Bewijs voor paranormale fenomenen

Aura Oasis Logo

Bewijs voor paranormale fenomenen

geesttekening2

Wetenschappelijk bewezen paranormale fenomenen

Helderziendheid, psychokinese, remote viewing, uittreding, zijn al bewezen door wetenschappelijke proeven en ze zijn veeleisender uitgevoerd dan die voor medicijnen.
Wat sceptici steeds proberen is je uit te lokken, jezelf te bewijzen, opnieuw en opnieuw, daarbij de gepubliceerde rapporten van tafel vegend. Het paranormale heeft immers een zwak punt, het bestaat maar je kan niet zeggen of 1 proef gaat lukken. Je kan wel met zekerheid zeggen dat op duizenden reeksen testen het is aangetoond dat het bewijskrachtig genoeg is en de resultaten onmogelijk toeval kunnen zijn.
Omtrent de berekening van die resultaten is discussie geweest maar de berekening van de parapsychologen was juist en die die sceptici gebruiken onjuist. (Jessica Utts)

Natuurlijk laten zij altijd graag herbeginnen. Zo lijkt het alsof niemand het ooit heeft kunnen bewijzen. Persoonlijk vind ik het wel belangrijk dat dit bewezen is. Dit hoeft nu niet meer.

De beweringen die sceptici doen over deze fenomenen, die zijn net niet bewezen en zijn eigenlijk gewoon afwijzend omdat het volgens hen gewoon niet kan.

Er zijn ook parapsychologische fenomenen die bestaan maar die nog niet bewezen zijn. Zo is “leven na de dood” niet bewezen omdat de verkregen resultaten grotendeels ook door een onbewuste helderziendheid zouden kunnen zijn verkregen. Er zijn echter zaken zoals de kruiscorrespondenties die alleen kunnen verklaard worden met “leven na de dood”. Krantentests, (een overledene geeft door wat er de dag nadien in een bepaalde kolom, bepaalde blok van een welbepaalde krant zal staan) bewijzen geen leven na de dood omdat dit ook helderziend in de tijd (proscopie) zou kunnen zijn.

Dan zijn er nog zaken die we wel gerust kunnen aannemen zoals bijna doodervaringen, EVP, ITC, tot meer recentere zoals global consiousness project, poltergeistfenomenen, leven na de dood, toekomstvisioenen en andere die nog niet hard genoeg bewezen zijn of bewezen kunnen worden. Het is immers als vrij logisch dat deze zullen kloppen op basis van de reeds bewezen feiten en de vele ervaringen.

Er zijn dan ook andere dingen die nog niet onderzocht zijn of die niet beter scoren dan de toevalskans en dus gewoon geloof zijn zonder resultaten.
Laat je dus geen gelukshangertjes verkopen…

De spiritualiteit zoals wij deze hier bedoelen (niet religieus dus) kunnen we dus gerust accepteren op basis van logica uit de resultaten van onderzoek van bovenstaande.

Helaas heb je ook veel nepbegaafden die niets of weinig weten of kunnen.

      Denis

© 2014 Aura-Oasis – Denis Dhondt