Lessen uit zelfmoord

Zelfmoord en Bijna Dood Ervaringen

Wat BDE’s zijn weet nu bijna iedereen. Het is de ervaring van de tunnel en het licht die men beleeft als men sterft. Niet iedereen heeft echter deze ervaring. Zo komt bij mislukte zelfmoordpogingen, hoe kritiek de toestand ook is, dit maar zelden voor. Men beëindigt immers zelf zijn leven, terwijl de tijd er niet is. Velen zijn daardoor genoodzaakt een tijd hun daad onder ogen te blijven zien en aardgebonden in een soort uitgetreden toestand rond te dolen. Doch er zijn uitzonderingen ook op dit zeer zeldzaam voorkomende type BDE. Enkele van de zeer zeldzame gevallen van zelfmoord die wel een lichtervaring hadden, leren ons iets heel bijzonders bij. Zeker de ervaring van de vrouw die daarenboven nog kennis meekreeg, hoewel het grootste deel uit haar geheugen werd gewist. Juist deze inzichten bevatten bijzonder waardevolle  informatie die ons een veel beter begrip geeft over Leven na de dood, reïncarnatie, karma, liefde en God, zelfmoordconsequenties en het doel van ons leven.

Een zelfmoord, de inzichten en de BDE

De hieronder volgende getuigenis is een van die zeer uitzonderlijke gevallen. Hieronder vind je dan ook de letterlijke oorspronkelijke tekst met de verkregen inzichten. Dit is een uniek artikel omdat weinigen dit onder woorden kunnen brengen, als ze deze ervaring en de kennis al meegekregen hebben.

Mijn ervaring met het licht bij mijn zelfmoord

Op 30 April schoot Sandra zich door haar hart. In plaats van het “niets” zoals ze verwachte, had ze een Nabij De Dood Ervaring. Een briljant en liefdevol Licht,  liet haar terugblikken op haar hele leven. Vooral al de voorvallen die haar tot haar uiteindelijke zelfmoord brachten kreeg ze te zien.

Kennis

Het Licht gaf haar een onbeperkte kennis en inzicht. Er werd haar verteld dat ze bij het Licht kon blijven, maar dat ze dan een later leven zou moeten leiden waarin ze terug dezelfde beproevingen zou moeten doorstaan die haar tot die zelfmoord hadden geleid. Met andere woorden, ze zou haar levenstaken moeten overdoen inclusief de oorzaken die tot die zelfmoord hadden geleid. Dit zou zo dikwijls gebeuren tot ze haar leven zou uitleven.

Hoewel ze zo graag bij het Licht had willen blijven koos ze daarom voor het aanbod dat ze kreeg om haar leven verder te zetten, zodat ze niet hopeloos moest herbeginnen. Ze kreeg echter nog een gunst. Ze kreeg tijdens haar ervaring met de onbeperkte kennis, net zoveel kennis mee als ze zou nodig hebben om haar te helpen. Ze werd ook aangemoedigd deze inzichten te verspreiden zolang ze haar leven verder uitleefde. De volgende punten zijn dan enkele van de inzichten die ze door haar BDE van het Licht meekreeg.

De spirituele inzichten

 1. Luister naar je innerlijke stem, het is de stem van God.
 2. Onze ziel is een deel van God en God is een deel van ons, daarom is onze ziel onsterfelijk en eeuwig.
 3. Harde ervaringen zijn soms noodzakelijk voor onze spirituele groei.
 4. Degenen die geboren worden met mentale of psychische handicaps zijn verder spiritueel gevorderd dan anderen. Ze zijn geboren om anderen spiritueel te laten evolueren.
 5. Het lichaam wordt door jezelf reeds voor de geboorte gekozen.
 6. Als een uitdaging niet is verslagen of niet is afgemaakt voor je sterft, kan het je geest aardgebonden houden.
 7. De aarde is slechts één van de sferen waar men kan leren, er zijn er veel.
 8. De hel is een toestand die we zelf creëren door van God weg te gaan, tot we kiezen naar het spirituele te gaan leven. Dit is de toestand van de volmaakte liefde.
 9. Alles wat je doet en denkt wordt door God begrepen. God begrijpt alles perfect. Hij houdt evenveel van ieder van ons.
 10. Alle pijn die wij voelen, voelt God ook.
 11. Om één te worden met God, moet er werk verricht worden om de waarheid te vinden. De waarheid is dat je zelf een geest bent die één is met God.
 12. Het zijn van pure Liefde, God; is te immens en te vooraanstaand om ooit volledig te kunnen worden ervaren in de fysieke wereld.
 13. Het Universum is God.
 14. God creëerde sociale verschillen in mensen omdat we allen verschillende lessen hebben te leren.
 15. Wat je anderen aandoet, doe je God aan en uiteindelijk terug aan jezelf.
 16. Het begin van alle inzicht is jezelf te leren zien als individueel afgesplitst van anderen.
 17. Er zijn slechts 2 echte religies: deze van liefde en deze van angst.
 18. De communicatie in de spirituele wereld gebeurt telepathisch. Gedachten worden met gedachten beantwoordt zo snel als ze opkomen.
 19. Als je sterft, is alles wat je ooit gedaan hebt, of zelfs maar gedacht hebt, geweten door de anderen, net zoals jij anderen voelt in je levensoverzicht.
 20. Er zijn geen geheimen in het leven na de dood.
 21. Sommige geesten zijn aardgebonden omdat ze zich teveel schamen voor wat ze hebben gedaan omwille van die diepe ingrijpende levensfilm die ze moeten zien.
 22. Geesten welke dezelfde gedachten delen worden door elkaar aangetrokken in het leven na de dood.
 23. God is liefde. Wij kunnen een paradijs creëren als we elkaar leren beminnen.
 24. Op zoek naar de waarheid  en naar het spiritueel begrip, leidt alles naar liefde.
 25. God heeft je lief en vergeeft alles, hij verlangt dat je hetzelfde doet met anderen.
 26. Het enige dat eeuwig is is Liefde.

Het inzicht over de ervaring zelf

Sandra groeide op met het idee, dat indien er een God bestond, dat deze oneerlijk zou zijn. Jezus zei “Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand kan zich meten met de Vader.” .

Voor mij betekende dit dat alleen degenen die beroepsmatig hun geloof in God verspreidden naar de Hemel gingen. Ik geloofde, dat als dit zo was, dat God dan niet eerlijk was omdat niet iedereen de capaciteiten heeft of wenst om publiekelijk het Christendom te verkondigen.

Ik vroeg het Licht, wat ik nu “Christus” noem, hoe mensen van andere religies naar de hemel konden gaan. Hij toonde mij, dat het enige dat belangrijk is de liefde is die we voor en met elkaar delen. Dit komt ook daardoor, omdat we hem allen zullen ontmoeten.

Het Licht toonde mij dat ontwikkelen van het spiritueel geloof in God en de liefde voor elkaar dat is wat belangrijk is in ons leven. De liefde is niet dat wat iemand laat blijken, maar wat hij werkelijk voelt in zijn hart. Dit zal iedereen zelf ondervinden in de levensfilm. In deze levensfilm brengen je daden en je gedachten van goede intentie, God’s enorme vreugde, terwijl hij het pijnlijk vindt als je gedachten had zoals van onverschilligheid, zelfingenomenheid, en vooral haat en nijd. Wij zijn allen een deel van hem en daardoor allen met elkaar verbonden. De organisaties of religiën die beweren de enige ware te zijn, beweren eigenlijk superieur te zijn boven anderen, en sluiten daardoor mensen met andere meningen buiten. Daarom zijn zij in strijd met God’s wet dat we elkeen moeten liefhebben zoals onszelf.

                                                        Sandra

Onderzoek naar Bde’s door zelfmoord,

vertaling:

                                               Denis

Zelfmoordlijn 1813