Gevolgen van de krantentesten

Aura Oasis Logo

Gevolgen van de krantentesten

seance8

Het bewijs van zijn overleden vader, toont tevens
een andere aard van onze werkelijkheid

De krantentesten (zie artikel “Voorspellingen voor de kranten van morgen“) zijn wel een wereldberoemd fenomeen geweest waarbij een overleden vader zich bewees door zaken te citeren van de krant die nog moest samengesteld worden en morgen zou verschijnen. De voorspellingen werden spiritistisch doorgegeven met de paginanummer, welke kolom en hoeveelste regel waarin een letterlijke tekst zou staan.

Dit is meer dan intuïtie. Het voorspelde resultaat dat spiritistisch doorgegeven werd, combineert zoveel complexe schijnbaar toevallige zaken die nog moeten gebeuren met enorme precisie. De proeven duurden vele maanden en de resultaten waren ongelooflijk. Bovendien speelt het zich af in voor wat die dag nog toekomst was. Dat is iets wat helemaal niet meer te rijmen valt met de opvatting van onze wereld zoals we die wetenschappelijk kennen.
In principe is het iets onmogelijks, maar toch gebeurde het keer op keer en zo bewees de overleden vader zich meteen ook, want zoiets kon niet uit het onderbewustzijn komen, het moest immers nog gebeuren en geplaatst worden. Het waren bovendien geen oppervlakkige zaken.
Dat moeten sceptische illusionisten ons nog eens tonen, ook met namen en specifieke details die voor slechts één persoon gelden. Ik denk niet dat daar al een trucje voor bestaat. Wel voor Lottonummers die bij een deurwaarder in een brandkastje steken, maar dit is een kwestie rond verwisseling van het papiertje. Met de teksten in de krant zal dit niet lukken denk ik.
Onze wetenschap kan gewoon geen enkele verklaring bedenken die hier zou kunnen gelden. Die resultaten zijn wetenschappelijk gecontroleerd en vastgesteld. Dit is geen fraude, geen truc maar een feit. Meestal plakt men er immers iets op dat “min of meer lijkt te passen” en dat is het dan.
Maar hier moet je het hele idee van onze werkelijkheid herbekijken. Rond dit feit kan men immers niet heen of men moet zich al verlagen door te zeggen dat alle getuigen, kranten, wetenschappers en anderen een complot vormden om de wereld te bedriegen. En niet te vergeten, de gebeurtenissen moeten passen met details op de vernoemde regel van de beweerde krant.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt