Ervaringen met het ouijabord

Aura Oasis Logo

Ervaringen met het ouijabord

Waarschuwing

Terwijl dit verhaal nuttig kan lijken in sommige opzichten, wil ik ernstig op wijzen dat je voor je ermee begint, zowel maatregelen van voorzichtigheid als van bescherming dient te hanteren.

De gevaren

Zoals het meestal gaat… stel je een scène voor van enkele jonge studenten. Meestal is een vijftal ideaal. Daarvan gaat één de nota’s noteren, en doen de anderen mee om hun vinger op het omgekeerde glas te houden dat temidden van de tafel staat (Glaasje draaien). In een cirkel op de tafel, liggen letters van A tot Z, cijfers van 0 tot 9; en enkele kaartjes met ja, nee, stop, een vraagteken of nog andere directe woorden. Meestal vat men het geheel op als een spelletje met een curiositeit. Onervaren vraagt men of er een geest aanwezig is. Na enkele ogenblikken wachten, begint er beweging in het glas te komen tot het plots naar “Ja” schuift. Op deze manier kunnen dan vragen aan die geest gesteld worden, die deze kan antwoorden door de antwoorden letter per letter te spellen. Maar, let op als je onervaren bent, is dit zeker geen spelletje…

Begrijp goed wat er gebeurt

Het Ouija-bord is een uitstekende divinatiemethode. Door je af te stemmen, trek je inderdaad mentaal een overledene aan. Alleen weet je niet wie en waarom deze entiteit aardgebonden is gebleven. Hogere entiteiten trek je slechts uiterst zeldzaam aan, daar moet je dus normaal niet op rekenen omdat zij reeds zijn overgegaan. Zoals er goede en slechte mensen zijn, zijn er ook dus goede en slechte aardgebonden entiteiten. Ze hechten zich echter graag vast aan het contact omdat het meestal hun enige schakel tot communicatie is met de fysieke mens. Hoewel zij eigenlijk ook nog steeds aardbewoners zijn, worden zij niet waargenomen, en leven constant in een soort uitgetreden toestand, tot hun tijd er is dat ze kunnen overgaan. Waarom sommige entiteiten niet over gaan, bespreken we later eens.

Leugens, bedrog, en valse toekomstvoorspellingen

Dit kan bij ouijabord gemakkelijk voorkomen. Vaak wordt bijvoorbeeld naar een overleden kennis gevraagd die eigenlijk al is overgegaan. Doch de mentale oproep naar contact met geesten wordt opgevangen en dus komen er vaak anderen op af. Dit is dan hun kans om communicatie te hebben. Vermits je echter een bepaald persoon vroeg en terwijl zij dat niet zijn, staan ze voor een moeilijke beslissing. Of zij blijven er af, dan missen ze het contact dat ze zo graag wilden, of zij geven zich uit voor de entiteit die je vraagt. Als je dan niet naar bewijzen gaat vissen en oude herinneringen ophaalt, kunnen ze dit verschillende sessie volhouden zonder door de mand te vallen.

Een andere verkeerde opvatting is dat deze geesten de toekomst kunnen voorspellen. Nu moet je goed weten, dat zij die meestal niet kennen, net zoals dan wij. Maar de nieuwsgierige deelnemers dringen aan en daarom proberen zij dus een gokje te doen, waarvan later zal blijken dat er niets van klopt.  
Ook zijn er entiteiten, zoals er ook mensen zijn, die graag de gek houden met iemand. Omdat deze entiteiten soms al enkele andere zwervende geesten gevonden hebben waardoor ze niet meer alleen zijn, kunnen deze met de groep wel enkele plagerijen uithalen, zoals iemands dood voorspellen.  

Spellingsfouten en algebra

Iets dat veel voorkomt zijn spellingsfouten. Dat is wel normaal. Probeer zelf maar eens een verhaal te vertellen dat je letter per letter spelt en dan moet doorgeven naar exact die juiste letter. Maar indien je slechts onsamenhangende letters opvangt waaruit niets te halen is, dan heb je ofwel geen contact, of is er ofwel te veel storing. Het heeft dan ook geen zin meer om hiermee verder te doen.

Maar er zijn uitzonderingen.

Er zijn natuurlijk ook goede entiteiten. Maar ook deze kunnen de toekomst niet voorspellen en willen het contact soms graag houden. Meestal ben je met onbekende entiteiten echter niet zoveel. Ze kunnen zich zowel als vrouw of als man uitgeven. Dus ze kunnen wel liegen om bestwil, en omdat jij bijvoorbeeld liever een bepaald familielid hebt waarmee je gemakkelijker over je persoonlijke problemen kan spreken.

De gevallen waarin het goed gaat

Deze betreffen steeds contacten met overleden mensen uit je kennissenkring en die plots dramatisch zijn overleden, zoals bijvoorbeeld door een ongeval. Deze entiteiten zullen zelf erg hun best doen zich te bewijzen. Je hoeft hun naam niet te vragen. Meestal geven ze dan zelf voldoende herinneringen, telefoonnummers, autonummerplaten en dergelijke door die kloppen. Blijf echter nog steeds op je hoede en let er altijd op dat je niet met het antwoord mentaal in je hoofd zit te spelen, waardoor zich toch fouten kunnen manifesteren, door beïnvloeding van het bewustzijn.

Als ik dit doe probeer ik soms een ander antwoord in mijn geest te nestelen en dit vast te houden. Een andere goede techniek om te weten of je wel degelijk de juiste entiteit hebt, is om deze opzettelijk voor iemand anders te houden of doen alsof je meent dat deze antwoorden voortkomen uit je onderbewustzijn. De geest zal protesteren zich met alle mogelijke middelen proberen te bewijzen. Informatie zoals de autonummerplaten, telefoonnummers en namen die je niet kent, die ik hierboven besprak en waarvan je de juistheid pas later kan controleren, heb ik zelf reeds meer dan eens spiritistisch ontvangen en in geval van gekende, plots overleden entiteiten, bleken deze inderdaad juist te zijn. Meestal gaat het heel wat moeilijker als je bewijs wil, iets dat je zeker altijd moet proberen.

Bij de meeste van deze entiteiten, zoals bij een verongelukte kennis, die juiste namen doorgaf van zijn beste vrienden die ik noch andere deelnemers kenden en die ook persoonlijke zeer treffende boodschappen voor zijn vader, moeder en broer doorgaf, betreft de dingen waar zij het net het meeste mee worstelden, blijft het contact echter niet eeuwig. Na enkele maanden gaan zij meestal over. Net genoeg om de treurende familie een bewijs van hun voortbestaan te geven. Een tweede sessie bevatte persoonlijke informatie voor de moeder die daarvan getuige was, dat het wel degelijk haar zoon was die doorkwam. Daardoor gelooft deze nu dat haar zoon nog ergens bestaat. Bij deze sessies kregen we wel indrukwekkend bewijsmateriaal. Er bestaat geen twijfel meer over dat hij het wel degelijk was.

Andere goede entiteiten

Geesten die hier onder ons lopen zitten niet op hun plaats. De ervaren spiritist zal praten met de entiteit en proberen uit te leggen waarom deze beter zou overgaan. Daartoe dien je eerst de reden te kennen waarom deze niet mee wilde naar het licht. Eens zij dat inzien, kan je volgende stappen ondernemen om hen naar het licht te leiden. Meer dan eens zag ik een hartelijke bedanking doorkomen als afsluiter van de sessie, om daarna voorgoed te verdwijnen.

De negatieve entiteiten

Eens ze contact hebben, wensen deze die het contact te behouden. Ze doen er energie mee op die jij verliest. Dit opent voor hen nieuwe mogelijkheden. Ze zijn eraan gehecht, en dit is meestal ook zo met degene die het bord gebruikt. Maar meestal begint dit na een tijdje te vervelen voor degene die dit contact op een stuntelige, trage of lastige manier onderhoudt. Ook weet men uiteindelijk niet goed meer wat zeggen, vermits er geen gemeenschappelijke ervaringen zijn.
Dus dreigt het contact te gaan vervelen of gestopt te worden. Indien de entiteit een lastige figuur is, agressie vertoont, of zich kwaad of gedeprimeerd voelt, ontstaat een probleem. Omdat je geen contact meer neemt, proberen zij zich soms op alle andere mogelijke manieren op te dringen. Spookgeluiden, stemmen of poltergeistfenomenen kunnen ontstaan, naargelang het vermogen van de entiteit. Tot en met geduwd worden van de trap en dergelijke komen voor. Positieve psychokinetische effecten bestaan ook, bij goede entiteiten: Zo viel bij de verongelukte vriend twee maal een boek van de kast voor mijn voeten zonder aanwijsbare oorzaak. De titel was: “Na de begrafenis”; hij was dan ook nog niet begraven. Daarmee probeerde deze me alleen contact te doen opnemen, omdat deze me goed kende en wist dat ik vaak ouija deed.

Het gevaar

Ga bij spiritisme nooit in trance! Nochtans zal je ervaren als je regelmatig aan Ouija-bord of  automatisch schrift doet; dat dit fenomeen je zeer moe maakt en dat je soms je ogen nog nauwelijks kan openhouden. Indien dit gebeurt, kunnen ze je soms geestelijk overnemen zodat een totale verandering in persoonlijkheid kan voorkomen. Zo kan bv een alcoholieker je overnemen om vlug een cognac te drinken; iets dat hij in zijn toestand niet meer kon doen. Zo vormen verslavingen dikwijls de reden waarom iemand ergens weer eens een lichaam wil bezitten. Deze tijdelijke persoonlijkheidsverandering kan soms uiteindelijk multiple persoonlijkheid veroorzaken waarbij de persoon op oncontroleerbare momenten plots iemand anders wordt in hetzelfde lichaam van het slachtoffer. De ware persoon weet na deze perioden van persoonlijkheidswisseling niets van die andere persoonlijkheid die hij daarnet vertoonde.

Andere hinderlijke nadelen

Wie veel aan spiritisme doet kan een grotere schare entiteiten achter zich aankrijgen. De meeste entiteiten kunnen zeer weinig schade doen, in ieder geval kunnen zij wel blijkbaar iemand goed schrik aanjagen.
Sommige geesten kunnen werkelijke poltergeistfenomenen veroorzaken die ernstige gevolgen kunnen hebben.

Denis


Copyright Denis Dhondt – www.aura-oasis.be en https://www.facebook.com/groups/auraoasis/

Het ouijabord 2

Aura Oasis Logo

30 jaar ervaring met het Ouijabord en ander spiritisme

Hoe het destijds begon…
Enkele herhaalde ervaringen zorgden ervoor dat ik begon overtuigd te geraken van het bestaan van het paranormale. Dit waren vooral spontane helderziende waarnemingen tot in zeer precieze details. Ik noch mijn vrouw konden helderzien, maar zij had af en toe wel visionaire  waarnemingen in haar dromen. Meestal crisissituaties die ze keer op keer tot in ongelooflijk precieze details in haar dromen overtuigend had beleefd. Ze schrok daar steeds van wakker waarna ze telkens heel zeker was dat dit zou gebeuren. Soms was een datum eens fout, maar meestal was alles correct en dan zijn die kleine precieze details indrukwekkend.

Ik was ergens tussen 20 en 30 jaar toen iemand me zei dat communicatie met geesten zeker werkte en dat ik maar eens moest afkomen om het eens te proberen.

Deze uitdaging kon ik niet laten ontgaan en ik sprak meteen af. Het bleek een sessie te zijn met glaasje draaien. Zou iets wel zo eenvoudig werken dat iedereen zonder echte spiritistische of mediamieke gaven dat kan? Ik had de verhalen wel al gelezen en het geprobeerd ook, maar hoeveel pogingen en geduld ik ook aan de dag legde, het wilde niet slagen. Toendertijd was ik ook nog onwetend over de resultaten van het ouijabord, laat staan dat ik wist dat er gevaren aan verbonden zouden zijn. Van meer algemene paranormale fenomenen had ik toen wel al een redelijke kennis uit boeken maar over ouija werd die tijd nergens gerept, hoogstens werd de naam eens vernoemd. Ik was dus wel de eerste die met dit onderwerp in 1995 uitpakte op internet dat toen maar bij weinig mensen ter beschikking was en het was ook duur omdat het langs de telefoonlijn moest. Datzelfde jaar startte ik ook de succesvolle paranormale vereniging Aura-Oasis als vzw.

Voor ouija werden letters in een cirkel langs de rand van een tafel gelegd en men zette een omgekeerd glas midden de tafel. We waren met vier en zaten rondom de tafel. Ik was nieuwsgierig, maar verwachtte niet zoveel indrukwekkends te zien. Ik zou eigenlijk al blij zijn als ik het glas zou zien bewegen. We hielden alle vier onze vingertop met lichte druk op het glas. Men begon vragen te stellen, vragen die de meeste die ermee experimenteren stellen, en waar men vaak vreemde onbetrouwbare antwoorden op kreeg. Toen kende ik dit nog niet, laat staan dat ik het zou begrijpen. Het hoe en het waarom en hoe men het bord op de juiste manier gebruikt, zou ik pas veel later leren na zeer veel experimenten.

 
Aanvankelijk dacht ik gewoon dat men bij spiritisme contact kreeg met gene zijde en dat men vanaf daarboven vanuit alwetendheid kon antwoorden. “Is hier een geest die ons wil antwoorden?” was de eerste vraag. Zo starten de meeste sessies “glaasje draaien”, onervaren en onkundig. Aanvankelijk niet beseffend dat er ook gevaren aan verbonden konden zijn.

Iedereen wachtte nieuwsgierig af of het glas zou bewegen. Er gebeurde niets en de vraag werd herhaald. Na 10 minuten was plots een kleine beweging zichtbaar. Heel miniem. Het glas was slechts een halve cm verschoven. Maar af en toe bleek het glas wat te trillen en dit was wel vreemd. Eerst voelde het wat beangstigend aan. Toch was er een nieuwsgierige belangstelling die me inpalmde.


Men begon zich af te vragen waarom het zo lang duurde. Een aanzitter vertelde intussen over een sessie met anderen waarin men het glas werkelijk ongeveer een halve cm boven de tafel had zien zweven.

Heel aarzelend zette het glas zich plots schoksgewijze in beweging. Net alsof iemand het glas rondom beet had en het met volle greep verschoof. Heel indrukwekkend. We keken even naar elkaars vingers en gezichten, ons afvragend of iemand soms aan het glas trok of een duwtje gaf. Het viel me wel op dat het glas synchroon bewoog. Dit wil zeggen, als er vier vingers op de rand van een glas liggen en iemand trekt of duwt, dan zou het glas zeker een draaibeweging vertonen rondom de as, maar het leek echt of we allen tegelijk eerlijk het glas volgden. Dit was ook zo. Met enige moeite begon het glas naar “Ja” te schuiven…

Iedereen was blij dat er toch beweging was in gekomen. Voor mijn eerste keer, met personen die ik zeer goed kende en wist dat ze zeer ernstig en betrouwbaar zijn, maakte dit wel een overtuigende indruk. Een indruk, die zoals later zou blijken, op iedereen van toepassing zou zijn die dit voor de eerste keer meemaakt. Een indruk die je meedraagt naar huis, waar de je die nacht ligt over na te denken, een indruk die je plots ergens van overtuigd heeft, maar waaraan je enkele dagen later toch weer vragen over krijgt.

“Kan je je naam zeggen?” Moeizaam werd een letter aangeduid en daarna nog een. Het glas schoof traag maar wel zeker. Hoe dan ook, de letters vormden een onbestaand woord. Onnodig om het uit te puzzelen. Later zouden we dit “algebra of koeterwaals” noemen. De deelnemers meenden eerst dat het toch misschien een rare naam kon zijn.
“Van welk land ben je?” vroeg men omdat de naam misschien een vreemde taal was. Opnieuw werden enkele willekeurige letters verkregen. Niemand begreep waarom dit zo was en waarom men niet een zinnig woord verkreeg. Pas later zou ik begrijpen dat dit fenomeen veel voorkomt en waarom. Verder werd op deze sessie niets zinnigs of betekenisvol verkregen. Wel was het glas overtuigender gaan schuiven totdat het zijn energie leek te verliezen tot er totaal geen beweging meer in het glas te krijgen was.

Ik was sterk onder de indruk gekomen ondanks het feit dat we niets zinnigs als antwoord hadden gekregen. Het glas had zich als uit zichzelf verplaatst. Ieders vingertoppen hadden slechts zeer licht op het glas gerust, het amper aanrakend. Onvermijdelijk moest en zou ik proberen of dit bij mij thuis ook lukte. Ik had wel enkele vrienden die er wel voor zouden zijn om dit te proberen en spoedig waren we zelf aan de slag. Het lukte dus bij ons ook. Ik probeerde het ook wel eens alleen. Als dat zou lukken en de antwoorden op de vragen zouden komen, dan zou ik immers iets fantastisch hebben waar je antwoorden op iedere vraag zou kunnen krijgen.

Het Ouijabord 3

Aura Oasis Logo

De eerste geslaagde sessie

Aantekeningen werden keurig letter na letter bijgehouden door ze te noteren, alleen de namen en het adres van deze letterlijke optekening werden hier opzettelijk veranderd vanwege privacy van persoonsgegevens. In mijn bestanden die toen al bijgehouden werden op pc en waaruit ik die gegevens die hier worden weergegeven kopieerde, staan de echte namen en adressen. Hier zijn de persoonsgegeven gewijzigd en die staan gemerkt met een sterretje. De vragen en antwoorden zijn letterlijk zoals het toen doorkwam.

We vroegen naar de naam van wie ons beantwoordde:

Grap7

Dan vroegen we naar zijn adres:

Brugge* St-Michiels* rpm dorpstraat* 86

(Het adres bleek bij latere controle te bestaan)

pnorvidr mortier Eduart*

Later bleek de persoon er nog te wonen, het was een vrouw wiens echtgenoot was overleden. De voornaam van hem bleek te kloppen, maar Mortier was dus haar achternaam – vreemd – Belangrijke nota, de naam en adres was ons allen onbekend)

Op een latere datum, na de sessie valt me iets op Pnorvidr: Als we de p laten wegvallen blijft norvidr over. De n ligt net naast de m in het alfabet en soms kan dit misleidend afgelezen worden omdat het glas meer tussenin staat of omdat het schuin afgelezen werd. morvidr. De v ligt direct naast de t: Mortidr. De d ligt naast de e: Mortier. De erna gespelde naam!


jaartal overlijden:

1989 8 sept vrijdag

(inderdaad was haar echtgenoot die dag gestorven. Ook op de kalender die we natuurlijk eerst hadden geraadpleegd, bleek de weekdag van die datum inderdaad een vrijdag te zijn)

Bang R. (iemand die meedeed)

Waarom:

Medium dood mama

(had toen inderdaad nog een soort mentaal contact met zijn overleden moeder – later bleek hij verrassend goed helderziend begaafd te zijn)
Weet je de naam van zijn moeder?

Diana (juist)
Kom bij mij
Ik heb je nodig derdrdeigge (verdrietig?)
ziekte ja
open je hart je hebt hulp nodig
tot later

(pas later begrepen we dat het plots zijn moeder was die doorkwam en niet de persoon die geantwoord had op de eerste vragen van naam en adres)

Deze verkregen gegevens trokken we dus na en het bleek te kloppen. Hij blijkt op de juiste datum te zijn overleden. Maar er is iets vreemd met de naam; de opgegeven naam blijkt de achternaam te zijn van de nog levende vrouw. Dat moest ook daar we het anders niet zouden gevonden hebben. Vernuftig!

We meenden gerust te kunnen aannemen dat we hier werkelijk contact hadden met een overleden entiteit die zijn naam, adres, en overlijdensdatum juist meedeelde. Het had ons in ieder geval sterk overtuigd. Later las ik in een boek dat ook gegevens uit ons onderbewustzijn aansprakelijk zouden kunnen zijn samen met automatische onbewuste bewegingen. Hoewel dit dus eerst een bewijs van spiritistisch contact leek, bleek het later moeilijker te zijn dan we dachten om uit te sluiten dat het absoluut niemands onderbewuste was, of dat hier niet enige vorm van helderziendheid bij ter sprake was gekomen naar parapsychologische criteria (animistische theorie zoals Prof. Tenhaeff meende voorrang te moeten geven op de spiritistische verklaring – zelf geloofde hij in zijn schrijven, dat het waarschijnlijk spiritistisch was. Het was dus niet echt een bewijs van leven na de dood en contact met een overledene, ook al leek het op dat moment erg overtuigend. Het zou jaren duren eer ik de eerste overtuigende tekenen zou krijgen die bij mij alle twijfel zouden wegnemen. Alleen jarenlange “ervaring” zou deze parapsychologische en psychologische theoretische verklaring voor mij persoonlijk verpulveren! Ook wist ik intussen met zekerheid dat de theorie van het onderbewustzijn in sommige gevallen onmogelijk was en volledig fout moest zijn. Er werd wel degelijk geantwoord. Hoewel het mij persoonlijk overtuigd heeft en voor mij een feit werd, kan ik dat echter niet bewijzen tegenover iemand met een andere overtuiging. Daarvoor zijn meerdere persoonlijke ervaringen nodig ook meer te leren over de aard van de communicatie. Uit ervaring blijkt leven na de dood de enige juiste verklaring te zijn.

Ervaringen doorheen de jaren

Het Ouijabord was soms verpletterend juist met gegevens die pas daarna konden worden teruggevonden. Soms waren de gegevens alleen bekend waren aan de overledene; maar dat was niet altijd zo. Soms, in andere sessies kwam er alleen tekst uit die nutteloos was. En wat dan te denken van die willekeurige letters? Ik brak mijn hoofd over het hoe en waarom dit zo was. Doorheen alle ervaringen leerde ik dat de willekeurige letters altijd tot stand kwamen wanneer de energie zeer zwak was en het glas of later de planchette op het ouijabord slechts moeizaam bewoog. Mijn eerste indruk was dus te weinig energie en daardoor invloed van ons. Als je bv de handrem van een auto los zet op een zeer lichte helling weet je door kleine oneffenheden ook niet waar die gaat stoppen tegenover bij een veel grotere helling en vaster stuur. Een mooi bewijs voor spiritisme kan ook net voorkomen door een vermeend fout antwoord. Wat te denken van de informatie die soms lijnrecht tegen onze foute opvatting van het antwoord in,  tot ieders verrassing nadien blijkbaar toch juist blijkt te zijn? Gegevens waarvan we dus unaniem dachten dat het fout was en het niet kon kloppen. Wat te denken van gegevens die je ook niet onbewust kan kennen omdat ze van ver voor je tijd zijn?

Bijvoorbeeld; op een bepaalde dag had ik in een familiekring contact met mijn grootvader. Uit mijn jeugd weet ik dat hij één boerenpaard had. Het was een zelfstandige boer uit die tijd en dus iemand die zichzelf waargemaakt had. Op de vraag hoeveel paarden hij ooit eens gehad heeft antwoordt hij vier. Gezien een paard duur was en het trouwens niet logisch is dat hij ooit eens vier paarden zou gehad hebben, leek ons dit fout. Bij navraag bij mijn vader en mijn oom, blijken ze zelf te moeten gaan nadenken en navragen. En inderdaad, het bleek juist, op een gegeven moment bleek hij dus even vier paarden gehad te hebben. Dit feit op zich alleen is niet erg indrukwekkend, maar namen met de andere controleerbare gegevens, bijvoorbeeld namen van familie die we nooit gekend hebben maar waarvan zelfs mijn vader en mijn oom de dingen moesten navragen, bleek dit wel een sterk staaltje dat zeer moeilijk uit ons onderbewustzijn kon komen. Wat daarmee als het zogezegd niet meer dan onderbewustzijn zou zijn? Welke paranormale eigenschappen moeten we het onderbewustzijn dan niet toekennen? Waarom ging een antwoord soms protesteren omdat we dachten dat iets niet juist was? Waarom leek iemand zoveel moeite te doen om blijkbaar te bewijzen dat hij het in hoogsteigen persoon zelf was?

Intussen heb ik vanwege dit artikel, de gegevens toevallig terug gevonden waarvan ik meende een groot deel voorgoed kwijt te zijn wegens een crash van de harddisk van de pc. Dit bevat alle teksten die we op deze manier verzameld hebben. Een korte blik erop zorgt ervoor dat ikzelf toch weer opnieuw onder de indruk kwam van de meer dan 120 bladzijden die ik toen al op deze manier, sessie na sessie verzameld had. Het treft me dat als ik ga zoeken naar “bewijsmateriaal” of ten minste “sterk” materiaal ik telkens stuit op privé-gegevens, of van de overledene, of van een van de aanzitters. Het zijn juist die zaken die bewijskracht hebben en die ik moeilijk publiek kan delen. Sommige zaken zijn zwaar emotioneel geladen omdat ze bijvoorbeeld te maken hebben met een zeer dramatisch ongeval tussen verliefden, zelfmoord of privé-problemen zoals bijvoorbeeld schizofrenie. Vanzelfsprekend zijn juist de namen en de details het sterk materiaal en dat kan niet worden publiek gemaakt.

Tegenover de successen die nu indruk maken op mij, stond destijds het feit dat we soms gesprekken bleken te hebben waarvan niets bleek te kloppen. Hoe komt het dat het zich de ene keer leek te bewijzen dat het echt was terwijl het een andere keer bewees dat er niets van klopte? Het duurde lang voordat ik begreep wat er aan de hand was.

Toen kwam een boek in mijn hand: Werken met het Ouijabord van Gina Covina. Een korte beschrijving luidt: de schrijfster leert ons hoe je het Ouija-bord kan gebruiken om meer te weten te komen. Het stelt ons in staat met ons eigen onderbewuste te corresponderen, maar ook met geesten. De voor en nadelen worden besproken.
Toch ging het hele boek over communicatie met het onderbewustzijn. Ze ging als het ware van die veronderstelling uit. Ik vond het toen het toen een goed boek en ik dacht dat het boek wel wat meer ervaring had dan ik maar dat bleek al gauw onjuist toen ik zelf aanzienlijk meer ervaring had verkregen dan de schrijfster die blijkbaar vooral van een persoonlijke hypothese uitging.  

Onderbewustzijn?

Korte tijd na dat boek gelezen te hebben gingen we dus aan de slag om onderbewuste informatie uit onze eigen alwetende geest te gaan putten ipv uit te gaan dat geesten antwoordden. Als dat volgens het onderbewustzijn werkt dat is dat ook een ideale bron van informatie. Eigenlijk is het een goed idee, het kan zelfs therapeutische waarde hebben. Dus onze eerstvolgende sessie begon alvast met een nieuwe overtuiging, de oude veronderstellingen vergetend. We zouden dus vragen stellen aan ons onderbewustzijn en op deze manier dezelfde ongekende informatie ophalen, iets wat zeker ook toch bovennatuurlijk genoemd kan worden; vooral als het informatie betreft die we eigenlijk niet kunnen weten. Maar het bord protesteerde en beweerde wel degelijk iemand te zijn. Persoon x (een gekend familielid) kwam aan het woord en probeerde zich uit alle macht te bewijzen…  Onze nieuwe theorie stortte ineen. Maar misschien hadden psychologen en sceptici toch wat gelijk als ze voor de eenvoudigere verklaring kiezen vanwege de wetenschappelijke werkwijze dat men altijd eerst de eenvoudigste verklaring moet kiezen. Is het misschien de ene keer onderbewustzijn met ongecontroleerde spiertrillingen en de andere keer toch een entiteit? De theorie van de spiertrillingen kon in ieder geval zeker niet meer opgaan. Als je immers zag hoe krachtig en vliegensvlug het ding over het bord kon bewegen, zodanig dat je er moeilijk je vinger op kon ophouden die er soms af vloog dan lijkt mij dat toch uitgesloten. Later zou ik het volledige bewijs pas na meer dan 8 jaar praktijktoetsen krijgen.

Het Ouijabord 4

Aura Oasis Logo

De lessen

Door ervaring leert men. Ik zou wel iedereen die van plan is om met het bord te gaan experimenteren aanraden om hier eerst verder te lezen. Wie wil experimenteren kan ik toch niet tegenhouden en het is daarom dat ik ook deze tekst heb willen maken. Ik raad het echter iedereen af indien niemand leidt die een ruime ervaring heeft. Ik heb geluk gehad en heb mijn leerervaring zonder persoonlijke ongelukken gehad. Wel heb ik toch een aantal keren zeer beangstigende toestanden meegemaakt. Dit zijn wat we noemen de post-psychokinetische effecten maar die toch wijzen op deelname van een externe onzichtbare figuur.
Een van de eerste dingen die we begonnen te begrijpen was dat een entiteit geen toekomst kon voorspellen. In enkele zeldzamere gevallen bleek dit toch te kunnen maar dit waren andere toestanden. Algemeen gezien kan het niet en deze die het wel weten mogen het niet zeggen.
Door andere ervaringen leerden we dat indien het bord geen reactie vertoont, of slechts met moeite beweegt waarbij “algebra of koeterwaals” verschijnt, er wellicht geen contact is, of het is veel te zwak en dus onbruikbaar. Het is daarentegen mogelijk dat de eerste letters en woorden een wat sukkelende start zijn. Maar dan moet de energie er wel zijn en daarmee bedoel ik een zekere kracht en snelheid die achter de bewegingen zit.

We leerden dat het niet toevallig was, dat we vooral kort na het gebruik van het bord soms al eens vreemde geluiden meenden te horen, kastdeuren die leken dichtgegooid te worden, voetstappen of andere – meestal kortdurende – en niet erg opvallende verschijnselen. Dingen die we heel raar vonden, maar die we toch afdeden door de schouders op te trekken. Daartegenover stonden echter enkele heel overtuigende ervaringen die vaak zelfs angstaanjagend konden zijn. Zo kunnen ook heel duidelijke extreme situaties ontstaan. Ik maakte het mee, dat ik weer eens duidelijk hoorbare zich verplaatsende voetstappen hoorde op de hal boven. Ik lag nog niet lang in bed en kon de slaap niet vatten. De voetstappen leken griezelig echt, maar ik probeerde me te overtuigen dat ze een product van mijn verbeelding waren. Het was schemerdonker en met wat gewenning aan de duisternis kon ik zien als iemand daar zou lopen omdat het straatlicht door de dakvenster binnenschijnt. De voetstappen hoorde ik deze keer echter steeds dichter komen en rond het bed te gaan en ze stopten aan mijn kant van het bed. Ik keek met angstige open ogen maar zag niets. Toen werden plots de dekens weggetrokken naar de buitenkant van het bed toe en ik voelde die zo over mijn lichaam slepen. Die nacht ben ik niet meer terug in mijn bed gegaan of naar de slaapkamer geweest! Gelijkaardige dingen maar andere zijn af en toe gebeurd. Er was een gemeenschappelijke factor, ze speelden zich alle af binnen de vierentwintig uren na gebruik van het ouijabord. Denk ervan wat je wilt, ik heb het meegemaakt. Ook zijn soms zeer duidelijke vaste aanrakingen gevoeld en niet alleen door mijzelf. Enkele daarvan laten zeker alle twijfel op ingebeeldheid ver achter zich.

Contact met een levende?

Het duurde wat langer toen we begonnen te begrijpen dat we slechts heel zelden contact hadden met de overzijde. We hadden daarentegen wel degelijk contact met overledenen, maar dan niet-overgegane overledenen. Ik heb nooit meegemaakt contact te hebben met iemand die nog leefde. Integendeel. Op een dag had ik contact met een kennis via het ouijabord. Maar dat kon niet. Die was niet zo oud en daar was niets mis mee toen ik enkele maanden ervoor nog bij haar thuis zat. Die was toch niet dood, dat kon toch niet. Zou het dan toch mogelijk zijn contact te hebben met een levende, eventueel misschien in uitgetreden toestand? Of was het iemand anders die zich voor haar uitgaf? Ze beweerde echter overleden te zijn! Ik vroeg hoe dat mogelijk was en ze antwoordde “zelfmoord”. Natuurlijk trok ik dit onmiddellijk voorzichtig na en ik belde haar op. Daar nam iemand de telefoon af en ik vroeg naar haar. Om een lang verhaal kort te maken, ze had inderdaad zelfmoord gepleegd en was overleden. Dit was een volkomen onverwachte gebeurtenis. Het is een heel lang verhaal, maar maandenlang heb ik alleen met haar geconverseerd via ouija met de computer, de eerste en enige keer dat dit bleek te werken. Ik sprak een soort paswoord af met haar, geen gemakkelijk paswoord, een anagram. Daaraan zou ik haar altijd kunnen herkennen, ook op andere zittingen waar ik niet zelf meedeed als ik daarnaar zou vragen. We vroegen tweemaal het paswoord bij sessies met telkens andere aanzitters die dit paswoord niet konden kennen maar het klopte precies. Dit was echter niet simpel. Een naam of lettercombinatie komt niet zo gemakkelijk door omdat er geen logisch vervolg in de letters zit. Dat brengt de groep aan het twijfelen en verstoort de resultaten. Men verwacht altijd woorden en zinnen en als er eens enkele letters niet juist zijn, kunnen deze op deze manier gemakkelijk worden ingevuld. Meestal betreft het letters die naast de juiste liggen maar die of niet duidelijk genoeg afleesbaar (teveel tussen 2 letters in aangeduid) of te snel werden aangeduid.

Bescherming en een wakkere geest zijn dus noodzakelijk

We leerden door ervaring dat indien je om een bepaalde identiteit vraagt en je alleen die wil, er soms een andere entiteit aan het woord komt die beweert die persoon te zijn. Daarom is steeds controle nodig. Een andere entiteit kan niet antwoorden op privé vragen uit de gevraagde persoon zijn leven, of het moet al een zeer goede vriendenrelatie van hem geweest zijn. Dit is niet alleen een bewering maar iets dat we ook praktisch ervoeren bij verschillende sessies. Een andere mogelijkheid is dat de gevraagde persoon wel in de buurt was, maar zelf om een of andere reden een ander met het bord liet werken in zijn plaats. Dit gebeurt soms als het om zeer emotionele of pijnlijke situaties ging die de betrokkene niet goed aankon. Als er een andere entiteit is die zich blijkt uit te willen geven voor de gevraagde persoon komt het uiteindelijk toch wel uit dat ze gewoon bang waren om het contact te verliezen.
Ook zijn er heel veel gevaren verbonden aan ouija, waaronder bezetenheid, een soort multiple persoonlijkheid, ook dissociatieve persoonlijkheid genoemd (Dis/MPS) en post-psychokinetische na-effecten, noem het laatste maar geestesverschijnselen binnen de 24 uur na het gebruik van het bord. Langer kan ook en ook zelfs levenslang! Ook daarom is soms een geleidegeest noodzakelijk. Verder lees je hierover meer.

Verveelde entiteiten op zoek naar contact

Meestal vervelen aardgebonden entiteiten zich en voelen ze zich eenzaam daar ze niet daadwerkelijk met ons kunnen praten of deelnemen aan de dingen van het leven. Soms hollen ze achter iemand aan die ze iets willen uitleggen of afraden maar die hen niet hoort. Ze lopen tussen ons als uitgetredenen en kunnen enkel toekijken. Daarom proberen sommigen om verschillende redenen iemand in te nemen waar de mogelijkheid zich aanbiedt en welke personen onvoldoende beschermd zijn. Dit laatste is het geval bij emotioneel ontredderde personen of personen die om een andere reden een zwakke of gebrekkige aura hebben. In deze gevallen ontstaan sterke psychische storingen zoals welke men in de psychiatrie schizofrenie, psychose of MPS noemt.
Ik weet nu toevallig wel wat van de psychologische omstandigheid van geesten, vooral deze die aardgebonden zijn en dus op spiritisme afkomen. Ik heb zelf geluk gehad dat er mij nooit iets overkomen is door het gebruik van ouijabord. Behalve dan een aantal psychokinetische voorvallen. Maar dat was nooit echt iets schadelijks of kwaadaardig. Wel zijn ze er wel enkele keren in geslaagd me wel goed bang te maken. Op het moment dat ik dit schrijf, kreeg ik deze week twee noodkreten  van nieuwe ouijagebruikers. De ene geraakt een agressieve entiteit niet meer kwijt en de andere zag verschillende keren een verlicht ongewoon gezicht in een boom geprojecteerd bij maanlicht. Ook was ooit een planchette plots uit zichzelf zonder aanraking van het bord weggeschoten naar de venster op. Ik hoorde een dergelijk wegschieten al meermaals en het was niet dat deze planchette vanonder de vingers uitschoot door druk. Het spreekt voor zichzelf dat degene die met de agressieve entiteit opgezadeld zat, de gevaarlijkste toestand had. De agressieve entiteit zal hem proberen lastig vallen en proberen overhalen steeds opnieuw contact te maken via ouija. Hij loopt ook kans op bezetenheid als hij een zwakke aura heeft. Het gebeurt ook vaak dat men samenkomt voor ouija en er personen in de groep zitten die de entiteit zelf er niet bij wil. Dit komt meermaals voor bij familiale contacten waarin iets privé besproken wil gezegd worden door de entiteit. Zo bevrijdden we toen nog een geest (zelfmoord zoon) uit zijn aardgebonden toestand. Hij wou niet converseren in de groep en liet dat weten via een ander. Dan eiste hij alleen zijn moeder en broer. De overleden zoon heeft zijn identiteit bewezen en zo is een hele verlichting ontstaan voor de lijdende moeder en broer. Ook de geest van die zoon is nu naar het licht. Het bewijzen dat het werkelijk de gevraagde entiteit is, is een zeer belangrijk noodzakelijk iets. In zeer veel gevallen zijn het niet de gevraagde overledene en soms zijn er meer entiteiten die op zo’n seance afkomen. Het sterkste karakter met de meeste autoriteit eist dan het contact voor zich. Het is een spreekbuis met de fysische wereld. Een wereld waarin zij vastzitten, maar waar ze zelf niet kunnen communiceren.

Op zijn moeder en zijn broer had deze sessie echter een heel diepe overtuiging nagelaten en had dit een zeer positief effect op hun rouwverwerking en schuldgevoel.

Op soortgelijke manieren gebruikt, voor verwerking, voor het losmaken van aardgebonden entiteiten of voor het weghalen van entiteiten bij “bezetenen” is het ouijabord zeker een goede remedie. Heel vaak vormt het ook een uitlaatklep voor poltergeistfenomenen die dan, doordat ze een andere uitlaatklep hebben gevonden, eindelijk ophouden De zware poltergeistactiviteiten die bij het beroemde geval van Matthew Manning (naar het gelijknamig boek die de fenomenen gedetailleerd beschreven) lelijk huis hielden, hielden op, toen hij zich waagde aan automatisch schrift. Het is echter de plicht van de gebruiker van het ouijabord om de ontredderde geesten ook te helpen en naar het licht te leiden. De laatste woorden zijn vaak verwoordingen van hun ervaring hoe ze het licht zien en vrede, geluk en liefde ervaren. Zonder vraag wordt in die gevallen vaak aan het einde van de sessie een dankwoord ontvangen van de entiteiten. Dit gebeurde telkens spontaan en zonder er naar te vragen. Dus mits verantwoorde redenen, een goede bescherming en begeleiding, kennis van wat psychologische omstandigheden waarin de geesten verkeren en een positieve afwerking, heeft het zeker heel goede kanten. Helaas wordt het bord daar maar zelden voor gebruikt. Meestal wordt het toegepast in studentengroepen of jeugdgroepen die er een sensationele beleving of zelfs een halloweenattractie willen van maken.

Ikzelf gebruik het meestal enkel voor hulpbehoevende achtergeblevenen en geesten en het blijkt zeer succesvol. Het overtuigt ook steeds degene die het moeilijk hebben met de rouwverwerking en meestal lost het met ogenblikkelijk resultaat soms zeer ernstige depressies of problemen op. Roep dus ook niet te snel dat alles wat spiritisme aangaat negatief is. Toch blijft het gevaarlijk speelgoed voor wie denkt dat hij er zijn toekomst kan mee voorspellen en te weten wil komen met wie men gaat trouwen of andere dingen zoals vaak bij jongeren voorkomt. Daar klopt niets van. Geesten kunnen evenmin de toekomst vertellen als de eerste de beste persoon die je tegenkomt op straat. Zij gokken alleen maar naar een antwoord op het aandringen op een antwoord van de vraag. Vaak worden er door plagende negatieve geesten dan ook dingen uitgesproken als, “volgende week krijg je een zwaar ongeval” en dergelijke. Dit tot grote angst van degene die heilig gelooft in de macht van het schijnbaar vanzelf bewegende glas (glaasje draaien, kruis (kruis en bord) of planchette (ouija) 

      Denis        

Aura-Oasis vzw – Denis Dhondt

Het Ouijabord 5

Aura Oasis Logo

Automatisch schrift

We probeerden ook meermaals automatisch schrift. Daarbij gebruikten we iemand die gemakkelijk in trance kon komen, een goede kennis van mij. We lieten dit meestal voorafgaan door het ouijabord. Daarna paste ik hypnose toe op hem om hem te helpen de toestand te bereiken. Het was absoluut onmogelijk dat de “schrijver” ergens kon zien wat er op papier verscheen. Daarbij begon vaak zijn hele lichaam eerst te schudden, zijn ogen waren dicht en hij wist duidelijk van niets meer. Het schrijven gebeurde telkens met ongelooflijk hoge snelheid. Telkens als het schrijven beëindigd was en hij bijkwam, wist hij niet meer wat er gebeurd was. Hij voelde zich helaas ook wel wat kort onwel na zo’n sessie daarom zijn die uitputtende sessies dan ook stopgezet. Alle energie moest immers van hemzelf komen. Het was een beetje akelig om te zien hoe hij veranderde; zuchtte; ademde, schokte, alles met ogen dicht. Ik zorgde ervoor dat telkens een blad volgeschreven was, het werd weggenomen zodanig dat hij op een nieuw blad kon verder schrijven. De volgende tekst is een voorbeeld van zo’n automatisch geschreven tekst:

20 september 1992:

Laat mij in uw huis heersen en ik zal er zorg voor dragen dat u geestelijk niets tekort komt. (Enkele krabbels volgen…)

Ik probeer, mijn naam is Rino en ben op aarde gekomen onder de sterren van steenbok op 23 december 1981 en ik ben teruggegaan op 12 december 1991 om 7u28. (dit leek slechts 10 jaar maar dat kan als je in de reïncarnatie van de geest gelooft)

U draagt een grote verantwoordelijkheid met u mee. U kan de mensen tot diepere inzichten leiden die u zullen helpen een betere wereld te bouwen. Ziekten die de mensen overheersen zal u na een tijdje beheersen door een geheel zal u ze kunnen helpen. Hier laat ik u een boodschap na die u veel zal helpen.
Awina geboren op maandag 23 maart 1993 en overleden op 21 mei 1993 was een gelukkig kind dat nog niet rijp was voor een aards bestaan.
Haar ouders namen op hun manier afscheid, maar zullen op een zondag haar wedergeboorte kunnen vieren. Zij zal u op latere leeftijd begeleiden naar uw bestaan, waar u vele mensen zult ontmoeten. Daarom vreest niet, u krijgt boodschappen die u alleen kan verklaren.

De kracht die u bezit is alleen door ons gegeven opdat wij ieder kunnen helpen, een groots geschenk der aardlingen

Namen hebben geen betekenis. Hier geef ik wat ons verwacht wordt.
Op 23 november het overlijden van een Amerikaans president. Ook een wedergeboorte in de koninklijke familie rond maart april 1994. Rampen zullen de natuur overheersen, niet met vuur, maar wind en regen zullen de continenten doen inzien dat ze de wereld aan het vernietigen zijn. In uw land zal er eens windkracht zijn van om en bij de 190-200 op een late middag in november. Pas wanneer 1993 voorbij is komen uw gedachten tot rust die u zullen bevelen mensen te helpen. Omdat gij alleen de kracht kunt veredelen geef ik u hierbij de woorden die u alleen zal gebruiken bij ernstige gevallen. Gij alleen kunt ze uitspreken…………
Breng orde in uw leven als je bestuurd wilt worden. (Het besturen spreekt blijkbaar op het aanwenden van die bovennatuurlijke krachten) Bundel uw krachten samen zodat gij in een serene sfeer de ware geest ontmoet. Hij zal zich over ieder verzaligen en hen het grote luik der voorzienigheid aanbieden. Die als het ware heeft geleefd zal zich nooit in onze kringen bevinden. Die geboren is en nooit heeft gepraat zal onmiddellijk een nieuwe kans krijgen. (wie dus te vroeg overlijdt)
Hij die instaat voor de mens krijgt de kracht der voorzienigheid. Alleen hij die de kans benut. Daarom laat nooit een ander je leven besturen en wees jezelf.

            Helder is het licht en donker de nacht

            Hij die luistert krijgt de kracht

            Wie niet eert wordt niet begeerd

            Wordt in de tunnel niet vereert

            Hij zal liefde ontvangen en ze accepteren

            Tot hij ons vol eerbied zal vereren

            Pas dan krijgt hij het nieuwe leven

            Om zich terug op aarde te begeven

(Let hier op het merkwaardig rijmen van de zinnen voor iets dat zo snel in zo’n slapende bewustzijnstoestand doorkomt en de naam heeft uit het onderbewustzijn te komen!)

Hierbij laat ik het maar en zal heersen over uw huis en praten als het tijd is.

Nog een groet van…

(er volgen alleen nog drie regels onleesbare krabbels en hij wordt wakker, duidelijk erg onwel en het duurt 10 minuten eer hijzelf nieuwsgierig probeert te ontcijferen wat er nu op papier staat)

Een andere sessie
(gezien de snelheid waarmee dit geschreven werd was het onmogelijk dit te laten rijmen als dat uit eigen geest zou gefantaseerd zijn!)

            Groot is uw ziel in een hemels gezang

            Groter is uw geest in de overgang.

            Klein is uw hart in het volle licht

            Waar elke persoon zich naartoe richt

            Wij zullen ontvangen en je kracht geven

            Zodat je hier met alles in vrede kan leven

            Groter wordt de ziel en rein de geest

            Zodat je beseft, hier ontstaat wat is geweest

            Met water, wind en vuur wordt je gedoopt

            Er ontstaat een intense kracht die je eerst ontloopt

            Die je later op vele plaatsen zult hanteren

            En nimmer nog tegen jullie gelukzaligheid keren

(Dit automatisch schrift werd opgenomen op vhs videotape) via camera

Tja, dat is dus wel een indrukwekkende tekst, maar hij overtuigt niet. Er zit geen enkele bewijskracht achter behalve dat de betrokkene intussen inderdaad sterke helderziende vermogens heeft, die hij niet commercieel wil gebruiken, noch wil hij om deze gave lastig gevallen worden door iedereen (wie goed leest ziet dit ook vermeld staan) Een “storm van 190-200 km/uur in november”, is bij mijn weten niet waargenomen en er staat ook niet in welk jaar die zou plaatsvinden Hij deed het helderzien en automatisch schrift wel af en toe voor mij, meestal experimenteel en ik heb hem menigmaal zeer indrukwekkende overtuigende uitspraken weten doen die tot in complexe details correct waren. Geen passe-partout-uitspraken, maar dikwijls heel gedetailleerde gebeurtenissen uit iemands leven die op niemand anders van toepassing konden zijn. Spijtig genoeg zaten daar soms ook fouten bij, vooral namen en datums bleken soms foutief te zijn alhoewel al de andere gegevens wel kopten. In ieder geval waren de ervaringen overtuigend genoeg. Dit kan je niet zeggen van bovenstaand automatisch schrift, dat ik hier aanhaalde. Is op een 23 november een Amerikaanse president overleden? Was er een koninklijke geboorte rond maart 1994? We hebben dit nooit gecontroleerd. Wel waren er sedert die tijd inderdaad wel vele wereldrampen veroorzaakt door storm en overstromingen door nogal extreme weersomstandigheden. Ik hoorde vandaag dat men in de Moezelstreek al meer dan 200 jaar de waterstand van overstromingen bijhoudt en dat de hoogste stand 1993 is, bijna 5 meter boven de rivier. Men begrijpt intussen dat de mens daar wel een stuk verantwoordelijk voor is, hoogstwaarschijnlijk door de overproductie van CO2. (dit zijn oude sessies)

De doorgekregen informatie is echter geen normale spiritistische tekst, zoals bij seances, maar leunt eerder aan bij “geestelijke channeling” waarbij, spijtig genoeg, nogal wat onzin voorkomt van zogezegde hogere wezens die ons nieuwe openbaringen doen, maar die spijtig genoeg bijna nooit kloppen. Als het losse woorden zijn, die eigenlijk niets betekenen, of het zijn woorden met betekenis en spirituele waarde maar niet kloppen dan hou ik het voor bekeken, hoe mooi de doorgekomen tekst ook is. Dus een eerste voorwaarde is dat tenminste de controleerbare gegevens dienen te kloppen. Bij spiritisme heb ik beide meegemaakt. Foutieve gegevens komen door als je contact zoekt met een bepaalde entiteit, maar als het is een andere blijkt te zijn die aan de planchette staat. Deze zijn niet in staat persoonlijke vragen juist te beantwoorden zelfs al kennen we allen goed de antwoorden, dus toch wel tegen de onderbewustzijntheorie in die wel kan voorkomen maar dan voornamelijk krabbels produceert zonder waarde. De ware persoon in kwestie kan gedetailleerde vragen wel beantwoorden, soms met details die niemand weet, vaak zelfs alsof ze zichzelf sterk willen bewijzen. Ze dringen soms zelfs eerst bewijsmateriaal op om ons te overtuigen dat zij het zijn die antwoorden en dit niet een product is van onze eigen geest. Vele dingen kunnen pas later worden nagegaan. Ik heb vele verrassende feiten meegemaakt die onmogelijk uit iemands onderbewustzijn kunnen komen. Meer argumenten hiervoor volgen. Het was uitgesloten dat het onderbewustzijn daar verantwoordelijk kon zijn. Ik ben persoonlijk door de ervaringen overtuigd geraakt, maar ik kan niet van anderen eisen dat men mij gelooft. Ik denk trouwens, dat alleen eigen ervaringen en een dosis bewijskrachtige feiten dit op lange termijn kunnen bewijzen eer iemand PERSOONLIJK de rest van zijn leven overtuigd is. Bij mij zijn er wel ook zeker factoren geweest die iedere andere interpretatie dan “leven na de dood” nog een kans van bestaan geven, tenminste althans in die gevallen. Ik beweer niet dat er bij beginners niets uit hun eigen onderbewustzijn kan doorkomen. Dus, beste theoretici, vergeet uw onderbewustzijntheorie maar. Uw verklaringen zijn mooi, maar ze weerstaan de toetsen der praktijkervaringen niet. Integendeel, het kan niet, tenminste niet zonder er nog allerlei andere dingen te gaan bijhalen, die het geheel dan wel zeer ingewikkeld maken; zodat dat “leven na de dood” een veel eenvoudigere verklaring wordt. De “animale” verklaringen zijn dan veel te ver te zoeken om nog acceptabel te zijn. Maar wie ben ik opdat je mij zou geloven? Het is inderdaad voldoende voor sceptici om deze ervaringen in twijfel te gaan trekken ook al zijn er verschillende mensen die gelijkaardige feiten hebben meegemaakt, wellicht hebben ze misschien allen wel gehallucineerd hadden. Hebben zij wellicht hetzelfde hallucinant drankje gedronken en daarna ook dezelfde massa-hallucinatie gehad zoals je bv zou kunnen denken van een 5-tal personen die in de woning van een van hen een duidelijke schim door de muur zagen gaan en daarna allen tegelijk bij mij thuis landen om dit te getuigen? Dat denk ik niet

     Denis         

Het Ouijabord 6

Aura Oasis Logo

Voorbeelden

zondag 29 november 1992

Zonder iets te vragen ging de planchette al schrijven.

Je kan beter leven door in jezelf te geloven.
Bekom een persoonlijkheid.
Je gaat kiezen, het geeft mogelijkheid met kleur. (Onze vrijheid)
Volg je?
Gebruik je intuïtie.
Elk mens beleeft zijn geluk!
Voel aan hoe geluk je makkelijk maakt.
Hier beleef je een deel van je leven, u behelpt je met middelen die je meegegeven zijn. (Vergelijking hemelse en aardse bestaansfeer)
Leef met de overtuiging dat je het goede doet, geloof maakt je sterk. In je bestaan doe je meer gelden door je overtuiging.
Vraag!

We vragen hoe men zijn geloof in een verwezenlijking kracht kan bijzetten:
Om kracht te krijgen moet je sterk geloven in jezelf.
Vroeger experimenteerde ik al met beperkt succes met die theorie. Het is niet gemakkelijk te blijven wachten op een overtuiging die zich materialiseert. Ik vraag daarom hoe het komt dat het soms niet gaat:
Volhouden!
Hoe komt het dat de gedachte de werkelijkheid beïnvloedt?
Overtuiging! Moeilijk uitleggen.
We zitten zo vast in onze zintuiglijke waarneming dat het ons moeilijk valt om dit in praktijk te kunnen brengen. Bestaat er een hulpmiddel?
Geloof rotsvast in je overtuiging.
Persoonlijke overtuigingen kunnen soms verschillen met die van anderen. Hoe delen anderen met ons een bepaalde overtuiging?
Uitstraling.
Is de toekomst vaststaand?
Ja
Ik haal een voorbeeld aan van een foute beslissing die ik nam. Ik vroeg me af of ik die dan kunnen verhinderen had?
Omstandigheid aanwezig, kan zelf beslissen
Maar een andere beslissing verandert de toekomst dan toch?
Toekomst houdt meer in dan je denkt! Geldt meer dan een mogelijkheid.
C. stelt nu een vraag in verband met dromen. Hoe komt het dat men wakker wordt of de droom ophoudt als er iets te gebeuren staat? Ze verduidelijkt met een voorbeeld van in een afgrond vallen. Vlak voor het te pletter slaan wordt men wakker. Plots herinnert ze zich een repeteerdroom waarbij iemand door een gat in de grond zakt en zijn benen verliest.
Zelf zonder gezicht. Niet op zoek gaan.
Het Ouija bord stelde ons al meerdere keren voor het feit dat iets dat voorspeld werd niet uitkwam. Hoe komt het dat dit fout gaat?
Gedacht.
Telepathie heeft een grote rol.

Zijn die gedachten dan ook geen overtuigingen?
Geloof ontbreekt, is wens.
Nu begrijpen we hoe onze eigen gedachten in het Ouijabord meespelen. We vragen daarom of het daardoor komt dat er soms fouten binnensluipen, en het antwoord is bevestigend.
We vragen of er een manier bestaat om deze fouten te vermijden en dit blijkt niet mogelijk te zijn.
Nu besluiten we er maar mee te stoppen omdat C. er altijd zo moe van wordt.
Gedaan, als je wilt tot morgen.

zaterdag 27 juni 1992

Aanwezigen:

DD
CM
EDW
We besloten ouija na een ontmoeting met een kennis op de kermis om ongeveer 17 uur. E. was vooral geïnteresseerd om antwoorden op toekomstvragen te krijgen. Hij kende niet bepaald iemand die overleden was en met wie hij een innige band gehad zou hebben. We begonnen de sessie maar op puur geluk omwille van de ervaring voor E. De planchette op het bord begon zich in beweging te zetten na ongeveer 3 minuten.

Vragen :
Bent U werkelijk bij ons? Ja
Kan je de richting aanwijzen: naar C.
Overleden: ja
Weet je nog de datum: ja
Naam: Gxxxx Mxxxxx (anoniem gemaakt, maar familielid)
Datum overlijden: 5/9/1980
Dag overlijden: zaterdag (juist)
Ik merkte op dat C. op het moment van zijn overlijden ‘s nachts wakker was geworden met de wetenschap dat hij dood was. We keken op de wekker en onthielden het uur en de minuten. Later blijkt hij precies op dit moment te zijn gestorven. We vroegen hoe dit tot stand kwam:
Helf , nee, helder licht (het Licht bij het overlijden. De vraag is blijkbaar verkeerd begrepen)
Wat was dat licht? God Toegang (de bijna doodervaring-het licht)
C. merkte op dat ze het zeker zou weten dat hij het is indien hij de ware naam van haar grootvader zou kunnen geven. Ik heb die man nooit gekend en weet in het geheel geen naam. Volgens haar weten maar enkelen hoe hij in werkelijkheid heet.
Ware naam: A. (juist)
Waar hoor je nu thuis? Nergens
Waar ben je normaal? Hemel
Bepaalt je denken je verplaatsing? Ja
Kan je ook verplaatsen in tijd? Nee
Zonder dat we iets vragen schrijft het glas plots:
eenliemfeklie (We onderbreken wegens wanorde, we denken koeterwaals door te krijgen)
een heilig (stopt)

Likankj (We onderbreken opnieuw wegens onbegrip, Kanker?)
Kan je het verleden zien? ja
Kan je de toekomst zien? Nee
Kan je er aanwezig zijn? Nee
Het glas stopt plots en doet niet meer verder welke vraag we ook stellen. Ook de vraag of hij ermee wil stoppen wordt niet meer beantwoord.
Bij het opruimen valt het C. plots op dat het gespelde “Eenliemfeklie…” zal betekenen: een lymfeklier.
Dit maakte op ons allen achteraf nogal indruk omdat hij gestorven is aan lymfeklierkanker. Niemand snapte de boodschap echter op het gegeven moment. We vragen ons af waarom datums en cijfers zich zo moeilijk correct laten schrijven. (Later leren we dat het voor hen een echter moeilijke klus is…)
E. blijkt overtuigd te zijn van de echtheid van het gebeuren. We probeerden ven te duwen aan de planchette om te zien welk effect dit heeft. Het blijkt de planchette te doen draaien, en men kan het zo bijna niet verschuiven, zelfs als de anderen het enkel licht aanraken. Ik en C. zijn vooral door de lymfeklierkwestie nogal overtuigd dat we wel degelijk contact hadden met haar overleden oom. Toen C. vroeg naar de ware naam van haar grootvader die niemand kende, wende zij het gezicht af van de gespelde letters en nam enkel notities. De enigen die het glas onbewust een bepaalde richting uit zouden kunnen duwen waren ikzelf en E. Geen van beiden wist echter het antwoord. Het pas later ontcijferde woord Lymfeklier en kanker wijst hier op spiritistisch contact. Men kan ook aannemen dat het werkelijk G. was die antwoordde. Daar C. er een slechte herinnering aan heeft, wil ze niet dat er nog verder contact met hem komt. In volgende sessies komt veelvuldig iemand door die zijn identiteit niet wil zeggen, of bij aandringen zich voor iemand anders uitgeeft. Ik heb daarna gedacht dat hij het misschien is die dit contact onderhoudt.

Zaterdag 5 juli 1992

Helderziende proef

We hadden een gezellig avondje onder vrienden, R. ik, C. en B. R. beweerde dat hij dingen aanvoelde bij foto’s. Omdat R. al vroeger duidelijk mediamiek was gebleken, besloot ik de proef op de som te nemen. We bezorgden hem een foto. Hij verklaart er 100% zeker van te zijn dat dit haar grootvader betrof, en dat ze daar een zeer sterke band mee had. Hij vertelde haar dat ze nog ouija moest doen dat hij haar zou contacteren. Dit kon allemaal een logische gevolgtrekking zijn, zoals iedereen zou aannemen. Enkele ogenblikken later verklaarde hij dat hij was geboren te Bottelare. Alle gegevens klopten.
Daarop overhandigden we hem een foto van haar grootmoeder. Hij beweerde dat die band veel flauwer was. Hij sprak ook over oorringen die voor haar bestemd waren maar die ze nooit gekregen heeft en die nadien mislopen of verloren waren. Dit kon niet worden thuisgebracht op dat moment, pas later herinnerde ze zich het voorval. Dit verhaal klopte merkwaardig, omdat ze destijds ooit oorringen voor haar had die deze eerst niet wilde omdat ze te klassiek waren. Na enkele weken besefte ze dat ze dit niet had mogen doen en ze ging terug. Ze kon ze toen echter niet meer krijgen omdat haar tante er intussen mee vandoor was. (Beide grootouders waren overleden.) Hij beweerde ook dat er nog een band was met Gontrode. Merkwaardig, omdat we elkaar slechts kenden als vrienden die niets van elkaars familiebanden afwisten.

Het is moeilijk veel meer voorbeelden te geven, daar de meeste gegevens private informatie bevatten. Ik heb echter zeker veel overtuigender dingen meegemaakt. In totaal waren in 1990 ongeveer 120 blz. teksten bewaard gebleven van alle voorgaande nota’s van ouija. Door een computercrash ben ik veel kwijtgeraakt. Ik geef hier echter nog twee teksten die niets bewijzen, maar wel interessant zijn. Daar deze geen privé-gegevens bevat (alle bewijzende sessies wel uiteraard!) heeft deze tekst een spirituele waarde en zo werden we geleidelijk aan ook geleerd over het leven en het leven na de dood. Zo begon het:

We starten zonder vragen met bord en planchette.

Door de tijden heen is er interesse voor de andere wereld.
Bij velen is er eerst de angst. (men begeeft zich op een onbekend terrein – de angst om te sterven)
Feitelijk weten ze niet goed hoe ze er tegenover staan. Eigen aan de mens is dat ze niet gemakkelijk kunnen geloven in het bovennatuurlijke.

Alle denken is gericht op het eigen belang, wanneer er dan bewijzen zijn dat er ook nog iets anders is.
Bij de andere is men er nooit zeker van of er iets van waar is. (Wantrouwen in de oprechtheid  in de verhalen van anderen, zoals bijnadoodservaringen.)
Hij die zich openstelt ervaart de vurigheid om verder te zoeken.


We praten onder elkaar en hebben het over het feit dat spiritisme (communicatie met overledenen) in tegenstelling tot telepathie en helderziendheid niet bewezen kan worden, door het feit dat men de verkregen informatie ook kan verklaren als een onbewuste helderziendheid of telepathie met een aanverwant persoon) Daarom zijn er twee theorieën mogelijk; namelijk de animistische en de spiritistische verklaring. Terwijl we praten start de planchette plots, het gesprek onderbrekend:
Alle die beweren dat het om helderziende gaat, zijn er naast. Wij zijn er ook nog. (het is dus spiritistisch volgens het antwoord) Blij met U contact te hebben. (omdat wij wel geloven dat het om een voortbestaande gaat)
Zoek je veel contact met levenden?
Ja, is niet altijd gemakkelijk
Ik zoek wel een psychisch directer contact met U. Ik ben steeds op zoek naar de beste manier om te kunnen converseren. Ken jij een betere manier?
Aandacht
Terwijl in het begin van de sessie het contact sterk was lijkt de energie nu stilaan te verminderen. De letters worden trager aangetikt.
Kan jij ons zien? ja
Hoe zien we er uit?
Geïnteresseerd
Maar hoe neem je ons waar?
Het is meer voelen danzien (Eigenaardig, anders staan ze steeds bij ons, het zou ook kunnen zijn dat hij of zij ons niet helder kan waarnemen, net zoals wij hun niet kunnen waarnemen)
Je voelt ons aan? Ja
We deden over deze sessie ongeveer al een uur. Het contact verzwakt en C. wil ermee stoppen en enkele dagen later voortdoen. Kan je mentaal contact met me houden? Ja
Niet op wachten gewoon laten komen.
We stoppen.

We weten uit eigen ervaring dat we onszelf niets wijsmaken. De ervaringen zijn gewoon overtuigingen geworden dat iets anders ons antwoordt dan ons onderbewustzijn; ook al heeft het onderbewuste ongekende mogelijkheden. Wij geloven na al die tijd dat ouija echt spiritistisch contact is, ook al is dit niet altijd positief. In deze sessie leren we bij dat het niet altijd zo is dat ze ons duidelijk kunnen waarnemen , soms is het meer een telepathisch doorkomen. Dit zou verklaren waarom hij ons eerder kan voelen dan zien. Dit wijst erop dat hij niet aanwezig is in onze huiskamer zoals bij een uittreding, maar eerder van op afstand antwoordt zoals een helderziende de dingen waarneemt “Eerder voelen dan zien”. Meestal beweren ze echter wel bij ons aanwezig te zijn, maar dan lijkt het erop dat het contact afkomstig is van een aardgebonden entiteit. Filosofische levensverklaringen zijn er dan niet bij.

Een andere sessie

We starten opnieuw zonder vragen.
Enkele mensen die gewoon aannemen dat er na het afsterven, het gewoon verder gaat, hebben geen moeite met het paranormale.
Inderdaad, hoe zou men eigenlijk anders het paranormale nog kunnen verklaren. Het voortlevende van het bestaande past precies in de theorie van het collectieve onderbewustzijn.
Hoe weet je het als we contact met u willen opnemen?
Ben altijd aanwezig.
Ben je dan bij een bepaalde persoon of ben je gebonden aan een bepaalde plaats?
Bij jullie.
Maar wij zijn elk afzonderlijk soms aanwezig op verschillende plaatsen. Ik kan op mijn werk zijn en C. op het hare. Aanwezig C. (zoals ik al vermoedde is het wel degelijk G. die nog iets wil goedmaken met haar en daarom deze kansen benut en rond haar is)
Zijn er hier nog personen aanwezig?
Momenteel niet.
Maar soms zijn hier ook nog andere? Ja
Wie bijvoorbeeld?
Grootvader Denis. (dit is al eerder gebleken, later krijgen we zelfs een zeer krachtig bewijs, tenminste voor onszelf en andere familieleden die toen meededen)
Hoe komt het dat hij er zo weinig is?
Geeft de indruk.
Dus zijn jullie meestal met 2?
Nee, is steeds bij jou aanwezig. (Mijn gids is dus mijn grootvader)
Maar nu is hij hier dus niet?
Ja
Overleggen jullie samen de antwoorden?
Ja
Maar daarjuist zij je me dat hij niet aanwezig was?
Je kan me geloven.
Ik plaats een cassetterecorder bij om het geheel op tape op te nemen. Dit is ook een poging om eventuele bandstemmen te registreren. Wat denk je daarvan?
Stemmen kunnen gehoord worden.
Kan je iets inspreken op de cassette? Bedoel je dat er iets op zal staan?
Ja (Er stond een snelle en duidelijke menselijke stem op, maar ik kon toch niet begrijpen wat er gezegd werd)
Die stemmen zijn in de praktijk wel moeilijk te horen.
Mensen missen veel geluiden. (onhoorbare frequenties)
Bedoel je dat jullie meer horen?
Ja, goed moed erin houden
Emotioneel voelen, kijken, oefenen.

Ben je bij ons in de kamer? Ja
Zie je ons duidelijk? Ja
Kunnen wij U aanvoelen?
Door helderziendheid, telepathie
Daar zoek ik naar. Een mentaal contact met iemand uit de andere wereld.
Iedereen heeft die gave, al zijn sommige gevoeliger en zullen vlugger bekeken worden als helderziende. Mensen die daar niet in geloven vinden ze eerder abnormaal.
We stoppen.

Pas jaren later begin ik door een plots krachtige opgenomen stem die antwoordde op een vraag van mij, moediger te experimenteren met bandstemmen. Dit is een ander onderwerp, maar intussen had ik in 1990 al meerdere bandstemmen.

Het ultieme bewijs

Ik had toen al meer dan 10 jaar ervaring opgedaan met spiritisme. Twee maal per week waren ik en mijn echtgenote destijds in de weer met het ouijabord soms ook glaasje draaien . Van het eerste gestuntel met veel willekeurige letters via het ouijabord, tot een periode waarbij we soms controleerbare resultaten kregen. Toch bleek er ook veel informatie niet te kloppen. Waarom klopt de informatie soms niet en soms wel? Op deze vragen werd puur uit de praktijkervaring een antwoord gevonden. Daarna volgde een periode dat we spiritisme stillegden. Het wordt nadien alleen nog gebruikt samen met ons medium uit de vereniging om entiteiten te bevrijden waar nodig. Uiteraard ook om er poltergeistplagerijen en bezetenheid mee te proberen kwijtraken. Wierook of salie helpt immers niet veel.

      Denis 
copyright Denis Dhondt - Aura-Oasis-
https://www.facebook.com/groups/auraoasis/