Paranormale ervaringen

Aura Oasis Logo

Paranormale ervaringen

Email

Inzendingen en getuigenissen

Na meer dan vijfendertig jaar publiekelijk met het paranormale bezig te zijn via nieuwsgroepen, vereniging en langs internet, begon ik recent een hoop documenten en inzendingen door te nemen die me toegestuurd werden doorheen al die jaren.
Ik collecteerde tot hiertoe al ong. 2000 blz uitgeselecteerde paranormale ervaringen en gemelde problemen die ingezonden werden.
In mijn bureaukast stonden al enkele mappen met uitgeprinte paranormale ervaringen maar die zijn niet digitaal.

Gezien ik niet zomaar iedere inzending, melding of vraag omtrent een paranormaal probleem bewaarde, hield ik slechts zeer betrouwbare en erg interessante bij. Ik heb deze nu voorlopig onbewerkt gebundeld en nu ik deze eens begon door te nemen, komen me weer vergeten herinneringen boven en blijken al die jaren veel meer te zijn geweest dan ik me voorstelde. Bijzonder is dat ik veel mensen daarvan leerde kennen, ook al was het soms op afstand. Hierdoor weet ik vaak ook veel meer over de achtergrond van de ervaring dan alleen door een gewone inzending. Hierdoor is de uitleg die ik nog weet rond de ervaring heel waardevol.

Dingen die ik al lang was vergeten en mensen die ik al lang uit het oog was verloren, duiken hiermee weer in mijn herinnering op. Helaas waren er getuigenissen bij welke ik in het begin nogal onderschatte en die me eerst niet zo sterk paranormaal leken met mensen die het zich waarschijnlijk voorstelden. Ondanks het feit dat er wel zo waren, bleken er toch nadien te veel harde feiten te zijn om een waan te kunnen zijn. Dit kwam dan dikwijls door een hard bewijs waar ikzelf mee geconfronteerd werd. Daar leer je dan natuurlijk veel van. Geloof niet iedere verklaring maar onderschat ze nooit ook en laatste is nog het grootste probleem. Soms realiseren we ons echt niet hoe werkelijk bepaalde ervaringen zijn. Vele ervaringen van het paranormale zijn erg realistisch en waar en niet dromerig of hallucinant (realistisch maar onlogisch).

Ik ben blij dat ik de vele ervaringen van een vergetelheid heb weten te redden. Ook al gingen er veel verloren doordat ik ze in het begin gewoon niet bewaarde of die later in grote getale verloren gingen toen er weer eens een harddisk crashte. Destijds gebeurde dit immers blijkbaar gemakkelijker en computerapparatuur was erg duur. Ook heb ik helaas nog diskettes met bestanden die met een bepaalde reader moesten geopend worden en waarvan ik noch diskette, noch programma nog kan gebruiken. Ook had ik veel bestanden in Publisher opgeslagen voor publicatie in ons tijdschrift welk programma daarna een nieuwe versie werd voor XP en jonger en die de oude niet meer wilde openen. De meeste hiervan zijn dus verloren. Leve de computer…

Er zijn heel wat mensen die met niemand over hun ervaring praatten en dit dit keer wel konden doen vanwege het feit dat aura-oasis vzw gemakkelijk bereikbaar was. Heel wat mensen zitten ook vast met hun ervaringen en hadden geen uitlaatklep. Sommigen zitten met opgekropte emoties die ze niet meer kunnen verwerken. Dit is bvb. vaak zo met mensen die een bijna doodervaring hebben meegemaakt. Vaak heeft dit zo’n indruk op hen gemaakt dat men met een blijvend verlangen blijft zitten.

Er zaten ervaringen en foto’s bij van zaken die me toen nogal fantastisch leken. Zelfs voor een vereniging, lijken de ervaringen van sommige mensen nogal ongelooflijk. Zo denk ik bvb. aan iemand die geesten had en die erdoor gekrast werd. In die tijd waren dit soort dingen nog niet zo bekend en leken die nauwelijks voor te komen zodat sommige me nogal fantastisch leken. Toch waren ze waar en gebeurden ze herhaaldelijk.

Zo heb ik veel geleerd uit ervaring. Ik ben vooral in het begin, toen de vereniging nog veel plaatselijker was, veel keer getuige geweest van wel degelijk indrukwekkende verschijnselen, waaronder een aantal terwijl ik, al dan niet met meerderen, erbij was.

Als ik de eerste bundel ervaringen bekijk, dan zie ik als eerste ervaring problemen na 2 bijna doodervaringen, daarna iemand die hulp vraagt wegens poltergeistverschijnselen en blauwe plekken. Het wordt gevolgd door iemand die een tweede persoonlijkheid bleek te dragen die grote financiële uitgaven deed, waarvan ze zelf niets wist. Dit was gebeurd na een slecht geslaagd ouija-experiment waarna overigens meer fout ging. De verschijning van een grootouder aan bed, iemand die zich altijd bekeken voelt thuis, geritsel en geluiden en vaak wakker wordt zonder kleding terwijl men niet weet deze uitgedaan te hebben. En zo zou ik er nog veel kunnen opsommen maar daar gaat niemand veel aan hebben. Ik speel echter met de gedachte daar een boek van uit te geven. Ik weet het nog niet of het haalbaar is maar het zou wel interessant zijn. Misschien is het vooral op mezelf dat deze herinneringen van over 30 jaar zoveel oproepen omdat ik de gevallen herken…

Een aantal ingezonden ervaringen vind je hier

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt