Verken je innerlijke dimensies

Aura Oasis Logo

Een zelf uitvoerbaar hypnogeen experiment

Maak eens een trip door je innerlijke dimensies

Het vraagt bijna geen voorbereiding, enkel een ontspannen sfeer om de reis van je droom te maken. Verken je innerlijke dimensies. Geen benodigde paranormale vermogens en geen jarenlange oefening, maar een alledaagse ervaring die iedereen direct kan proberen.

Reizen zonder bagage en prullen

Om op reis te gaan naar andere streken, dimensies, fantasiewerelden, droomreizen, heb je alleen je eigen ingebouwde beeldscherm nodig. Dus, geen media, zoals tv, film, om iets te zien; maar ook geen transport, bagage, reserveringen enz. om een reis te maken. Een bijkomend voordeel is dat je zelf bepaalt wat je ziet, waar je heen wilt, en hoe mooi het allemaal wordt. Als het er in het begin allemaal minder echt uitzien, dan kan je door dit herhaaldelijk te doen je beelden scherper en levendiger laten worden. Herhalen doe je best maar na enkele dagen. Iedere keer zal het beter lukken. Verken je ingebouwde mogelijkheden.

We hebben allemaal een ingebouwd driedimensioneel beeldscherm. Dat donkere scherm is gewoon te bezichtigen door je ogen te sluiten. Net als bij de bioscoop het licht uitgaat, doe jij dit door het sluiten van je ogen en door je te ontspannen. Het enige dat je dan nog moet doen is een plaats kiezen om te verkennen. Sluit je ogen, ontspan, kijk naar dat donkere beeldscherm, gebruik je natuurlijke visualisatievermogen en wacht af. Er is niet direct die prachtige driedimensionale realiteit, maar stel je in het begin tevreden, met beperkte, mogelijk wazige beelden. Als je denkt dat je geen visualisatievermogen hebt, dan vergis je je. Het is helemaal niet nodig om haarscherpe beelden te zien. Je gedachten zijn ook verkenningen, die eigenlijk automatisch beelden produceren, die je in je onderbewuste niet opmerkt, maar ze zijn er. Het enige dat je moet doen is je daar bewust van worden en ze verschijnen. Je moet er leren naar kijken, probeer niet te veel te veranderen en laat alles zo veel mogelijk op zijn beloop.

Wees niet ontgoocheld als je in het begin, alleen flitsen van niet bewegende scenario’s ziet en als je geest afdwaalt. Dit is normaal. Zo begint het. Tracht daarna vanuit deze toestand de beelden te coördineren door ze bewust te beleven en je fantasie te laten werken. Je gedachten produceren dan automatisch beelden, ook al maken deze de eerste keer misschien maar een dagdromerige schemerige indruk. Het belangrijkste is dat je hebt ontdekt, dat ze er zijn. Dit ingebouwde vermogen is bij iedereen aanwezig. Ook al moet ik toegeven, dat de ene dit beter zal kunnen dan de andere. Vooral belangrijk is dat je ontspannen bent, en niet zit te denken, wat je straks nog allemaal zeker dient te doen. Je geest dient dus wel vrij te zijn van spanningen. Zorg er ook voor dat je niet gestoord kan worden. Trek bijvoorbeeld de telefoonstekker uit. Kies een plaats waar je je alleen kunt terugtrekken en maak dat je je niet aan een bepaalde tijdmarge dient te houden.

Je hoeft daarom niet zo diep te gaan dat je bewustzijn de controle verliest, integendeel, blijf in je bewuste toestand, zo voorkom je dat deze beelden je in slaap laten vallen, zoals je iedere avond beleeft. Dit moet je dus vermijden. Doe deze oefening niet voor het slapen. Want als je daarna wilt gaan slapen, zou dit wel eens niet meer kunnen lukken. Indien het dan wel lukt om nog te slapen, vergeet je je ervaringen, en dan heb je daar dus ook niets aan. Doe ze daarom overdag. Je hoeft niet op de slaaprand te komen. Onstspan je en kijk gewoon naar je scherm. Wie denkt geen beelden te zien, vergist zich. Als je blijft kijken wat er op dit scherm gebeurt, is het gewoon onmogelijk om niets te zien. Je gedachten en dus ook je innerlijke beelden, kan je gewoon niet stilleggen. Alleen dien je ze nu onder een beperkte controle te houden. Dit wil zeggen dat je ze niet echt moet gaan ensceneren, maar dat je een scenario kiest, waarbinnen je de zaak zoveel mogelijk op zijn beloop laat en toeschouwend waakt. Dit voorkomt dat je voortdurend moet concntreren, wat deze toestand weghoudt. Kiest dus eerst een plaatsje waar je wilt zijn, nog voor je aan de poging begint. Van zodra je begint te zien, moet je niets meer doen dan je dit plaatsje voorstellen. Zie je slechts beperkte blikvelden? Dit is in het begin normaal, laat het zo, dit zal geleidelijk aan verbeteren. Indien het je eerste keer is, kies dan ofwel een plaats die je kent, ofwel een plaats die je totaal niet kent. Zo kan je bij een bekende plaats gaan observeren, bekijk de voorwerpen en de dingen die rondom aanwezig zijn. Bij een gefantaseerde plaats, bijv. het regenwoud hoef je gewoon te kijken wat je fantasie allemaal ziet. Verken de omgeving, kijk naar alle details en maak je de plaats eigen tot je deze kent. Wil je een waterval die klaterend water laat vallen, stel je dan voor dat deze er is, steek zo zelf je ideaal landschap detail na detail in elkaar. De volgende keer dat je dit doet, kan je gewoon weer teruggaan en alles zal erop en eraan zijn.

Ik ben er, wat nu?

Dit gedeelte laat ik aan je over, wat wou je gaan doen, is daar een paadje dat je wil bewandelen? Wil je de omgeving verkennen? De fout die je dan echter maakt is dat je gaat nadenken over wat je nu wil doen. De focus daarop moet dus voor je experiment gebeuren en je moet kunnen accepteren dat het niet precies verloopt zoals je gepland hebt. Je moet dus een zekere vrijheid laten. Een vooraf te scherp ingesteld programma vereist teveel energie.
Wil je hier je gids ontmoeten en daar een gesprek mee hebben? Doe dan in dit geval het volgende: stel je voor dat je gids op een bekende landelijke plaats afgesproken is met u. Ga gaan wandelen, of laat je intuïtief leiden en je zult deze ontmoeten. Dit lukt misschien niet bij de eerste keer. Je hebt wel het scenario gecreëerd, maar de geest die je ontmoet is jouw persoonlijke innerlijke gids. Zo heb je het voorgesteld en daarom is het ook zo. Jouw gids vind je immers niet in de lucht boven jezelf zweven, maar in je eigen innerlijk. Dus is het wel degelijk je gids.

Ik wil met mijn gids praten

Dat kan, let er echter op dat je waarschijnlijk in het begin geen gezicht zult zien. Erger je daar niet over, dit komt gewoon omdat je visualisatievermogen er nog geen heeft geschapen. Eens je wel het gezicht hebt gezien, zal dit steeds weer hetzelfde zijn bij volgende trips. Wat je zeker zult opmerken, als je ermee mentaal praat is dat deze entiteit , antwoord zonder de mond te bewegen. Dit is in deze sfeer niet nodig. De communicatie is mentaal. Soms neemt hij je mee, om je het antwoord te tonen. Je kunt zweven door de lucht, hand in hand met je gids. Vertrouw erop. Verken geen werelden zonder deze gids. Hij beschermt je. Zeker als je na een aantal pogingen in veel diepere realiteitsniveaus gaat belanden. Na een aantal pogingen worden deze werelden zelfs zeer echt en je zit daar werkelijk in. Vermits je dit werkelijk beleeft, is het voor je een werkelijke wereld.
Je gids kan je ook antwoorden met innerlijke beelden, soms symbolisch. Begrijp je het niet, vraag dan gewoon een tweede duidelijker beeld. Of krijg je geen antwoord, vraag dan of je het eigenlijk wel mag weten. Sommige dingen kunnen je ervaringen beïnvloeden en je handelswijze veranderen. Zo zouden bepaalde ervaringen die je moet beleven, vermeden kunnen worden, en dan mis je je spirituele les die je moet leren.

Is dat mijn fantasie niet?

Jawel, natuurlijk! Maar toch; eens je meer ervaring hebt zal je zien dat de innerlijke gesprekken die je met je WARE GIDS voert, hoewel deze in je fantasie opduikt, wel degelijk met juiste inzichten voor de dag kan komen. Let er wel op dat je bij iedere vraag die je stelt, kijkt en mentaal leert luisteren. Bedenk zelf geen antwoord! Stel je gewoon open en aanvaard wat je krijgt. Misschien komt de betekenis niet meteen naar boven. Misschien wordt de betekenis je slechts na enkele dagen onthult. Meestal gaat ze via symboliek.
Krijg je ergens geen antwoord op. Wees dan niet teleurgesteld, maar ga gewoon over op iets anders. Denk eraan dat je Gids een spiritueel hoger geëvolueerd wezen is die al het materialistische al lang achter zich heeft gelaten. Daarom zullen de antwoorden eerder filosofisch en psychologisch zijn. Je kunt geen dingen vragen zoals “Kan je me eens laten zien wat ik later ga bekomen?”. Dit is een materialistische vraag. Wel krijg je antwoorden op vragen als “Kan je me helpen om inzicht te krijgen, om mijn lessen sneller te begrijpen die ik moet leren van een bepaalde ervaring?” Dan gaat die wereld open en krijg je zeker wat je vraagt. Je krijgt immers altijd alles wat je vraagt al is het niet altijd zoals jij het wil en wanneer je het wil.

Men zegt immers wel eens, pas op voor wat je vraagt, want je zal het krijgen. Wel, dit is het ideale moment om nu je wens te bespreken. Let dus wel op, de noodzakelijke stappen die nodig zijn om je wens in te willigen, kunnen via paden met doornen gaan. In het ware leven kan je geen dingen verkrijgen zonder bepaalde regels en wegen. Het word niet gegarandeerd dat je wens een ideaal is en er geen problemen zullen mee zijn want dat moet je altijd in je vraag inrekenen. Intuïtief zul je geleid worden naar wat je hebt gevraagd. Dit vraagt echter tijd en mogelijk de nodige moeilijkheden…vooraleer je dat doel kan bereiken. Dus mirakeltjes gebeuren er wel niet. Alles lijkt op een gewone manier te verlopen, en je denkt dan allang niet meer na, over wat je hebt gevraagd. Het verband lijkt er niet meer te zijn, deze dingen lijken toevallig, onvermijdelijk of natuurlijk te ontstaan. Toch komen ze vanwege je vraag.

Reizen in je eigen sferen

Je kan reizen naar waar je wil. Het artikel over de experimentele onderzoekingen met remote viewing leverde zelfs bewijskrachtige indrukken op. Je kan niet alleen naar andere plaatsen, je kan zelfs door de kosmos reizen en een andere planeet gaan bezoeken. Je kan ook naar een andere tijd reizen. Hou je van de Maya-cultuur? Wil je er eens in die tijd bij zijn? Je fantasie en je visualisatie is je enige beperking.

Visualisatie hoeft niet steeds met beelden te zijn. Sommige mensen beleven alles beter door hun gewone gedachten. Gebruik uw natuurlijkste methode en de rest komt vanzelf. Probeer geen beelden te scheppen, maar denk erover na en ze zullen komen. Dat is het probleem dat sommigen hebben met visualisatie. Ze maken het veel te moeilijk. Dit is niet nodig en wees vooral in het begin tevreden met wat je krijgt, ook al zijn de beelden wazig. Door steeds vanaf dezelfde plaats te vertrekken, zal je merken dat iedere keer dat je dit doet, dit beeld helderder en panoramischer wordt. Na enkele keren heb je een driedimensioneel levend beeld waarin je middenin staat. Je staat toch ook midden in je droom? Wel dit is bijna hetzelfde. Hou je beeld echter niet te gecontroleerd vast, dit lukt niet. Je kan immer je gedachten niet stoppen. Een trucje is je gedachtenbeelden er te laten zijn op de achtergrond en je een venster voor te stellen waardoor je het stukje ziet wat je wou.

Het geziene van die Maya-cultuurreis klopt niet helemaal!

Indien deze wel klopt, dan had je een mentale uittreding, zowel in ruimte als tijd. Indien deze niet klopt, zal ze meestal wel fragmenten van ware feiten bevatten. Denk er aan dat het in ieder geval nog steeds een eigen sfeer is die je hebt gecreëerd en ze ook nog steeds vermengd zal zijn met je eigen gedachten. Je was waar je wilde zijn, en je hebt alles aanschouwd zoals het mogelijk was. Het belangrijkste is dat je die innerlijke reis wel degelijk gemaakt hebt, dat je daar iets aangenaams aan beleefd hebt of dingen hebt uit begrepen. Dat je daar een eventueel gesprek hebt gehad met je Gids vermits je daarop vertrouwde en gelooft dat het je gids is. Trouwens dat merk je na een tijdje wel zelf aan de conversatie en aan de symbolische vorm waarin ze veelal iets duidelijk maken. Die symboliek is soms nodig, hoe zou je anders aan een man uit de vijftiende eeuw bijvoorbeeld uitleggen wat een vliegtuig is?

Hoe bereikte ik resultaat?

Er is geen enkele vaste regel voor. Zorg dat je ontspannen bent, niet gestoord kan worden en niets aan je hoofd hebt, bel naar de luchtmacht en vraag hen om geen straaljagers meer boven je hoofd te laten vliegen en laat het gewoon komen. Wil je inderdaad bij de Maya’s eens gaan verkennen? Koop er dan een boek over, informeer je zo veel mogelijk. Laat je met dit boek wegzinken, althans, zo experimenteerde ik destijds. En dat lukt steeds, tenzij een van de bovenvermelde regels niet vervuld is. Zo simpel gaat dat. Je hoeft echt niet in Yoga-zit te gaan zitten mediteren, je hebt geen muziek nodig, gewoon stilte. Wil je er wel muziek bij, goed, kies dan muziek die bij je keuze voor je belevenis past. Probeer wakend te blijven en te observeren op het randje van diepe ontspanning. Je moet er rekening mee houden dat het na een te lange tijd niet meer lukt. Dan heeft opnieuw proberen niet veel zin. Je moet dan een andere dag eens opnieuw proberen.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt