Glaasje draaien

Categories:

Glaasje draaien

Aura Oasis Logo

“Wij kunnen geesten oproepen”

Ik had al veel boeken van wetenschappelijk niveau verslonden. Het was oa Prof. Tenhaeff die in die tijd met grote precisie hoogstaande studies deed en dit in boeken publiceerde.
Zo had ik natuurlijk al heel vroeg ook gehoord van spiritisme, tot en met automatisch schrift, trance en overname door geesten die door het medium spraken.

seance_tafelIemand die ik kende beweerde met geesten te kunnen communiceren. Het moet ongeveer 1978 geweest zijn. Ik kreeg een uitnodiging om eens mee te doen. Die tijd vond je dat nog niet op internet, de pc bestond niet eens.

Het ging om glaasje draaien. We legden elk een vinger op het glas en daarrond lagen letters van een scrabble spel.
Het duurde erg lang eer er iets gebeurde. Men zei nog dat het anders altijd direct ging. Nu verloop van tijd ging het glas dan toch over de tafel schuiven.
Er werden vragen gesteld maar de resultaten waren beneden alle peil en leken wel een onbekende taal. Met primitieve ervaring werd gevraagd of het soms iemand was van een ver land? Het ging naar ja. Zo werden we nog een hoop dingen op de mouw gespeld. Nu weet ik wel beter.

Maar het glas had bewogen op een manier die duidelijk paranormaal leek. Het glas had pogingen gedaan om te antwoorden. Alleen wisten we niet wat ik pas vele jaren nadien zou leren.
Ik experimenteerde thuis verder met vrienden en geburen. Soms ging het en soms minder. Maar vaak was de informatie van die aard dat het op niet veel geleek. De kunst was dus om ook juiste communicatie te verkrijgen die je kon natrekken.

Intussen hadden we in onze woning al vreemde geluiden gehoord, alsof er voetstappen boven op de kamers liepen. Maar ook andere geluiden. Die werden heel duidelijk gehoord en waren heel overtuigend. Er was iemand in huis. We legden niet te graag het verband met de ouija of het glaasje draaien.

We wisten niet hoe we ervan af konden geraken. We hadden al speciale zeer zware wierook gebrand, maar dat had geen effect, behalve dat het zo rookte dat je geen steek meer voor ogen zag. Het zou nog een hele tijd duren eer we van deze beangstigende fenomenen zouden afraken.

Het ouijabord werkte intussen wel goed met af en toe verbluffende resultaten. Maar natuurlijk, er moet immers eerst een entiteit aanwezig zijn die zich via iemand manifesteert. En hoe weet je dat de antwoorden niet uit je onderbewustzijn komen? Dit kan tientallen jaren duren eer daar een onwankelbaar antwoord op komt dat dan nog niet algemeen toepasselijk is. Op de duur leer je het wel herkennen.

Van de deelnemers waren er die zelf een groepje vormden en ik heb ook meer dan eens meegemaakt dat er iets heel ernstigs fout ging. Een voorbeeld is dat iemand ineens automatisch begon te schrijven en daarna snel rechtstreeks stemmen hoorde. Maar de stemmen kregen een commanderend karakter en waren voor het slachtoffer een ware nachtmerrie. Maanden erna hoorde ik deze nog eens en nog steeds was die op zoek om er vanaf te geraken. Later schreven me vele mensen met gelijkaardige problemen en vaak was glaasje draaien populair bij Chiro en jeugd op kampen. Vele werden nog dezelfde dag stilgelegd omdat het niet ging of omdat er met geweld een deur toesloeg of iets anders waarin iemand zich bang maakte.

Let dus op en denk dus niet te snel dat het je niet kan overkomen. Er zijn meerdere regels die in acht dienen te worden genomen. En je moet elke nieuwe kring ook zo vormen dat je controleerbare resultaten verkrijgt. Dat heeft vaak zijn tijd nodig.

Hoewel het loont moet ik iedereen afraden zich terug te houden. Doe dit alleen met zeer ervaren begeleiding. Het is immers niet voldoende te kunnen fietsen en te weten dat je voor je uit moet kijken. Vallen doe je ooit. En je dient te weten dat je moet remmen voor je botst. Maar het is heel verleidelijk alles voor zichzelf goed te praten… Zelfs na 20 jaar leer je nog bij. Ik denk dat je bij blijft leren. Ervaring…

Ouija en glaasje draaien is maar één vorm van spiritisme. Ik verkende nog veel andere en legde me daarna meer toe op het experimenteren met andere zaken, zoals tarot, I Tjing, pendelen. Intussen verslond ik alles waar ik wat kon uit bijleren. Ik lette er wel op betrouwbare bronnen te kiezen.

Ook het helderzien, zoals me meegedeeld was door mijn helderziende vriend en na de eerste experimenten verrassend leek, stond nog erg wankel. Het duurde meer dan 10 jaar eer dit bruikbaar werd. Ik liep ook openbare helderziende seances af van goede helderzienden.

Ik was vroeg bij het gebruik van de eerste pc’s en ging snel online. Internet bestond niet maar er waren wel netwerken die ontstonden door een inbel bulletin board. Die werden later aan elkaar gekoppeld en zo ontstonden de eerste nieuwsgroepen. Ik raakte goed bekend.

Ik hoorde ook van mensen die me contacteerden die met spookachtige fenomenen zaten…

      Denis

© 2010 Aura-Oasis – Denis Dhondt