Vragen rond ouija en glaasje draaien

Categories:

Aura Oasis Logo

Vragen omtrend Ouija

ouijaIk word overdonderd met vragen omtrent het Ouija-bord. Vooral door jongeren. Er blijkt een grote drang te zijn dit spiritistisch fenomeen in alle sensatie te gaan exploreren. Ik kan niet genoeg op de gevaren wijzen, ze worden uit nieuwsgierigheid waarschijnlijk genegeerd. Varianten op het Ouija-bord (oorsprong Amerika) zijn glaasje draaien (vooral de Belgische variant, automatisch schrift (met of zonder planchette) en kruis- en bordseances (de Nederlandse variant), de tafelseance (een voorbijgestreefde primitieve vorm, waarbij het aantal tikken van de tafel overeenkomt met de zoveelste letter van het alfabet). Het is allemaal identiek hetzelfde. Men noemt dit bord soms ook het waarzeggersbord (de fabrikanten), of het Heksenbord (“witchboard”, Amerikaans synoniem). Vooral de misverstanden en het niet goed op de hoogte zijn van bescherming, de mogelijkheden en beperkingen, het misleidend feit te denken in contact te zijn met Hogere entiteiten en het stellen van vragen die men in geen geval mag stellen, zijn er de oorzaak van dat er drama’s gebeuren, en het kan misgaan. Het heeft echter ook enkele nuttige kanten, maar deze kunnen uitsluitend gebruikt worden door ervaren spiritisten. Om in een keer, zowel op de gevaren, de illusies als op de misverstanden te wijzen geef ik hier meer uitleg over. Dit is echter geen aanmoediging en ook geen garantie om het nu veilig te kunnen gaan gebruiken. Blijf eraf en indien je jezelf toch niet kan weerhouden raadpleeg ons dan, zodat je de eerste keren tenminste met een ervaren groep kan werken. Dit wordt echter geweigerd als er geen goede reden bestaat waarom het contact nodig kan zijn. Het is alleen verantwoord als een positief effect voor bepaalde problemen de reden is om het te gaan gebruiken.

Een heet hangijzer

Spiritisme heeft een heel kwalijke naam gekregen. Het is een verdoemenis, een omgaan met lagere entiteiten. Hierop kom ik later terug. Alhoewel we niet mogen overdrijven kan wel het een en ander misgaan. Het gevaar is, dat als het misgaat, er bijna geen “ongedaan” maken aan is. Het grootste gevaar is bezetenheid. Of voor wie gelooft dat het het onderbewustzijn is die antwoordt op de vragen, en het dus psychologisch bekijkt, kunnen “Schizofrenie, DIS, MPS, Psychose” voor iemand die het bord regelmatig gebruikt het gevolg zijn. Voor wie gelooft dat het onderbewuste antwoorden zijn, is werken met het bord, glaasje draaien of kruis en bordseance dus in principe ongevaarlijk. Sommige boeken hierover prijzen deze techniek zelfs aan. Mensen met meer ervaring, spiritistische groeperingen, weten beter en zijn over het algemeen ervaren genoeg om alles in veilige omstandigheden te leiden. Omdat dit artikel een algemeen antwoord moet geven omtrent de vele persoonlijke aanschrijvingen die ik hierover krijg, ga ik beginnen bij het begin, namelijk voor mensen die het niet kennen en het niet begrijpen. Daarna ga ik dieper op het onderwerp in.

Wat, hoe?

Het Ouijabord is een methode om contact te krijgen met overledenen. Volgens sommige boeken hierover is het een techniek om achter je onbewuste kennis te komen. In beide gevallen wordt het meestal voor hetzelfde gebruikt: meestal als waarzeggersbord. Dit is het echter helemaal niet.
Je kan vragen stellen en je krijgt antwoorden die letter per letter gespeld worden. Bij automatisch schrift wordt dit direct geschreven. Eens de pen, de planchette, het glas begint te bewegen, of te tafel klopgeluiden begint voort te brengen, duidt dit inderdaad letters aan, vaak op vrij krachtige en snelle wijze en vormen woorden die antwoorden op de vragen. Er zijn een aantal mogelijkheden voor de antwoorden:

 • Er gebeurt niets, behalve dat je een zeer vermoeide arm krijgt van het wachten.
  Er is te weinig energie, er zijn te weinig deelnemers, er is geen contact, er is geen entiteit in de nabijheid of men gelooft totaal niet dat er iets kan gebeuren. Het is algemeen bekend dat een sceptische kijk, de resultaten enorm negatief beïnvloeden. Omdat men te weinig mensen vindt die willen deelnemen, probeert men het alleen, en zo werkt het zelden of nooit, de energie is te zwak. Werkt het echter op deze manier wel, dan is de persoon na 10 minuten in een toestand van totale uitputting. De gevaren, waarover ik straks meer uitleg ga geven zijn veel groter, bij wie het alleen probeert, vooral tranceseances zijn zeer gevaarlijk, maar deze worden dan ook meestal geleid door een geleidegeest die men kan vertrouwen en die tijdelijk bezit neemt van het medium; in geen geval wordt een andere entiteit toegelaten, en tranchemediums zijn meestal zeer ervaren, zodat er geen ongelukken mee gebeuren. Vooral automatisch schrift is daarom nog gevaarlijker dan een Ouija-sessie. Indien er echter voldoende deelnemers zijn, (voor automatisch schrift, uiteraard slechts één, voor het Ouijabord 2, voor glaasje draaien, tafelseances en kruis- en bordseances 4 deelnemers. Alle vormen, behalve automatisch schrift, hebben best een extra persoon die de letters kan noteren) en het werkt nog steeds niet, dan komt dit omdat er gewoon geen contact is. Er zal mogelijk een onbewuste beweging zijn, maar niets wordt effectief duidelijk aangeduid. Of er is dus te weinig energie, of er is geen contact of geen geest in de omgeving.
 • Het werkt wel, maar alles wat we krijgen zijn onsamenhangende letters, het lijkt koeterwaals.
  Dit komt het meest voor bij beginnelingen. Soms wordt ook Ja of Nee aangeduid. Er zijn twee mogelijkheden: of de onbewuste bewegingen duiden uiteindelijk moeizaam een letter aan (onbewuste spierbewegingen), of er is contact, maar onvoldoende onder controle, of er is te weinig energie. Een andere mogelijkheid is, dat men onbewust en uit ongeduld druk geeft, waardoor uiteindelijk beweging komt. Het heeft meestal geen zin de onsamenhangende letters te proberen ontcijferen.
 • We krijgen antwoorden, maar niet altijd op onze vragen, ook blijken veel dingen fout te zijn. We krijgen ook meldingen dat iemand een ongeval zal krijgen en zijn bang.
  Weerom onervarenheid. Velen stellen vragen als “met wie ga ik later trouwen?” en dergelijke. Dit zijn nieuwsgierige vragen die meestal gesteld worden door scoutsgroepen of andere onervaren jongeren die dit eens willen proberen als vorm van entertainment. Het Ouija-bord, of welke andere vorm dan ook kan niet waarzeggen. Je moet het zo zien: als iemand je een vraag zou stellen, die in de toekomst ligt, ga je waarschijnlijk proberen een mening te geven. Geesten die antwoorden op het Ouijabord, zijn gewone overleden mensen. Zij weten niets meer dan een doorsnee mens, en kunnen dus ook geen persoonlijke of toekomstvragen beantwoorden. Sommige geesten die plagerig zijn aangelegd, genieten ervan de zaak goed te bedriegen en spelen met de gevoelens van degenen die het bord hanteren. Ze liegen, bedriegen en zijn helemaal niet wie ze zeggen te zijn.
  Een geest die antwoordt, is meestal een geest die niet door de tunnel naar het licht heeft gewild. Je wordt bij een nabije doodervaring immers ook niet verplicht. De redenen om niet naar dat aantrekkelijk licht te gaan zijn meestal sterke emoties die iemand nog aan het aardse binden. Stel dat je vermoord wordt. Je zal woedend zijn op je moordenaar. Je kan deze zo gaan haten, dat je zweert die kerel te zullen krijgen. Daardoor blijf je aardgebonden. Je leeft dan verder zoals iemand die uitgetreden is uit zijn lichaam, maar alleen kan je niet meer terug, omdat je lichaam vernietigd is en de tunnel verdwenen. Er zijn tal van redenen waarom iemand aardgebonden kan zijn. Shock, zelfmoord, verliefdheid, moord, emotionele trauma’s door de omstandigheid van de dood, zorgen voor de achtergebleven kinderen enz.Maar iemand die in die toestand verder leeft, begrijpt vaak niet dat hij is overleden. Hij is het immers niet ook. Hij leeft, maar blijkbaar merkt niemand hem op, kan hij niets doen en kan hij alleen waarnemen. Alhoewel een uittreding een boeiende belevenis kan zijn, moet een permanente toestand van uittreding een echte hel zijn. Je kan nergens aan deelnemen. Daarom zoeken velen een manier om contact te krijgen en staan ze te trappelen bij iemand die spiritisme doet, om nog een boodschap door te geven. Ook kunnen ze een “host” vinden, iemand waarvan ze het lichaam geheel of gedeeltelijk kunnen gebruiken. Dit zijn altijd personen met een zwakke aura en black-outs, waardoor een ander bewustzijn naar binnen kan. Psychiatrisch noemt men dit MPS Multiple Persoonlijkheid Syndroom. Je kan het ook zien als een bezetenheid door een andere entiteit. Eens die entiteit de mogelijkheid heeft een ander lichaam te gebruiken, kan deze weer deelnemen aan het leven. Meestal verwoest hij dan het leven van de “host” die hij gebruikt.Het is een van de belangrijkste bezwaren voor spiritisme. Door aan spiritisme te doen, stelt men zich open voor andere entiteiten. Iemand met een zwakke aura (de bescherming) is gemakkelijk in te nemen, vooral als die nog eens open staat voor het onvangen van entiteiten. Niet zelden worden er stommiteiten begaan tijdens onervaren spiritisme. Een van die dingen is, de entiteit toe te laten je te gebruiken, of deze te vragen of hij je wil helpen en bijstaan. Daardoor open je de mogelijkheid dat ze je gebruiken. Zeer snel zullen ze hun eigen persoonlijkheid willen zijn en gebruiken dan je lichaam. In zeer ernstige gevallen, verandert iemand totaal van persoonlijkheid, omdat een totale bezetenheid optreedt. De persoon van wie het lichaam is, is dan letterlijk buitengesloten uit zijn eigen lichaam. Deze is dan zwevende tussen de astrale wereld en de fysieke. Komt zo iemand dan toch eens terug in zijn lichaam dan heeft hij door de vermengingen van de twee werelden “hallucinaties” gehad. Dingen die in deze wereld niet kunnen, maar die hij wel heeft gezien en beleefd. Met andere woorden, je bent dan zelf je lichaam kwijt, je zit buiten, de entiteit gebruikt jouw lichaam en wil het niet meer terug open stellen voor u. De entiteit leeft weer. Het kan echter ook voorkomen, dat er twee en meerdere bewuszijnidentiteiten in het lichaam zitten. Onnodig te zeggen dat dat serieuze conflicten geeft binnen het “hoofd”.Daarom hebben entiteiten, om één van deze redenen, zeer graag contact, en zullen ze dit ten koste van alles proberen te bewaren. Daarom zal een entiteit, meestal al met enige ervaring, heel sluw te werk gaan en je allerlei dingen beloven. Hoe meer de entiteit op je zwakke punten, wensen, verlangens kan inwerken, hoe meer de entiteit de spiritist verslaafd kan maken aan het Ouijabord. Dit is hun eerste stap. Eens ze dit hebben, zullen ze steeds meer impact proberen hebben.Als entiteiten het lichaam niet kunnen binnendringen van een der deelnemers, dan zullen ze proberen iemand afhankelijk te maken. Ze zullen graag iemand laten geloven dat ze de gevraagde “overledene” zijn, terwijl ze het niet zijn. Een methode om daarachter te komen, is om specifieke vragen te stellen die de overledene zou moeten weten. Als de entiteit niet de bijvoorbeeld pas overleden verongelukte broer is, dan kan deze de persoonlijke antwoorden omtrent hem niet beantwoorden. Daardoor zijn veel antwoorden fout. Als antwoorden fout zijn, is dat altijd gelegen aan het feit, dat men niet echt contact heeft met wie men denkt contact te hebben. De entiteit houdt zich dan voor de persoon te zijn die je wil hebben. Hij valt in de val bij persoonlijke vragen. Het feit dat het onderbewustzijn, en zelfs het bewuste weten van de vragensteller soms de antwoorden weet, die fout beantwoord worden, maakt brandhout van de onderbewustzijnstheorie.Als het werkelijk de verongelukte broer is, dan zal deze zichzelf zelfs krachtig trachten te bewijzen en zelfs proberen informatie te vinden over hem, die niemand zomaar kan weten, zonder later op zoek te gaan naar het antwoord. Als alles dan inderdaad blijkt te kloppen, dan pas mag men geloven, dat men werkelijk contact heeft met de juiste persoon. Er is geen andere manier om dit te controleren. Een identiteitsbewijs op deze manier is daarom levensnoodzakelijk.
  Indien men dan contact heeft, met de verongelukte broer, dan weet men tezelfdertijd ook zeker met wie men te doen heeft. Deze broer, zal normaal niet proberen de zaak op te lichten, omdat hij daar nadeel bij heeft en er juist alle belang bij heeft, dat hij kan overtuigen. Daarom hoeft men na dit bewijs dan ook niet veel meer te vrezen. Het zou erg zijn, moest een zo gekende verwant proberen je lichaam in bezit te nemen. Indien de persoon in kwestie natuurlijk een zeer slecht karakter heeft, is dit natuurlijk mogelijk. Men moet zich daarom altijd goed weten af te sluiten.
 • We krijgen hier en daar juiste antwoorden maar er zijn zoveel spellingsfouten en uiteindelijk krijgen we bijna onleesbare tekst.
  Er is een zeer slecht contact. De persoon die doorkomt, slaagt er niet goed in de planchette te bedienen, er zijn moeilijkheden de juiste letter aan te duiden. Vaak kan een en ander worden opgelost, met altijd te kijken welke letters er vlak naast liggen. Dit kan voortkomen uit een gebrek aan energie, door te weinig mediamieke deelnemers, of door zwakte van de entiteit zelf. De entiteit ontleent echter energie aan degene die het bord gebruiken. Daarom kunnen er zware vermoeidheidsverschijnselen optreden. Dat kan zich vooral uiten bij een bepaalde deelnemer. Men kan dan aannemen dat die deelnemer onbewust het medium is, dat hij gebruikt. Er is dus contact, maar er zijn met andere woorden storingen, waardoor de letters niet goed aangeduid worden. Na enkele verkeerde letters, geraakt men er vaak niet meer aan uit, en zelfs al worden daarna juiste letters gespeld, de reeds verkregen letters zorgen ervoor, dat het niet begrepen wordt.
 • Alles lijkt perfect te werken. De planchette reageert zeer krachtig en snel. Hier en daar is wel een spellingsfout, maar we hebben verbazingwekkende resultaten.
  Proficiat, je hebt een echt contact. Dit is herkenbaar aan de kracht en snelheid en de soms totaal onverwachte antwoorden. Dit wil echter niet zeggen dat je contact hebt met de juiste persoon, de persoon die je wilde bereiken. Let dus op voor bedrog, list, leugens en het gevaar dat de entiteit je probeert te bezitten.
 • Alles klopt, het is duidelijk dat het de gekende persoon is waarnaar we vroegen, of waarvoor hij zich uitgeeft. Er worden ook dingen geschreven die niemand begrijpt, of waar niemand weet van heeft.
  De entiteit probeert met alle macht te bewijzen, dat hij bijvoorbeeld je pas verongelukte broer is. Daarom geeft hij dingen door, die je niet weet, maar waarvan je achteraf zal vernemen dat ze kloppen. Dit is het hoogste wat je kan bereiken. Vraag echter geen toekomstvragen of dingen die hij ook niet kan weten. Denk eraan, de entiteit leeft, maar heeft geen helderziende vermogens, als hij deze voor zijn dood ook niet had. Het is ten allen tijde belangrijk, als je zulke bewijzen krijgt de dood als een tijdelijk afscheid te zien, en te beseffen dat je contactpersoon verder leeft. Dat heeft hij je duidelijk willen aantonen. Als deze persoon een aardgebonden entiteit is, door onafgewerkte dingen, trauma, shock enz. dan dien je hem nu te kunnen loslaten. Meestal zal hij niet weten hoe hij uit deze aardse toestand kan ontsnappen. Het is je plicht hem daarbij te helpen.

Entiteiten naar het licht helpen

Entiteiten weten vaak niet dat ze overleden zijn. Ik bedoel de aardgebonden entiteiten, deze die je in 90% van de gevallen contacteert met Ouija. Ze leven immers nog ook. Het lijkt hen vreemd dat niemand hen blijkbaar hoort, of kan waarnemen. Weer anderen weten het wel, en volgden zelfs hun eigen begrafenis. Veel entiteiten die met Ouija bereikt worden, hebben een onnatuurlijk einde gekend. Moord, zelfmoord, ongelukken of dood in traumatische omstandigheden komen heel veel voor. Dat is ook meestal de reden waarom ze aardgebonden gebleven zijn. Hoe dan ook, men moet hen duidelijk maken, dat dit het leven voor hen niet meer is. Dat er een nieuw leven op hen wacht, waarin ze weer kunnen deelnemen, een wereld die op onze aardse lijkt, maar zonder de moeilijkheden, een wereld waar ze hun overleden vrienden en verwantschappen terug kunnen ontmoeten. Meestal zijn er reeds hogere entiteiten rond hen, die ze echter niet kunnen waarnemen. Dit komt, omdat ze teveel zijn afgestemd op het aardse. Als je hen kan doen kijken of er soms anderen aanwezig zijn, die ze normaal niet kunnen zien, zoals wij hen niet zien, dan zullen ze hen waarschijnlijk opmerken. Het wordt een ontroerend weerzien. Meestal weten deze de aardgebonden entiteit te overtuigen en hem mee te nemen naar het licht. Daarmee worden vaak heel wat problemen verholpen. Mensen die met schizofrenie zitten, worden plots bevrijdt. Spookhuizen worden opnieuw rustig en poltergeistfenomenen houden op.

