Chakra’s en het energetisch lichaam

Aura Oasis Logo

Chakra’s

Het bestaan van chakra’s valt moeilijk te bewijzen, maar je kan ze wel zelf voelen. Wie kent niet één emotionele ontzetting waarvan men zegt “Dit is mij in de buik geslagen” (solar plexus chakra), of wie voelt niet die ongemakkelijke zielepijn rond de hartstreek wanneer we ons door een geliefde gekwetst voelen?(Hartchakra). Heeft u zich al afgevraagd, waarom je die gevoelens daar nu voelt, en waarom vind men dit zo vanzelfsprekend vindt? Of bestaan die gevoelszone’s die men chakra’s noemt dan toch? Let eens op je dagelijkse gevoelens, waar voel je wat?

De zeven chakra’s

chakraNaast het lichaam bestaat er ook een spiritueel lichaam. Dit spiritueel lichaam heeft verschillende centrums. Elk van deze centrums blijkt een eigen gevoelszone te hebben. Hoe lager zich de chakra’s bevinden, en hoe meer je je thuis voelt in een lagere chakra hoe lager je spirituele evolutie. Hoe meer je naar de hogere chakra’s gaat, hoe hoger je drang naar het geestelijke. De volgende uitleg geeft dan ook een goed beeld.

De stuitchakra

Deze Chakra vertegenwoordigt de binding met het fysieke. Het is de chakra die de laagste vorm van bewustzijn vertegenwoordigt. Deze is gelegen net onder de genitaliën en is onze aarding. Dit is het punt waar ons spiritueel lichaam zijn connecties bindt met de aardse realiteit. Het is het centrum van het materiële leven. Dit is noodzakelijk om niet te veel te gaan “zweven”! Het houdt onze voeten op de grond. Het is ook de chakra die de pure materialist zonder interesse voor het geestelijke materiaal, de harde man die geen gevoelens blijkt te hebben domineert. Zo iemand wordt voornamelijk geleid door zijn stuitchakra.
Dit is het laagste niveau van bewustzijn; het materialistische ongevoelige. Deze chakra straalt een wit licht uit naar onder; een soort conusvormige verbinding met de aarde, zoals dit gezien kan worden door bepaalde psychische begaafden.

De sexchakra

De purperen en goudkleurig licht uitstralende chakra, net boven de genitaliën is de sexchakra. Dit heeft al meer met gevoelens te maken, maar indien deze alleen geactiveerd zijn in het liefdespel, dan kan men spreken van een egoïstisch zoeken naar seksuele bevrediging. Het is de instinctieve drang naar egoïstische sex zonder liefde. Hoe dan ook, is iedere chakra zeer belangrijk, omdat ze samen een keten vormen die perfect samenwerkt.

De Solar Plexus chakra

Deze straalt een blauw violet licht uit, maar ook een gouden licht. Dit is de chakra die te maken heeft met de omgang met anderen, leven zonder conflicten en in een vredige omgang met elkaar.
Dit betekent dus al een hogere evolutie, het laat het egoïstische bewustzijn overstijgen, door een besef dat we allen wezens zijn die met elkaar moeten kunnen omgaan. Daarom voelt men zich ook daar ongemakkelijk, indien men ergens sociale problemen ondervindt. Dit “slaat in de buik” gevoel is uw solar plexus. Dit is gelegen ter hoogte van de maag.

De Hartchakra

01beatDit gevoel is puur menselijk en heeft te maken met liefde, het besef dat men geniet van te geven, het houden van andere mensen en dingen. Dit is dus een van de belangrijkste chakra’s. Dit verbindt ons al meer met het Goddelijke aspect; de liefde. Vandaar dat liefdekwetsuren op de plaats van het hart die nare gevoelens geven, die iedereen “gekwetstheid” noemt. Dit komt omdat men zich verstoten voelt van iemand waarvan men houdt.

De Keelchakra

Deze straalt een blauw hemelskleurig licht uit. Het is het centrum van de spraak, de uitdrukking, de mogelijkheid om zichzelf in communicatie verweven te voelen met anderen. Deze communicatie, de uitdrukking is hier nog meer fysiek. Het is daar dat je pijn voelt als je in een hopeloze discussie verzeild raakt. Indien je een goede plezierige communicatie hebt, met een beetje humor, voelt dit daar goed aan.

Het “derde oog” chakra

Deze bevindt zich tussen de wenkbrauwen maar net iets erboven. Dit is het centrum van de geestelijke communicatie, de intuïtie de helderziendheid. Deze straalt groenachtig licht uit. Het geeft het vermogen meer te zien dan de fysieke ogen kunnen waarnemen, men kijkt achter de schermen. Dit centrum wordt vooral gebruikt bij meditatie, visualisatie, je dromen, het is je innerlijke beeldscherm. Het is ook het punt van waaruit wij ons iets voorstellen. Let er maar op dat indien je iets wilt weten over de toekomst en je kan het je niet voorstellen of “zien met je derde oog”, dan zal het waarschijnlijk niet zo uitvallen. Is het beeld wazig, dan is het onwaarschijnlijk. Kan je je het goed voorstellen dan is de kans groot dat het zo zal zijn.
Deze chakra vertoont ook al meer verbindingen met het spirituele doordat; hoe hoger de chakra’s geplaatst zijn, hoe geestelijker deze worden.

De kruinchakra

Dit is de goudgele chakra. Dit is wijsheid, inzicht, begrip, een Spiritueel bewustzijn dat er meer is, de Goddelijke verbinding. Deze conusachtige chakra straalt naar boven verbindt ons met ons Hogere Zielewezen, vanwaar onze spirituele energie vandaan komt. Het is het intelligente weten en begrijpen; inzicht! Dit is de hoogste vorm van verlichting. Dit is de chakra die bij de meeste mensen onvoldoende ontwikkeld is. Vooraleer je die Goddelijke geestelijke inzichten krijgt dien je dit via verschillende incarnaties te leren ontwikkelen.

Kundalini

Iedereen heeft al deze chakra’s in zijn geestelijk spiritueel lichaam dat steeds verbonden is met zijn fysieke tegenhanger; de mechanische constructie; ons fysiek lichaam. Naargelang iemand spiritueel evolueert, stijgt de energie in de hogere chakra’s. Dit noemt men de Kundalini. Je Kundalini kan hoog of laag ontwikkeld zijn, naarmate je persoonlijke evolutie. Zo kennen we ook de Kundalini-Yoga die erop gericht is de energieniveaus; beginnend bij de laagste chakra meer energie te gaan laten ontvangen. Van daaruit wordt dan de tweede chakra energetisch bijgeladen, enz. Als men erin slaag via deze methode de kruinchakra te bereiken, ontlaadt dit zich in een euforische Goddelijke ervaring, een ervaring van het Licht, Liefde, Vrede en Alomvattend Inzicht (de kosmische en mystieke ervaring).

Zelf heb ik ooit het geluk gehad, eens zo’n ervaring die spontaan ontstond te mogen beleven, blijkbaar zonder reden, deze trad vanzelf op (door verdiept na te denken over een spiritueel inzicht over de relatie Kosmos, nieuwe Fysica en de spirituele consequenties; in een poging naar inzicht en begrip), en ik kan je wel vertellen, dat het een ervaring is die overweldigend is. De inzichten die ik toen kreeg; ik begreep werkelijk alles, en alles was zo vanzelfsprekend, ik bevond me in de Kosmos, ik was de Kosmos, ik zag hoe alles werkte en begreep dit met een onmenselijk vermogen waarvan ik de kennis naar mijn waakbewustzijn wilde meenemen, deden me daarna levenslang hunkeren dit nogmaals te mogen beleven; maar helaas lukte me dit nooit meer.

Toen ik weer met mijn aardse vermogens nadacht, nam ik nog vlug enkele notities, maar alles verdween zeer snel weer uit mijn geheugen, het had mij wel iets opgebracht; een onderbewuste kennis; een innerlijk weten, want dit voel ik nog steeds, ook al kan ik deze niet in woorden, laat staan begrippen, vertalen.

      Denis

© 2001 Aura-Oasis – Denis Dhondt