Gehost door entiteiten

Aura Oasis Logo

Gehost door entiteiten

exorcist

Gehost of bezeten?

Ik heb tamelijk wat mensen gekend die op een paranormale manier stemmen hoorden waarvan ze vaak dachten dat één van die stemmen van hun gids was, of van één een goede entiteit die hen wil helpen tegen de lastige stemmen. Grotendeels worden ze echter geplaagd door de slechte entiteiten die het hen lastig maken door commentaren die ze van de andere stemmen krijgen. Als men niet doet wat deze willen, pesten ze het slachtoffer of maken hen constant verwijten.

Ook heb ik mensen gekend die overgenomen werden op bepaalde tijdstippen en dan een andere persoonlijkheid kregen. Ze waren dan totaal iemand anders, met andere hobby’s, stem, interesses. Ik heb meer dan eens gezien hoe men daarna bewusteloos ineen zakt gedurende enkele minuten om nadien terug zichzelf te zijn alsof er niets gebeurd is. Ze kunnen er zich dan ook nooit ook maar iets van herinneren.

Zeldzamer zijn de personen die hysterische aanvallen krijgen waarbij ze van heel normaal switchen naar een erg agressieve figuur die het lichaam onder controle probeert te krijgen. Men ligt vaak op de grond te spartelen tijdens die innames. Ook zo heb ik er meegemaakt.

Nog zeldzamer zijn de personen die van dag op dag ineens een andere persoonlijkheid hebben gekregen en die persoonlijkheid behouden. Er is niets meer terug te vinden van de originele persoonlijkheid en vaak haat de nieuwe persoonlijkheid het als je je met het lot van de oude bemoeit. Laatste komen vooral voor na een hersendood zoals fatale beroertes of herseninfarcten. Gezien het lichaam nog in goede staat is, wordt het dan ingenomen door een entiteit die belichaamd wordt. De originele geest die bij het lichaam hoorde is dood. Ik plaatste ooit zo’n filmpje op youtube van zo’n geval. Ik denk dat het uit een documentaire kwam van de vroegere History channel of National geografic toen dat nog voorname reportages en documentaires garandeerde tot al dat uniek materiaal naar de prullenbak moest vanwege breed scherm en HD.

Eigenlijk is het allemaal een vorm van gehost worden door een entiteit. Vaak gaat het gepaard met vermoeidheid en soms met psychokinetische fenomenen. Het ergste geval dat ik kende, zag de entiteit op haar afkomen in de spiegel. Ze vond daarna ook haar kleding overal uit de kassen gegooid en andere dergelijke daden. Telkens viel ze eerst flauw voor ze werd overgenomen en ik werd bedreigd als ik me er mee moeide. Ze had wel zelf mijn hulp ingeroepen maar haar andere persoonlijkheid liet duidelijk verstaan dat ik me niet met X (de originele persoonlijkheid) moest bemoeien. Ik heb dit zelfs als EVP opgenomen.

Bij al deze gevallen was meer aan de hand dan een geestesstoornis omdat ze gepaard gingen met paranormale tekens. Zo hielden we ooit met meerdere personen een seance om in contact te komen met de entiteit die bij iemand verantwoordelijk was voor de stemmen. Terwijl het slachtoffer ZELF NIET MEEDEED, kregen we toch terzelfdertijd dezelfde opmerkingen door. Dit was niet nadat iemand het resultaat van de spiritistische communicatie gezegd had, of nadat het slachtoffer had gezegd wat de stem zegde dat iets gelijkend door kwam. Het kwam tegelijkertijd door en werd pas nadien vergeleken.

Veel is te leren van entiteiten uit het boek “Het E-syndroom” van Roger Vanderdonck. Dit bevat trouwens ook een merkwaardige test om te zien of iemand gehost werd. Ik heb die test zelf al meer dan eens uitgevoerd en merkwaardig genoeg lijkt dat te kloppen al sluit je alle mogelijke suggesties van uitkomst uit door geen informatie te geven.

Bij de mensen die slachtoffer waren van wisselende persoonlijkheden die hen volledig op bepaalde tijden overnamen, sprak ik duidelijk met totaal iemand anders. Ook daar stuitte ik eens op iets onverklaarbaars toen een andere persoonlijkheid de originele persoon vergeleek met een Grieks-mythologische figuur en de naam en de eigenschappen ervan opnoemde. Kennis daarvan was helemaal niets voor het slachtoffer want we moesten het opzoeken. Geen van ons twee kenden deze immers. Inderdaad klopten de karaktereigenschappen die heel speciaal waren. Het betekende niet dat het slachtoffer de mythologische figuur was, maar er toch ongelooflijk sterk op geleek. Er waren zaken zo typisch voor haar persoonlijke eigenaardigheden, dat dit onmogelijk toeval kon zijn. Het was zo goed als uitgeloten dat het slachtoffer zoveel kennis had betreft de mythologische figuur waarover ik vragen stelde waarvan de antwoorden na opzoeking bleken te kloppen. En wie kent nu zoveel van Griekse mythologie?

Een andere, die hysterische aanvallen kreeg en daarbij kronkelend agressief op de grond viel beweerde dat deze getroffen werd door een kogel bij het hart. De andere persoonlijkheid sprak over de eerste wereldoorlog waarbij zijn team uit de loopgraven moest. Fysiek waren er bij de persoon, direct na het voelen van de inslag van de kogel fysieke sporen te zien op het lichaam (rode plek). Hij beweerde dat hij een geest was die langs het slachtoffer kon doorkomen. Deze persoon produceerde ook automatisch schrift van “die soldaat” die uitlegt wie hij is en alles verklaart. Deze fantaseerde dit niet. Dit automatisch schrift heb ik nog.

Deze gevallen toonden alle aan dat er paranormale aspecten bestaan van geestelijke hosting. Ook is er vaak extreme vermoeidheid en uitputting.
Naast de hier reeds omschreven diversiteiten van het voorkomen van geesten is hosting er ook een vorm van. Vaak wordt echter de psychiatrische diagnose psychose, schizofrenie of DIS gesteld (=MPS) omdat bij bepaalde gevallen opname noodzakelijk is omdat ze een gevaar voor zichzelf en hun omgeving kunnen zijn of omdat ze brokken maken en bewaakt moeten worden. Dat er paranormale omstandigheden zijn die ze zelf, bijna alle veronderstellen, wordt hen dan uit het hoofd gepraat en men wordt door zware medicatie bedwelmd welke ze vaak slecht doet voelen. Gaat de persoon met zijn hoofd slaan of heeft die ongecontroleerde bewegingen dan is dat meestal door de bijwerking van de psychiatrische medicijnen.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt