Geheime WWII spitstechnologie, Duitse UFO’s en antizwaartekracht???

Aura Oasis Logo

Spitstechnologie op het einde van WWII

Op zoek naar geheime wapens

Het is algemeen gekend dat Duitsland op het einde van de tweede wereldoorlog druk in de weer was zijn “geheime wapen” te ontwikkelen.
Ook Rusland en Amerika trachtten die strijd te winnen. In Hiroshima werden de eerste slachtoffers gemaakt, Amerika had de wedren gewonnen.

Maar toch blijkt er nog koortsachtig aan andere geheime projecten en wapens gewerkt te zijn door Hitlers wetenschappers. De rakettechnologie voor de eerste vliegende bommen is ons genoeg gekend.

Het is dus zeker een feit dat naast de nieuwe atoomtechnologie, de relativiteitstheorie op allerlei mogelijke manieren ingeschakeld werden. Einstein had echter zijn Unified field-theorie na zijn algemene relativiteitstheorie niet meer bijeen gekregen. Zijn laatste theorie bewees dat weinig materie heel veel energie bevatte en dus begon men aan een bom. Intussen werd verder gezocht wat men met massa, gravitatie en dergelijke kon doen.

Foo-fighters

De eerste Foo-fighters doken op tijdens luchtgevechten. Deze vliegende lichten, leken af te komen op luchtgevechten en deze nieuwsgierig te volgen. Kort daarna werd een eerste zeer ernstig genomen melding gedaan van een observatie van UFO’s die zoals een schotel op het water door het luchtruim vlogen. Het geheel werd in deze einde-oorlogsperiode direct top secret geklasseerd, zo ook de crash te Roswell. De Amerikanen dachten eerst dat UFO’s een geheim wapen konden zijn van de Duitsers, de Duitsers dachten dat ze een geheim wapen van Amerikaanse afkomst was.

In ieder geval, met de zwaartekrachttheorie van Einstein moest wat te doen zijn. Die had wel tot de atoombom geleid. Het is zeker dat Duitsland experimenteerde met vliegende schijven. Of de Amerikaanse experimenten zoals het Philadelphia-experiment echt zouden hebben plaatsgevonden acht ik mogelijk maar vind ik gewaagd om hierover een uitspraak te doen. Laatste had een beetje een combinatie in zich van technieken van Tesla en de onafgewerkte Unified Field technologie van Einstein. De laatste experimenten van Tesla, gaven immers al ongelooflijke toestanden. Hoogfrequentie hoogspanning en relativiteit moeten zeker iets met elkaar gemeen hebben en daar zal wel naar gezocht zijn.

Experimenten met vliegende schijven

Op de deze ledensite had ik al lang een foto geplaatst van een vreemde gecrashte Nazi-UFO na de oorlog. Het gaat duidelijk om het proberen van een UFO-achtig experiment. Zou dat het ultieme geheime wapen geweest zijn van Hitler? Het lijkt onwaarschijnlijk dat men toen al dergelijke theorie zou uittesten, maar blijkbaar was men wel rijp genoeg om de atoombom te ontwikkelen. (of is het stom genoeg?) De atoombom is immers ook technologie van zowel quantum als relativiteit en spitstechnologische theorie die hiermee bevestigd werd. En hoe ging men op Duitse manier die atoombom droppen? Nu vind ik materiaal terug dat erop lijkt te wijzen dat men in Duitsland inderdaad op zoek was naar dergelijke technologie en ook aan gravitatievelden en vliegende schijven.

	 Denis  

© 2005 Aura-Oasis – Denis Dhondt