Leren van je dromen en je gids

Categories:

Dromen

Aura Oasis Logo

Onthouden en gebruiken

Alles over dromen

Een goede techniek om je dromen te herinneren is het bijhouden van een dromenboek. Dat dit echt werkt kan ik u uit persoonlijke ervaring mededelen. Terwijl ik vroeger mij zelden een droom herinnerde, herinner ik er me nu verschillende per week.

Het droomboek

Het is belangrijk dat je bij ieder ontwaken, je zo snel mogelijk afvraagt, wat je nu aan het dromen was. Ook indien je ‘s nachts wakker wordt is het nuttig een notitieboekje bij de hand te hebben dat je helpt om je droomverhaal ‘s morgens te reconstrueren. Wat ook helpt is jezelf herhaaldelijk de suggestie geven dat je je dromen zult herinneren. Verwacht nu ook geen ogenblikkelijk resultaat, maar verwacht dat het komt.

Een van de grote voordelen van dit droomboek is, dat je terwijl je uit je notities je droom reconstrueert en zo gedetailleerd mogelijk opschrijft, je meer en meer herinneringen krijgt. Ook de symboliek van het beleefde komt naar boven door er je tijd voor te nemen. De betekenis van je droom geeft zijn geheim prijs en zo bemerkte ik diverse soorten dromen:

 • De dromen die een reflectie zijn van gebeurtenissen van de laatste dagen
 • De dromen die gebeurtenissen weergeven in symbolische vorm die je de komende dagen beleeft. Meestal is dit wel niet letterlijk, maar iets dat er sterk mee te maken heeft.
 • De dromen die een onthulling brengen van een vraag waarmee je bezig was.
 • De dromen die iets van je innerlijke psyche onthullen.
 • De dromen waarin je iets ervaart, en waar je daardoor eigenlijk iets bijleert.
 • Openbaringen van Hogere zijde. Je krijgt spirituele inzichten, een soort lessen. Je kan daarbij dan ook letterlijk dromen dat je op een soort school zit. Let op de inhoud, telkens is dit een spiritueel onderwerp dat met het leven te maken heeft. Let erop dat je zelden het gezicht ziet van je leraar. Dit komt omdat deze een entiteit is van een Hogere sfeer, met een hoger trillingsgetal, zoals je gids en die je daarom niet kan waarnemen. Meestal zie of voel je enkel een begeleidende hand, of zie je slechts een onbepaald wezen.
 • Dromen die zeer realistisch beleefd worden. Indien je je dan ook nog bewust zou worden omtrent het feit dat je droomt, beleef je een lucide droom. Van daaruit kan je gemakkelijk naar Astrale projectie.
 • Vliegdromen, valdromen, dromen over een auto zonder remmen en dergelijke zijn een terugkeer in je lichaam bij een onbewuste astrale projectie.
 • Dromen waarbij je een overledene ontmoet, zijn zeker en vast reële ontmoetingen in de astrale wereld. Bij vele dromen ontmoet je trouwens kennissen die je in je leven niet kent. Deze zijn relaties die je hebt in de astrale sfeer. Let trouwens eens op de boodschap. Meestal heeft deze een duidelijke waarde.
 • Repeterende dromen. Het “waarom” is me niet duidelijk, waarschijnlijk is de reden dat de onbewuste boodschap niet begrepen werd.

De waarde van dromen

egyptVeel mensen hebben interesse in de betekenis van hun dromen en zoeken soms naar de verklaring in een boek over psychologie. Deze verklaringen brengen je weinig bij. Maar als je een dromenboek bijhoudt, openbaart de verklaring zich waarschijnlijk vanzelf bij het reconstrueren van je droom. Je begint je dromen te begrijpen. Vraag je ook steeds af of er symbolische elementen in je droom aanwezig waren en wat deze symbolische elementen voor gevoelens bij je oproepen. Een betere uitleg dan je eigen interpretatie kan je in geen enkel verklarend boek vinden. Als je bijvoorbeeld droomde dat je een roos opgestuurd kreeg, en je weet van jezelf dat die roos voor jou een symbool is van de liefde, dan kan je leren je droom te begrijpen, naargelang de verdere inhoud. Zo onthult deze zijn geheim.

Dat het bijhouden van je dromen en het begrijpen van je dromen je iets over jezelf leert, persoonlijke problemen oplost, je voorbereidt op gebeurtenissen en je spirituele lessen leert is duidelijk. Wie enige ervaring daarmee opdoet kan dan ook met zijn persoonlijke problemen gaan slapen en vragen om daarover te mogen dromen, en om van Hogerhand daarbij te hulp te krijgen of om het probleem uit te leggen; of je in ieder geval psychische kracht te geven, om de lessen die je dient te leren, gemakkelijker aan te kunnen (verwacht nooit dat men je probleem oplost, maar vraag steun, indien zij je probleem zouden oplossen mis je de les die je diende te leren). Voor wie zijn vraag oprecht stelt naar zijn innerlijke Gids, en voor wie geleerd heeft zijn dromen te onthouden is het dus duidelijk dat dit een Gouden aanwinst is die je psychisch steunt, je helpt inzichten te krijgen, je leert persoonlijke trauma’s te verwerken, je helpt bij problemen, en je de oplossing geeft op bepaalde levensvragen.

Je innerlijke Gids

Om deze vraag naar je Gids te stellen, dien je deze niet te visualiseren. Je zoekt te ver. Je innerlijke Gids is in jezelf evengoed en zelfs beter bereikbaar dan ergens buiten jezelf. Heb je er nooit op gelet dat je een innerlijke stem hebt? Naast je bewuste en onderbewuste gedachten, kan je soms een innerlijke stem merken, deze stem is noch bewust, noch onbewust, maar lijkt uit het niets te komen (verwacht geen geluid!). Dit is je Gids. Als je leert jezelf daarop te betrappen, kan je er zelfs vragen naar richten. Dit kun je door er te leren naar luisteren. Het antwoord verschijnt dan enkele tijd nadien, soms onmiddellijk, soms na dagen, afhankelijk van de manier waarop ze je het antwoord kunnen laten verstaan. Soms is een bepaalde situatie nodig om het antwoord te kunnen begrijpen, waarop plots dat inzicht opduikt. In dit geval kan het dagen duren. Als je je eigen symbolen goed begrijpt, kan je ook een gedachtebeeld krijgen, dat je antwoord is. Ofwel duikt het antwoord gewoon op uit je eigen gevoelens, leer daar ook eens naar luisteren, wat vertellen deze je over een bepaalde situatie?

   Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt