De waarachtigheid van paranormale fenomenen

Aura Oasis Logo

Paranormale fenomenen bestaan

Vele paranormale fenomenen zijn evenwel na te bootsen met goocheltrucs. Dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan zoals sceptici daarmee willen suggereren.

Waarachtigheid

Geestfenomenen bestaan, zijn al gefotografeerd en gefilmd of hebben zichzelf al bewezen. Bandstemmen, psychokinetische fenomenen, helderziendheid, uittredingen, verschijningen en dergelijke bestaan en heb ik bijna alle zelf ervaren. Zo zat ik bij iemand die poltergeistfenomenen had, te kijken naar een rij fotokadertjes op de schouw en wat en wie op die foto’s stonden. Een ogenblik later, net kort even weggekeken en de ruimte niet verlaten, stonden de fotokadertjes ALLE gedraaid en wel zo dat ze met ongelooflijke meetkundige precisie opgesteld stonden, met de foto naar achteren. Het waren waarschijnlijk mijn zaken niet en mogelijk stond de entiteit er zelf op.

Voor de schouw stond een lompe kachel en daarvoor een hek waardoor men zeker niet tot bij de middelste kaders kon komen. Alhoewel sceptici met goochelaars wellicht soortgelijke fenomenen kunnen veroorzaken was ik er alleen samen met degene die me opgebeld had. Er was geen goochelaar aanwezig, geen mechanisme in de schouw ingebouwd, we waren met 2 getuige. Soms worden dingen op basis van de mogelijkheid van iets soortgelijks te produceren geklasseerd als fraude.

Een voorbeeld

Neem nu de klopgeestfenomenen bij de familie Fox. Via klopgeluiden kwam men tot een conversatie, de eerste spiritistische communicatie tussen mens en geest ooit. De geest beweerde een vermoorde marskramer te zijn die in de kelder was begraven. Opgravingen in de kelder leverden niets op.
Toen de familie Fox in grote financiele problemen zat werd door sceptici een groot bedrag aangeboden als ze wilden bekennen dat ze de fenomenen zelf veroorzaakten. Ze kwamen met een ongelooflijk belachelijke verklaring af voor de luide klopgeluiden. Ze zouden deze geluiden veroorzaken door het knikken van botten in knieën en voeten. Vele jaren laten wilde ze deze bekentenis weer intrekken maar dat kreeg geen bekendheid. 56 jaar later storte in de kelder een muur in. Het bleek een dubbele keldermuur te zijn. Achter die ingestorte muur werd het lijk gevonden van een vermoorde marskramer, samen met zijn doos en koopwaar.
Toch staat bij sceptici de Fox zusters nog steeds gemarkeerd als fraude.

Eigen kritische beschouwing

Ik heb zelf lang getwijfeld aan de orbs-rage en de verklaring die we eraan zouden moeten geven. Bestudering van vooral bewegende orbs in video sluiten uit dat het in deze gefilmde gevallen om uitgeklopte matten zou gaan of gewone stofdeeltjes. Er zijn wel soortgelijke, moeilijk te herkennen gelijkaardige orbs te FOTOGRAFEREN MET FLITS die afkomstig zijn van een stofdeeltje waarin de flits weerkaatst. Dit zijn GEEN GEESTEN!!! Probeer het maar. Op deze kritische wijze moeten we wel blijven kijken.
Paranormale fenomenen worden echter opzij gezet door wetenschappers die hun imago niet op het spel willen zetten en zeker willen spelen, of ook door hiervoor allergische sceptici en wegens het feit dat deze fenomenen niet in de Newtoniaanse wereldopvatting passen.
Bij de ontdekking van elektriciteit heeft men echter ook een nieuw fenomeen moeten aanvaarden dat voor een mechanische verklaring niet aanvaardbaar was.

      Denis

© 2005 Aura-Oasis – Denis Dhondt