Het Ouija-bord. Onderbewustzijn of spiritisme?

Categories:

Het Ouijabord

Aura Oasis Logo

Spiritisme of onderbewustzijn?

Op deze site staan nog talrijke ouija-ervaringen en informatie.

Ongeveer 10 jaren experimenteerde ik daarmee, vooral via de methode met de planchette. Daarna gebruikte ik spiritisme alleen waar er noodzaak toe was. Een bepaalde tijd had ik contact met altijd dezelfde entiteit, een vroegere kennis. Ik vraag altijd bewijsmateriaal.
De entiteit raadde me aan om de tv aan te zetten, deze zei dat ik een UFO ging zien en daarna een vliegtuig. Ik moest dit wel direct doen.

Dit was wel nogal kras. Vooral omdat dit toch wel sterk toevallig zou zijn. Ik besloot toch de proef te nemen. Er bleek een soort kwis te zien te zijn, waarin ze een fragment toonden van “Te Land, te Zee en in de Lucht”.

Het eerst dat ik te zien kreeg (de tv stond slechts enkele seconden open) was een Ufo-construktie die langs een kabel het water in ging. De tweede constructie was een Vliegtuig. Dus onderbewustzijn??? nogal kras. Volgens de entiteit gaat deze een astrale kijk nemen in de toekomst en komt deze met wat deze gezien heeft terug om het op te schrijven.
Niet alles lijkt evenwel te kloppen en hier komen we dan bij de hypothese van het onderbewustzijn. Ik zou zeggen dat het onderbewustzijn eerder een hinderpaal is dan de oorzaak van de boodschappen.
Enkele zeldzame keren kregen we zeer hard bewijsmateriaal toen een vriend, die ook nog had meegedaan verongelukte. Hij wist dat we steeds identiteitsbewijzen vragen. Hij gaf toen onbekende namen door die na navraag een lijst van zijn beste vrienden bleek te zijn. Vermits zijn moeder wist dat we dit deden, konden we de informatie via dit kanaal gemakkelijk controleren. Het gevolg was dat ze zelf kwam meedoen en haar zoon aan de lijn kreeg. De resultaten en de toekomstplanning die hij doorgaf bleek tot in details uit te komen. De moeder is nu overtuigd in iets waar deze vroeger niet in geloofde. Je ziet dat het dus ook zijn goede kanten kan hebben.

Onderbewustzijnshypothese?

niet voor mij meer! Je onderbewustzijn kan het wel verstoren, dat wel, het is eerder een kwestie om dit buiten werking te stellen. Maar de boodschappen komen van overledenen, bijna allemaal aardgebonden entiteiten die niet overgaan.

Eerst spot men ermee
Dan onderzoekt men het zeer kritisch
Daarna vindt men het doodgewoon.
………………..Schopenhauer

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt