Veeverminking en Los Alamos

Aura Oasis Logo

Veeverminking en Los Alamos

cattle3

Mysterie van een abnormale dood

Veeverminkingen zijn nog steeds een mysterie. Zeker als we niets willen horen van UFO’s. Deze dingen zijn al lang aan de gang en het gaat altijd min of meer om dezelfde soort kenmerken.
De dieren missen vaak één oor mist, één oog, de geslachtsorganen, de mond en de huid rond de mondopening…
Tegenwoordig zijn er al allerlei verklaringen geopperd zoals bijv. inscheuren van de huis door het opblazen van de dieren door inwendig gas, anderen verklaren het als werk van larven die zeer keurige wonden achterlaten en waarschijnlijk zijn er wel andere theorieën waar wel overal wat mist om het geheel te verklaren. Zo zullen de larven eerst het zachte weefsel aantasten en zich zo naar binnen werken.
Toch is er geen enkele larve die een levende koe zoiets op een uur kan aandoen terwijl er zo wel gevallen geregistreerd zijn.

Nu zag ik zonet een heel oude documentaire. Wel een heel goede. De eerste veeverminkingen worden er bekeken. Als deze te verklaren zouden zijn met al de wetenschappelijke verklaringen, waarom ontbreekt er dan meestal ook een onderste rib? Welke larve gaat daarmee gaan lopen?
Bovendien kent iedere cowboy de verschijnselen zeer goed van op natuurlijke wijze gestorven vee. Heel snel beginnen ze op te blazen, na een drietal dagen worden ze aangetast door larven van insecten, roofdieren komen er van eten enz.
Bij veeverminking komen er net geen roofdieren op af. Ook is er nergens nog een druppel bloed in de aderen.

In deze oude docu ontdekte ik een element dat ik nog niet eerder wist. De eerste veeverminkingen zijn gevonden rond Los Alamos, New Mexico.
Dat is toevallig de plaats waar ze de eerste en gevaarlijkste kernproeven deden…

Iemand zei me ooit dat die verminkingen er kwamen om de effecten van straling en fall-out te volgen. Daarom zouden ze ook een voorkeur hebben voor zacht weefsel. Een rib zou ook kunnen.

Dit kan niet door mensen gedaan zijn omdat er nergens sporen te vinden zijn van voetstappen, een voertuig en er ook geen bloedvlekken zijn. Bovendien lijken ze van boven naar beneden gevallen en enkele keren gestuiterd te zijn in het gras waar de afdrukken nog ingedrukt in de grond te zien zijn. Sommige dieren hingen in telefoonpalen en bomen, hoog boven de grond. Er zijn wel heel veel insecten nodig om zoiets te kunnen tillen.

      Denis

© 2014 Aura-Oasis – Denis Dhondt