Inzichten uit Bijna doodervaringen

Inzichten

Aura Oasis Logo

Lessen uit Bijna Doodervaringen

Geheimen van leven en dood

Inzichten van het Licht

Hieronder vind je talrijke inzichten die verkregen zijn van het Licht door mensen bij Nabije Dood Ervaringen. Dus is deze informatie kwalitatief zeer hoogstaand. Niets is meer correcter dan wat hieronder staat. Het zijn geheimen van leven en dood. Bovendien zijn deze conclusies gedestilleerd uit verschillende BDE’s, dus bevatten deze inzichten waarheden die meer dan eens door het Lichtwezen aan de mens is toevertrouwd. Er is één woord dat hier domineert: LIEFDE. Hieronder blijkt duidelijk dat LIEFDE de enige waarheid is die werkelijk het belangrijkste is om onze evolutie te vervolmaken. We hopen je met deze inzichten enkele lastige reïncarnaties te kunnen besparen, zodat je vlugger kan evolueren naar de Hogere sferen waar deze Liefde meer intensief kan beleefd worden. Wat je hieronder leest is dan ook gebaseerd op een serieuze studie en een kritische evaluatie, en dit niet alleen van mij, maar samen met BDE-specialisten die inzicht hebben in de duizenden gemelde BDE-evaringen. (Men schat dat er in Amerika alleen 10 miljoen mensen ooit eens in hun huidig leven een BDE hadden. Daarvan bestaan meer dan 250.000 gedetailleerde getuigenissen. Info die je niet kan verwerpen dus. De hieronder gemelde inzichten zijn dus getuigenissen van talloze rapporten. Wijsheden van GOD.

Inzichten: geheimen van het Licht

 1. Je bestond reeds voordat je op aarde kwam.
 2. Je leefde reeds vele levens op aarde.
 3. Je bestond zelfs vóór het Universum ontstond.
 4. Je ziel was altijd al een deel van God.
 5. Onze zielen zijn eeuwig, persistent en niet te vernietigen.
 6. Wij zijn allen samen God.
 7. God is liefde, leven, licht, IK BEN; onze eigen eeuwige gezamenlijke geest.
 8. Wij zijn als spieren van Zijn lichaam. We zijn letterlijk vleesgeworden delen van zijn liefde.
 9. Alle zielen zijn heilig voor God, we zijn allemaal hoe dan ook bemind, onze zielen zijn letterlijk vonken van de Geest van God.
 10. Al onze zielen zijn met elkaar verbonden. De afscheiding van elkaar is enkel een illusie. In realiteit zijn we allen God en elke andere.
 11. Er zijn vele niveaus na de dood en de aarde is er één van.
 12. Elke sfeer is een verschillende school voor de vele lessen van LIEFDE.
 13. Eigenlijk leef je nu al in het “Leven na de Dood”. Er is geen verschil.
 14. De niveaus van Hemel of Hel beginnen letterlijk binnen in je in je leven op aarde en na je fysieke dood.
 15. Onze levens zijn giften van God om Liefde te leren. Wanneer Liefde begrepen wordt bezit je het paradijs reeds binnen in je.
 16. Op het moment van overlijden, wordt het niveau waar je heen gaat bepaald door je eigen spirituele ontwikkeling dat je leerde doorheen verschillende levens.
 17. De Dood is meer een deur naar het volgende niveau van spirituele evolutie.
 18. God oordeelt niet wanneer je sterft. In de onvoorwaardelijke liefde en met het mededogen van God beoordeelt men zichzelf.
 19. God heeft ons reeds vergeven, God houdt altijd van ons. Men moet leren onszelf en anderen te vergeven, wat soms zeer hard en moeilijk kan zijn.
 20. Na de dood zie je de terugblik van je hele leven. Dit flitst in een moment aan je voorbij terwijl je toch je hele leven hebt overzien.
 21. Tijdens die levensfilm zie je alles vanuit een Hoger Goddelijk perspectief. Je zult de emoties van jezelf voelen, naast deze van je medemensen. Daarom is er geen oordeel behalve het oordeel dat je over jezelf velt als je de gevoelens voelt die je bij de andere verwekte.
 22. Gedurende de terugblik op je leven voel je ieder gevoel, maar ook iedere gedachte van allen waarmee je omgaat. Deze zullen dus op hun beurt ook die gedachten en gevoelens van jou kennen.
 23. Degenen met de slechte gedachten vrezen God’s licht omdat ze beschaamd zijn om hun leven en hun innerlijke natuur te moeten confronteren. Daardoor blijven sommigen tijdelijk aardgebonden.
 24. De communicatie na de dood, gebeurt door telepathische gedachten.
 25. In deze geestenwereld kan men zijn gevoelens en gedachten niet verbergen voor anderen. Daarom zal het leven na de dood voor de ene een hemel zijn en voor de andere een hel afhankelijk van zijn innerlijke natuur.
 26. Op aarde hebben we een innerlijke en een uiterlijke natuur. Na de dood worden deze één en zijn deze niet meer te scheiden.
 27. Als je liefde in je hart hebt, leef je reeds in de hemel.
 28. Als je haat in je hart draagt, leef je reeds in de hel.
 29. Zo creëer je je eigen hemel of hel.
 30. Er bestaan geen duivels. De enige duivel die je in de hel kan hebben, ben je zelf.
 31. God zet niemand aan tot de hemel, de hel of tot gelijk wat. Hij laat het ons zelf ontdekken, daarom moeten we leren doorheen de aardse moeilijkheden die ons duidelijk moeten maken hoe overal met liefde om mee te gaan, ook al valt dit zeer hard.
 32. De hel is geen brandend vuur. Het is de afscheiding van God, vrede, innerlijke rust en van Liefde.
 33. Leven waar God is kan overweldigend zijn, zodanig dat velen onder ons die extatische overweldiging niet aankunnen.
 34. Liefde en niet religie, noch een religieus dogma of ritueel creëert de spirituele groei die onze hemel creëert.
 35. Liefde is de enige weg naar de Hemel.
 36. Leren wat liefde is, is waarom het in het leven om te doen is.
 37. Religies zijn alleen culturele instituten. God is liefde, geen religie.
 38. De enige ware religie is LIEFDE
 39. Liefde staat boven kennis.
 40. Liefde is GOD
 41. Liefde; God zijn; houd geen nota bij van verkeerde dingen.
 42. Liefde is de wet van God.
 43. Liefde is geduldig, barst niet, is niet trots, is niet wreed, is niet zelfzuchtig, is soms moeilijk, gaat niet om met het slechte, verenigt zich met de waarheid en beschermt altijd, vertrouwt altijd en faalt nooit.
 44. Als je in Liefde leeft, leeft God in u.
 45. Als je andere niet kan liefhebben, heb je God niet lief.
 46. We weten dat we veilig zijn als we van anderen houden.
 47. Sommige mensen leven in een hel omdat zij het vertikken om werkelijk van anderen te houden.
 48. Liefde is de redding van de hel die we zelf creëren. Liefde is de waarheid.
 49. Niets kan ons van de liefde van God weghouden, behalve het Zelf.
 50. Je kan het geloof hebben dat bergen verzet, maar als je niet liefhebt ben je niets.
 51. Je kan alles wat je bezit aan de armen geven, maar als je dit niet uit onbaatzuchtige liefde doet, ben je niets.
 52. Je kan spreken met de tong van een Engel, maar als je deze woorden niet innerlijk meent, ben je alleen een galmende gong.
 53. Als we God en zijn Rijk van Liefde binnen in ons zoeken, zullen we Hem vinden. Als we aan de deur van ons hart kloppen zal deze openen. Als we Liefde vragen zal het ons worden gegeven. We vinden eeuwige liefde binnen in onszelf.
 54. Alles wat we werkelijk nodig hebben is liefde.
 55. Liefde verslaat alles.
   Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt