Nogmaals bevestigd: Spontane terugkerende psychokine (RSPK)

RSPK proved

Aura Oasis Logo

Herhalende spontane psychokinese

1 – Original publication Klik hier voor de Nederlandse vertaling of scroll naar omlaag

POLTERGEIST AND NONLOOCLITY: ENERGETIC ASPECTS OF RSPK

WILLIAM G. ROLL AND MICHAEL A. PERSINGER

ABSTRACT: Analyses of anecdotal accounts, onsite investigations, and experimental studies suggest that RSPK (recurrent spontaneous psychokinesis or “poltergeist” phenomena) cannot be dismissed in terms of illusion, fraud, or nonpersonal energetic forces. To arrive at a theory for RSPK, Roll’s analysis of 116 cases in 1974 was compared with a survey by Huesmann and Schriever in 1989 of 54 cases investigated by the Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg, Germany.

Although the 2 surveys overlap (6 of the cases in Roll’s survey were also in the Freiburg collection) they seemed sufficiently independent for the present study. On the basis of these data, supplemented by recent research, the authors suggest that RSPK is due to electromagnetic (EM) energy in the environment modulated by EM from the agent and focused on significant objects. The process is similar to the electro acoustic effect where movement is induced in the diaphragm of a loudspeaker by an electric current. But, in RSPK, the EM energy moves through space-time with out the benefit of electric wires presumably because it is highly focused.

Psychodynamic and neuropsychological studies of RSPK agents reveal psychosocial tensions and often clinical or sub clinical CPS (complex partial seizures). The authors suggest that these tensions, with or without overt CPS, result in an EM profile that can modulate and focus environmental EM on significant objects. A comparison between CPS and RSPK show suggestive similarities: both are worldwide in distribution; involve equal proportions of males and females; peak in the early teens; may be precipitated by stress; and onset is associated with increases of geomagnetic activity. The psi field theory (Roll, 1964) and Jahn and Dunne’s (1989, pp. 20&219) concept of consciousness waves embrace the dual aspect of RSPK. RSPK is clearly a physical phenomenon, but a physical phenomenon with a human face.

	William G. Roll
	Department of Psychology
	State University of West Gemgia
	Carrollton, Georgia 30117
	USA

Vertaling

Poltergeist en RSPK-veschijnselen

Energetische aspecten van herhaalde terugkerende spontane psychokinese (RSPK)

William G. Roll en Michaël A. Persinger.

Citaat: Analyses van anekdotische gevallen, plaatselijke onderzoekingen en experimentele studies besluiten dat RSPK (recurrent spontaneous psychokinesis or “poltergeist” phenomena) en poltergeistfenomenen niet kunnen worden verklaard in termen van illusie, fraude of onpersoonlijke energetische krachten. Om een theorie te bekomen voor RSPK, vergeleek men Roll’s analytische onderzoekingen van 116 gevallen in 1974 en werden deze vergeleken met de 54 gevallen die onderzocht werden door the Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg, Germany.

Alhoewel twee gevallen door elkaar werden onderzocht (6 gevallen in het onderzoek van de Freiburg collectie waren ook opgenomen in het onderzoek van Roll) lijken ze voldoende onafhankelijk om op te nemen in de studie. Op basis van deze gegevens, ondersteund door hedendaags onderzoek, suggereren de auteurs dat RSPK gepaard gaat met elektromagnetische energie in de omgeving die erdoor gemoduleerd wordt, door focusering op bepaalde objecten. Dit proces is gelijkaardig bij acoustische effecten waarbij beweging veroorzaakt wordt door het trillen van de conus van een luidspreker door elektrische stroom aangedreven. In RSPK verplaatst de elektromagnetische energie zich draadloos door de ruimtetijd, waarschijnlijk omdat ze erg gericht is.
Psychodynamische en neuropsychologische studies van RSPK oorzaken onthullen psychische spanningen en vaak klinische of subklinische CPS (Complex partiële aanval) De auteurs vermoeden dat deze spanningen, met of zonder openbaring van CPS resulteren in een elektromagnetisch profiel dat gemoduleerd en gefocust kan worden op betekenisvolle voorwerpen. Een vergelijking tussen CPS en RSPK die wereldwijd voorkomen bij zowel man als vrouw; met een piek bij jonge tieners, vertoont een duidelijke aanwijzing van gelijkaardigheid, beiden worden door hoge stress voorafgegaan, en de aanvang wordt veroorzaakt door van geomagnetische activiteit. De theorie van het PSI-veld (Roll 1964), Jahn en Dunne’s idee van bewustzijnsgolven omarmen het dualistische effect van RSPK. RSPK is zeker een psychisch fenomeen is maar een psychisch fenomeen met een menselijk gezicht.

Herziening door eigen ervaringen

Eigen ervaringen hebben me geleerd dat stress een rol kan spelen op psychokinetische fenomenen maar dat er meestal toch een geestelijke oorzaak aan zit. Hiermee ga ik persoonlijk in door eigen ervaring op de absolute beoordeling van William Roll. Ik zag ook al documentaire onderzoekingen waar duidelijk een geestelijke activiteit was en waar de mening van Roll gevraagd werd.

Zoals hij opperde gingen de fenomenen in dit geval ZEKER niet uit van een gestresseerd persoon maar wel van een aanwezigheid die door sommigen simpelweg gezien was.

Heeft u zelf last van spookverschijnselen of psychokinetische fenomenen dan kan je me bereiken via “contact” in het menu bovenaan.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt