem die inslaat. Je kan dit ook zien, want bij degenen die in aanvang een proefbliksems waren, wordt als het ware één in VET overschreven. Dit is de echte flash.
Parallelle universa lijken niet logisch.
Als je parallelle universa zoals tegenwoordig in deeltjesfysica wordt aangenomen doortrekt, dan is het inderdaad niet logisch. Alle mogelijkheden zouden dan ergens een werkelijkheid moeten zijn en zo zouden er dan miljarden werkelijkheden zijn. Er kleven echter bezwaren aan de hypothese van de vele wereldentheorie. Het kan niet en bepaalde fenomenen zijn er niet mee verklaard.

Wat ik geloof is dat er proefwerkelijkheden zijn die zich niet verder realiseren, maar er wel een beslissing op baseren. In denk dus, dat net als bij het voorbeeld van de bliksem, de “mogelijkheden die zich als proef manifesteerden” zich terugtrekken en stoppen om de uiteindelijke werkelijkheid te realiseren en in te slaan. Hierbij lopen de andere werkelijkheden niet verder. Dat is al een stuk logischer en ook objectiever zoals bij het bliksemvoorbeeld.

Als je het voorbeeld van de bliksem heel simpel bekijkt, dan volgt de bliksem de weg van de minste weerstand.
De kans dat een bliksem de weg van de minste weerstand volgt is inderdaad veel hoger dan een moeilijkere inslag.
Zo werkt quantumtheorie eigenlijk. Je kan niet zeggen of niet berekenen waar iets zich bevindt, maar je kan met hoge precisie berekenen hoeveel kans er is om het op een bepaalde plaats te vinden.
Dat is hier ook zo bij de bliksem. Stel dat die 90% kans had om op de kerktoren in te slaan, dan zijn er nog andere mogelijkheden al is de kans klein dat hij de boom neemt die 300 meter verder staat. (er zijn factoren die de meest logische keuze van de bliksem anders doen verlopen)
Zo is het met het twee spleten experiment aangetoond. De deeltjes kunnen dus ook inslaan op plaatsen waar ze normaal niet zouden inslaan, al is de kans veel kleiner.

Meer vind je op Fysica

De relativiteitstheorie en de quantumtheorie hebben letterlijk ongelooflijke eigenschappen. Velen studeren het maar kunnen het zich toch niet echt voorstellen. Men leert er mee rekenen en werken en merkt dat het heel precies klopt, maar toch kan men eigenlijk niet geloven dat die tweelingsbroer die een vlucht met de raket neemt en terugkeert, jonger terugkeert dan zijn broer die hier op aarde jaren ouder is geworden. Zo hebben ze opeens een opmerkelijk verschil in ouderdom. Klinkt niet logisch. Toch is het zo. (het experiment met 4 atoomklokken, 2 op aarde en 2 in een vliegtuig dat om de aarde cirkelde bewees het exacte verschil dat je kon berekenen bij de wiskunde van de relativiteitstheorie)

De quantumtheorie is nog ongelooflijker voor wie ze echt begrijpt. Zo kan de beslissing om een mogelijkheid bij een keuze te kiezen tot het resultaat van die keuze waargenomen is, waarbij de mogelijkheid van de andere mogelijkheid vervalt. (het denkexperiment “de kat van Schrödinger”) Dit is intussen bewezen in de proef van Aspect.

Het onvoorstelbaarste is dat ons bewustzijn LETTERLIJK de oorzaken die tot dit resultaat leiden, aanpast bij de oorzaken. (terug in de tijd dus – volgens ons toch)

Daarom opperde Niels Bohr (ontdekker en kopman van de theorie) ook de uitspraak “Wie niet geschokt is door de quantumtheorie heeft er niets van begrepen” Filosofische fysica
Het confronteert ons dat onze realiteit en leefwereld heel wat anders is, dan we ervaren. Achter de schermen zit bewustzijn en geen big bang. (toch niet als verklaring, die big bang kan er wel geweest zijn)

De opvatting die velen delen over de aard van parallelle universa, als zou er een kopie van jezelf rondlopen in ieder ander universum, is dus vaak verkeerd begrepen en verkeerd uitgelegd. Zelfs door wetenschappers die het logisch ook niet geheel kunnen vatten maar wel experten zijn op basis van de wiskunde ervan.

Een heel goed en correct boek over beide theorieën is “De dansende Woe-Li meesters” van Gary Zukav. De laatste ontdekkingen die intussen bewezen en verduidelijkt zijn ontbreken er echter wel in, maar het legt het zeer goed uit op een begrijpelijke manier.

Let op, er zijn veel new age werken die de theorie verkeerd begrijpen of misbruiken voor andere gevolgtrekkingen.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt