Determinisme of vrije wil

Aura Oasis Logo

Determinisme of vrije wil

Ligt ons lot vast?

Een zeer oud filosofisch vraagstuk

Enerzijds heeft het vraagstuk determinisme of vrije wil, veel filosofen beziggehouden, maar sinds de quantumtheorie ook veel natuurkundigen. Eigenlijk zijn daar ook proeven mee gedaan door Prof. Milan Rizl (jaren 80). Hij wou weten of een goed voorspelde toekomst kon veranderen door in te grijpen. Iemand die succesvol de toekomst kon voorspellen werd naar het labo geroepen en men stelde een proefopstelling voor, waarbij men met een munt zou gooien en waarbij een deelnemer dan naar buiten zou gaan door een van de twee deuren in het lokaal. De helderziende moest proberen voorspellen door welke deur de deelnemer naar buiten zou gaan, iets wat dan weer afhing van de worp van de munt.

Zij voorspelde redelijk goed, maar bij een volgende proefopstelling zou men haar opzettelijk bedriegen. Men zou proberen de voorspelde toekomst te veranderen, door opzettelijk eerst haar antwoord af te wachten en de persoon dan opzettelijk door de andere deur naar buiten te laten gaan. Maar toen men die proef wou starten meldde het medium dat ze geen goed helder zicht meer had op welke deur… Ze kon de niet vaststaande toekomst dus niet zien. De beelden waren mistig.

Bij een andere proef moest ze iemand beschrijven die naast een proefpersoon op de tram zou zitten. De beschrijvingen klopten redelijk goed, maar ook nu probeerde men de proef te veranderen, door opzettelijk een andere tram te nemen. Maar wat bleek … haar beschrijvingen bleven toch kloppen. De helderziende had dus een beschrijving gegeven van de persoon op de andere tram.

Esoterische verklaring

Esoterisch gezien zit het zo in elkaar: het lot ligt vast zolang er geen keuzemogelijkheid is. Iemand komt op je pad en je wordt er bijvoorbeeld verliefd op. Dat is het lot. Maar je hebt de vrije keuze om een relatie aan te gaan of juist niet. Zowel determinisme als vrije wil bestaan dus.

Natuurkundig

Natuurkundig is dat echt een probleem. Als alles via exacte wetten kan voorspeld worden, mits men voldoende gegevens heeft waardoor men het gevolg kan berekenen, dan houdt dit voor ons in dat we geen vrije wil zouden hebben. Immers, ook onze hersenen reageren volgens biologen en natuurkundigen volgens strikte regels. En de hedendaagse wetenschappelijke opvatting is, dat alles via exacte chemische en elektrische processen geregeld wordt. Zo probeert men immers ook de BDE te verklaren, maar ook het kwaad worden of bijvoorbeeld iemand vermoorden. Als dat echter zo is, dan zou je tegen de rechter kunnen zeggen, dat je er niets kan aan doen, dat je die persoon vermoord hebt vermits alles vanuit een goed gekende oorzaak een vaststaand gevolg heeft. Het zou dan voorkomen uit chemische hersenreacties, die je niet kan bedwingen.

Zo is het dus niet en dat leidt tot de slotsom dat er wel dingen zijn die vaststaand zijn, maar we constant gedwongen worden om keuzes te maken. Natuurkundig gezien, houdt dit de hypothetische theorie in van de “vele werelden of multiple dimensies”. Ik maak het nog wat duidelijker. Een computerspel in het genre van een avontuur, heeft meestal maar één goede oplossing bij elk probleem met dus een vaste afloop. Er zijn echter ook computerspelletjes die verschillende mogelijkheden hebben, waarbij op bepaalde momenten keuzes kunnen gemaakt worden, waardoor het spel iedere keer een andere afloop kan hebben. Het spreekt echter vanzelf dat voor iedere keuzemogelijkheid een volledige nieuw traject in het spel moet geschreven zijn. Daarom moet dat spel dus meerdere dimensies hebben.

Een voorspelling houdt soms een verwittiging in, maar soms blijkt ook dat net door de poging om een voorspeld ongeluk te voorkomen, het ongeluk juist gebeurt. Dat overkwam een kolonel bij wie voorspeld was, dat hij zou getroffen worden door een verloren kogel, bij het afvuren van saluutschoten. Hij ging zich net voor het afvuren op een totaal andere – veel verder verwijderde – plaats gaan opstellen, waar hij zowat buiten schot moest zijn. Hij werd daar juist geraakt door een verloren kogel en verloor daarbij het leven. (waar gebeurd)

Toch blijken sommige voorspellingen een ander verloop te kennen, door menselijk ingrijpen. Zo werd aan kinderen in Fatima bij herhaaldelijke Mariaverschijningen met duizenden getuigen, 3 voorspellingen gedaan waarvan de eerste twee uitkwamen. De derde voorspelling was voorwaardelijk, er zou een vreselijke oorlog ontstaan als men zo zou doorgaan. Met nieuwe wapens, die een enorme ongekende kracht hadden (voorspeld in 1907!) zouden de mensen elkaar kunnen uitroeien. Dit voor de jaren 60. In die jaren plaatste Rusland atoomraketten in Cuba. (Dit kan je zien in de documentaire film “Thirtheen days” gemaakt naar waargebeurde historische feiten. Wie de DVD koopt, krijgt ook als extraatje de oorspronkelijke beelden te zien, evenals de ware beelden met Kennedy.)

zie ook “Een vooraf opgetekende voorspelling” (ledensite)

	 Denis  

© 2002 Aura-Oasis vzw – Denis Dhondt