Niet in de geringste mate belangrijk, is het ook dat mensen die iemand verloren, en die er niet over kunnen komen, een teken krijgen dat hen overtuigt van het voortbestaan van hun dierbare verwant. Dit kan hun trauma zeer veel verzachten en hen doen geloven dat hun verwant voortbestaat en gelukkig is, met de overtuiging dat ze elkaar zullen terug zien. Het weten dat alles goed is met hun dierbare, is een troost die op geen enkele andere manier kan worden bereikt. Dit zijn goede kanten aan spiritisme. Maar daar houd het wel op. In de regel doe ik nog enkel spiritisme bij mensen die met zulke zware moeilijkheden zitten. Vaak zijn de resultaten verbluffend. Nu, na 10 jaar intensief bezig geweest te zijn, met verschillende vormen van spiritisme, besef ik pas, hoeveel geluk ik gehad heb. Misschien komt dit omdat ik de situatie snel heb doorzien en me goed weten te beschermen heb. Maar ook ik, heb onverantwoorde dingen gedaan, die ik nu pas besef. Ik ben met spiritisme gestopt omdat bleek dat soms na-effecten voorkwamen. Dit waren dan meestal entiteiten die je terug wilden contacteren en overhalen om direct terug contact op te nemen. Ik heb enkele malen enkele voorvallen meegemaakt die je niet gaat geloven. Het gaat om psychokinetische fenomenen, (alhoewel het de geesten waren), kort na het spiritisme. Zo ben ik eenmaal de dekens van het bed gerukt na de voetstappen te horen komen. Ik heb zo nog verschillende andere toestanden meegemaakt, die echter nog spectaculairder zijn, dat die dekens die afgerukt werden. Deze klinken echter zo fantastisch, dat ik ze zelf niet durf te verhalen. Als ik dat toch doe, dien ik er alle achtergrondinformatie bij te vermelden, wil je het een beetje kunnen begrijpen of geloven. Pas dan, lijkt alles wonderlijk in elkaar te passen. Dit laat ik hier echter achterwege, dit is zeer omvangrijk om te omschrijven.

En nu aan de slag

Niet zo snel. Ik geef geen uitleg hoe je succesvol aan de start kunt. Ik wil wel kwijt, dat niets paranormaals zo eenvoudig lijkt te lukken met zulke spectaculaire resultaten als spiritisme. De eenvoud, maakt dat iedereen het kan leren op enkele sessies. Maar ik wil dat wie zich ondanks de verwittigingen toch niet kan houden, dan contact opneemt met ervaren spiritistische bewegingen, of met mij. PROBEER NOOIT ALLEEN – Waarschijnlijk zal het immers ook alleen niet werken. Ik weet niet of ik bereid ga zijn, veel hangt af van de ernst waarmee je de dingen begrijpt. Vergeet niet dat ik er zelf mee gestopt ben. Ik neem wel nog bandstemmen op. Een fenomeen dat eveneens de moeite waard is, eigenlijk ook spiritistisch is, een krachtig bewijs nalaat en daardoor zeer overtuigend is. Alleen, vraagt het opnemen van bandstemmen meer geduld. Eens het begint te lukken, en je doet voort, lijkt het gemakkelijk om verder te doen. Dit is echt ongevaarlijk, zover ik weet heeft niemand hiermee ooit iets negatief ervaren. Ik raad iedereen dan ook aan, om daar eerst enkele experimenten mee te doen. Pas als er voldoende kennis is omtrent entiteiten, de aura, bescherming en omtrent het leven na de dood, is het een beetje verantwoord om spiritisme te beoefenen. Maar dan wel als bevrijdingsritueel en niet als waarzeggersbord. Wie dit laatste wil, zal zwaar teleurgesteld worden. Dit werkt niet. Anderzijds kan ik garanderen dat het werkelijk spiritisme is. Ik heb de planchette nog zo snel en krachtig zien bewegen dat dit onmogelijk onderbewustzijn kan zijn. Ik heb eenmaal mogen zien hoe de planchette 10 minuten heel alleen schreef. Het was dan nog een zeer nuttige tekst ook van ongeveer ½ blz lang. Onderbewustzijn? Nee, niet meer voor mij. Alleen gehanteerd, speelt het onderbewustzijn echter een rol. Meestal eerder een storende rol. Beste mensen, het is niet omdat ik 10 jaar geluk gehad heb, dat jij dat ook zult hebben. Mocht je de dingen hebben meegemaakt die me deden stoppen, dan zou je er zeker nooit aan beginnen. Sommigen kan ik echter niet weerhouden en zullen het toch ondanks de vele waarschuwingen proberen. Indien u dit echt wilt, doe het dan tenminste rekening gehouden met bovenstaande tekst. U was wel verwittigd. Ik kan bezetenheid niet omkeren als de entiteit niet weg wil.

   Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt