Sceptici

Aura Oasis Logo

Sceptici

poltergeist2

Wat drijft sceptici?

Velen die zich uitgeven voor sceptici zijn in werkelijkheid gewoon debunkers. Ze staan niet open voor het paranormale/spirituele maar zijn erop geslepen het tot op de grond af te breken, waar of niet.

Ze mengen zich zelfs in allerlei kringen van het paranormale/spirituele door bijv. zelf parapsychologie te gaan studeren en daarna zo autoriteit af te dwingen. Uiteraard mengen ze zich ook zo in fora. Dat is niet alleen om de strijd aan te gaan maar vooral ook om hun agressie te koelen door zo veel mogelijk verwarring en waardeloosheid te veroorzaken. Ze doen ieder topic ontaarden en maken zo het forum waardeloos tot iedereen er wegvlucht.

Veel heeft te maken met “het niet kunnen geloven” en “welke zieke aap ben jij dat je zo kan redeneren”. Ze hebben een onnatuurlijke agressie tegen “de believers”. Tegen religieuze gelovigen hebben ze niets, dat is iets anders en moet je ongemoeid laten. Gelovigen in het paranormale moeten echter als onkruid uitgeroeid worden, want het is vrij besmettelijk. Als ze ergens bij gevraagd worden om ook hun mening te geven dan sturen ze aan op discussie terwijl zij met de smile op hun gezicht blijven om hun goede indruk te behouden terwijl de andere rood aanloopt. Hoe meer men immers probeert te bewijzen hoe meer men zou moeten bewijzen.

In de praktijk geloven meer mensen wel dan niet in een “leven na de dood”. Alleen gaan ze dat niet openlijk toegeven. Zo stoppen ze met tegen de foto te praten van hun overledene zodra iemand in de buurt komt.

Je kan nooit winnen, want ieder heeft zijn eigen waarheid. Je kan dus ook nooit ongelijk krijgen. Zelf ben ik verschillende keren gevraagd voor tv, maar ik ben er alleen de man niet voor, ik weiger ook tegenover sceptici te zitten die hun autoriteit opeisen.

In het verleden hebben ze veel werkelijke zaken tot charlatanerie en fraude benoemd. Vaak veroorzaakten ze die redenen zelf. Men pakt bijv. graag uit met de fraude van de familie Fox. Maar 52 jaar later werd hun gelijk toch bewezen, het was wel degelijk allemaal echt geweest, het kon niet anders. Anders zouden ze na hun dood nog een lijk en marskramergerief moeten begraven hebben tussen een valse wand in de kelder (zie artikel “Fox klopgeesten New York 1848“).
Ondanks dat dit allemaal bekend is, blijven ze vasthouden aan de fraudeversie. Hiermee benoemen ze meteen alle opvolgers tot fraudeurs wat zeker niet waar is.

In de praktijk zijn er in die sector heel weinig omdat dit moeilijk te vervalsen is. Men kan wel goocheltrucs doen om een iets te suggereren, maar men kan de verrassende gegevens niet nadoen die op die manier de voortbestaanden overtuigden.

Voor sceptici is de kwestie of de klopgeestfenomenen en de communicatiemogelijkheden die daarop ontdekt zijn, van cruciaal belang.

Als ze immers maar gewoon de juiste feiten zouden toegeven, dan betekent het onverwijld en onontkoombaar dat dat “leven na de dood”, “spiritisme” en daarmee de rest van het paranormale wel MOET waar zijn. Het kan dan immers niet anders.

Toch zijn de feiten intussen bewezen maar dat verzwijgt men. Dit illustreert hoe ze zijn.
Ook voor ons is de Fox kwestie heel belangrijk want dat betekent dat het paranormale bestaat en niet kan ontkent worden.

      Denis