Mysterieuze lichtfenomenen

Aura Oasis Logo

Mysterieuze lichtfenomenen

lights

Het Hessdalen lichtfenomeen

Ik herinner me nog de eerste websites die melding maakten van lichtverschijnselen in Hessdalen, Noorwegen. Het had toen niets van de professionele studie, video’s en wetenschappelijke observaties zoals die nu gedaan worden.
Hessdalen is een uitgestrekte vlakte. Tussen berg en dal werden echter soms felle lichtpunten waargenomen zoals een helicopter met zoeklicht uit de verte die je richting op schijnt. Er is echter naar allerlei natuurlijke verklaringen gezocht, zoals auto’s met koplampen en natuurlijke fenomenen, inclusief bolbliksems en lichtfenomenen zoals bij hoge elektrische ladingen.

Het fenomeen wordt meestal opgemerkt vanuit de verte en men had nog niet het geluk van dichtbij te kunnen zien wat het was. Het best zijn de lichtfenomenen te zien tegen de donkere achtergrond van het landschap in nachtelijke omstandigheden. Dit kan de meesten doen denken aan koplampen of enorm felle lichten, maar ze gaan ook op in de lucht.
Eerst werden het fenomeen in 1981 opgemerkt. Dit ging door aan een tempo van ongeveer 20 waarnemingen per week tot 1986 waarna de frequentie afnam tot 20 per jaar.

Er waren echter vaak speciale eigenschappen bij de lichten. Een snelle vibrerende flikkering bijvoorbeeld. Iemand merkte op dat indien men er met een laser naar knipperde, de lichten terug leken te knipperen.
Er werden ook enkele zeer precies uitgesneden turfoppervlaktes uit de grond waargenomen die lijken op voorzichtig weggehaalde graszoden, maar dan met dit verschil dat deze 5 ton zwaar waren en er in één stuk weggehaald zijn. De snede waarmee dit gebeurde was van grote precisie. Geen enkele aardse machine kan zoiets.
Het lijkt wel of deze lichten op zoek zijn naar een grondstof.

Er zijn echter ook gelijkaardige waarnemingen op andere locaties in de wereld zoals Texas. Deze Marfa lights zijn ook redelijk bekend en zijn van hetzelfde type. Maar ik zag ook al gelijkaardige waarnemingen van andere plaatsen.

In Hessdalen doet men echter wetenschappelijk onderzoek vanuit een observatiecontainer. Daartoe zijn camera’s geplaatst die bij de minste bewegingsdetectie beginnen op te nemen.
Wat heel duidelijk is, is dat de lichten zich heel snel kunnen verplaatsen. Ze kunnen ook blijven hangen in de lucht of ze kunnen boven de grond blijven zweven. Ze zijn vaak met meerderen en kunnen zich als meerdere lichten in formatie laten zien, alsof ze zich opsplitsen.

Door de regelmaat waarop dit fenomeen zich op dezelfde plaatsen voordoet is het met herhaling observeerbaar. Het kan ook niet zo gemakkelijk wegverklaard worden door een of ander natuurlijk fenomeen en is daarom een erg boeiend fenomeen.

      Denis