Overtuigd van het paranormale

Aura Oasis Logo

Overtuigd van het paranormale

Magnetisch

Allergisch voor het paranormale?

Vaak wordt het paranormaal en het alternatief onderzoek graag onverantwoord verklaard door de tegenstanders ervan. Die zijn puur dogmatisch en hebben een voorgevormd oordeel. Hiermee willen sceptici het nog bestaande onderzoek ondermijnen.

Vaak betreft het ook machtspersonen die al te graag op hun titel bouwen. Ook legt men blijkbaar de hiaten in hun verklaringen voor hun uitleg gewoon terzijde. Wat niet past in de opvatting wordt gewoon genegeerd als het niet terzijde kan gelegd worden. Op de de niet verklaarbare zaken, geeft men gewoon geen antwoord. Hoogstens zegt men eens dat het vreemd is en trekt verder de schouder op. Nochtans hoeft men maar een witte raaf te vangen om te bewijzen dat witte raven bestaan.

Er zijn wel heel duidelijke aanwijzingen voor het feit dat sommige paranormale dingen blijken te kunnen. Dat wil niet zeggen dat daarmee alles kan en dat er geen bedriegers en charlatans bestaan, zoals in gelijk welke branche, denk maar aan andere oplichters en zakkenrollers in andere erkende branches. Zo is het wel gekend van verzekeringen, beleggingen, ziekenhuiskosten en dergelijk dat men daar soms ernstig misbruik maakt . Maar ook met overheidsgelden wordt vaak druk gemorst.

Het dient inderdaad aangetoond te worden. Maar doordat tegenover wetenschappelijk verantwoorderbaar onderzoek, het paranormaal en alternatieve het vaak moet doen met eigen financiële middelen zitten die ernstig in de verdrukking. De tegenstanders ervan genieten voor hun theorieën wel onderzoek dat gefinancierd is en tijdens dik betaalde werkuren. Vaak zijn veel theorieën ontoereikend maar gelden ze tot dezelfde wetenschap ze corrigeert.

Slechts heel zelden en alleen met sterke argumenten, kan men zoiets als erkend onderzoek naar Bijna Doodervaringen nog doen. We kunnen daarom alleen al de erkenning voor het onderzoek naar BDE’s door Anja Opdebeeck door de KUL al toejuichen. Er zijn genoeg witte raven, en genoeg vorige onderzoekingen geweest om toch enkele van deze zaken te verantwoorden. Wie deze dingen zorgvuldig onderzoekt, zal vele dingen vinden die niet verklaard kunnen worden met tot hiertoe wetenschappelijke hypotheses. Waren bijvoorbeeld maagzweren vroeger niet het resultaat van stress ipv een bacterie? En vormt de psycho-somantiek vaak niet een onderliggende oorzaak van fysieke kwalen?

De meeste mensen kunnen vaak veel naar paranormaal ruikende zaken niet bevatten. Dit verandert altijd door een eigen intense ervaring. Zo zijn er paranormale ontmaskeraars geweest, die daarna hevige overtuigden zijn geworden. Zelf zoek ik geen bovennatuurlijke oorzaak maar een die wel, mits bevattingsvermogen en verder inzicht verklaard en begrepen kan worden.

Het zogezegde paranormaal onderzoek door tegenstanders wordt uiteraard niet serieus gedaan door mensen die dit niet openstellen. Zijn er resultaten dan hoor je daar niets meer van. Ze staan er immers op voorhand lijnrecht tegenover en hebben er teveel bij te verliezen, waarom hebben ze anders hun naam zo gekozen en zijn hun doelen het tegenovergestelde. Ook moet zo’n onderzoek door onafhankelijken kunnen gebeuren, want ik denk niet dat een helderziende die het goed kan en omringd is door tegenstanders, verwerpers en bespotters, het in die omstandigheden nog gemakkelijk kan.

Echter, voor wie open blijft bij het onderzoek zijn sommige paranormale fenomenen gewoon een overtuiging. (foto: magnetische mensen)

      Denis