Kennis over het hiernamaals

Aura Oasis Logo

Kennis over het hiernamaals

the_beginning1

De sferen – de bron van de kennis

Als ik over de sferen na de dood ga schrijven vraag je je natuurlijk af van waar ik deze kennis zou halen. Vooreerst moet ik zeggen dat veel bekend is uit de tijd dat het spiritisme bekend en succesvol was. De man die de SPR stichtte, Frederik Myers, probeerde daarmee zijn hele leven lang een bewijs voor leven na de dood te vinden waarvoor geen helderziende, telepathische of andere verklaring mogelijk was.

Vaak was doorgegeven informatie over overleden verwanten juist, maar kon men immers zijn toevlucht ook nemen naar animistische verklaringen. Na zijn dood, kwamen aan 6 mediums verspreidt over de wereld vreemde boodschappen door via automatisch schrift. Het waren paragrafen zonder afzonderlijke betekenis en die raadselachtig voorkwamen. Deze teksten werden telkens ondertekend door Myers en hij vroeg erbij deze automatische geschriften door te sturen naar de SPR.

Als men deze automatisch geschreven boodschappen bij elkaar legde vormden ze een ongelooflijk krachtig staaltje spiritisme. De boodschappen pasten immers als een puzzelstuk ineen en vormden een essay over het leven na de dood via filosofische werken die alleen Myers had bestudeerd. Dat was bovendien ontvangen door 6 verschillende mediums die van elkaar niet op de hoogte waren. De boodschappen samen vormden een enorme tekst en een enorm groot werk. Dit spiritistisch krachtige fenomeen dat wel zeer sterk niet anders dan spiritistisch te verklaren was, vormde de zogenaamde “kruiscorrespondenties”.

Nog vele jaren laten na zijn dood, liet Myers opnieuw van zich horen. Ditmaal kwam hij met gegevens over de bestaanssferen na de dood. De evolutie waarin wij allen worden meegesleurd vanuit zijn primitieve vorm van pril bewustzijn, tot holistische kennis en eenheid in één AL. Uit deze communicaties en spiritistische werken van andere grote onderzoekers van hoog niveau voor die tijd, werd deze kennis vergaard en blijkt ze te kloppen. In een korte samenvatting van mijn hand kan je de beschrijving van de sferen na de dood lezen.

Ook valt hiermee een puzzel ineen. Alles is ermee te verklaren. Helderziendheid, éénheid, leven na de dood, reïncarnatie, het lot, het karma, de evolutie van de mens via de kundalini, geesten, kortom verschillende gekende theorieën vielen samen in elkaar en waren nergens in strijd. Dit kan men niet zeggen van veel hedendaagse manieren van het verzamelen van spirituele kennis. Bovendien had spiritisme een bijzonder grote bewijskracht dat het om iets ging dat werkte, of dat nu via helderziendheid of via leven na de dood verklaard werd. Dus tot hiertoe mijn inleiding over hoe we tot kennis van leven na de dood komen.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt