Gevolgen voor de wetenschap

Aura Oasis Logo

Gevolgen voor de wetenschap

poltergeist2

De gevolgen voor de wetenschap
bij de aanvaarding van paranormale fenomenen

Het begon toen Mesmer ontdekte dat hij genezingen kon bevorderden door magnetische passen te maken. Snel werd ontdekt dat het zonder magneten ook kon en dat op die manier een toestand van slaap bereikt werd.
Daarna ontdekte Marquis De Puységur nog meer fascinerende mogelijkheden zoals onder het somnambulisme, waarbij men in die trance gevoelig is voor suggesties. Er waren echter onverklaarbare feiten mogelijk zoals het doen lopen van een verlamde, het verschijnen van brandblaren bij wie gesuggereerd werd dat hij zich verbrand had en zelfs paranormale verschijnselen die via deze weg mogelijk werden zoals trance mediums. Men kon zelfs langs die weg zaken te weten komen die juist bleken te zijn.
Hypnose werd nadien opgenomen als wetenschappelijk verschijnsel maar de wetenschappelijk onverklaarbare verschijnselen werden, alhoewel waargenomen, bewust weggeknipt om in het wetenschappelijk verklaringsmodel te kunnen passen.Dit is zelfs letterlijk zo gezegd geweest.

Toen door de fenomenen bij de gezusters Fox, de hele wereld in de ban geraakte van de mogelijkheid om met geesten te communiceren, begonnen wetenschappers van de Cambridge University de voorvallen nauwkeurig te onderzoeken in een poging de geheimzinnige verschijnselen te verklaren.
Er waren zeer intelligente topwetenschappers betrokken bij het onderzoek en er werd enorm precies werk gemaakt door deze nieuw opgerichte SPR (Society for psychical research) dat spoedig volgelingen kreeg zoals de ASPR.
Men bleef bij de vastgestelde feiten ondanks soms zelfs hysterische sceptici dat met alle middelen probeerde te blokkeren, soms zelf de boel bedriegend.

Nu het paranormale onderzoek op grootschalig wetenschappelijk niveau doorging met andere fenomenen zoals somnambulisme, het bewustzijn en de geest, helderziendheid, psychokinese, uittredingen, remote viewing en recent ook nog bijna doodervaringen, werden bewijzen verkregen voor helderziendheid en psychokinese op statistisch significant niveau. Na een discussie tussen parapsychologen en sceptici over de berekeningswijze en de mogelijke bewijskracht, werd onder elkaar beslist het te laten herberekenen door DE Universiteit voor statistiek. Die kwam tot de conclusie dat de parapsychologische onderzoekingen juist waren. Ik wil dit hier kort houden maar sceptici schrijven nu hun eigen versies en zelfs encyclopedie en doen eigen onmogelijk haalbare testen voor wie zich laat vangen om “de prijs van 1 miljoen” te ontvangen voor wie kan bewijzen dat hij over paranormale gaven beschikt. Deze testen gaan door tot er een fout wordt gemaakt al is al de rest onverklaarbaar goed gelukt. (zie bijv. de testen van het Russische meisje dat helderziende medische diagnoses kon stellen in de documentair opgenomen test. De test spreekt duidelijk genoeg voor zichzelf omtrent de aard van de praktijken.

Paranormale fenomenen zijn een verschijnsel waarbij de geest blijkbaar tot dingen in staat is die we mechanisch niet kunnen verklaren en biologisch niet voor mogelijk kunnen houden. De relativiteitstheorie en quantumtheorie leken ook wetenschappelijk absurd tot de atoombom het eerste harde bewijs vormde. Dit was een resultaat dat moeilijk ontkend kon worden.
Paranormale fenomenen zouden betekenen dat de geest los van onze hersenen zou bestaan. De invloed van geestelijke fenomenen op onze werkelijkheid zou overal moeten ingecalculeerd worden. Men zou een soort gemeenschappelijke hogere geest moeten aanvaarden.
Alles, maar ook alles is gebaseerd op wat we waarnemen langs mechanische weg. Zelfs elektrische fenomenen worden mechanisch verklaard omdat dit nu eenmaal ons materieel wereldbeeld is. Men zou moeten aanvaarden dat er een hogere werkelijk bestaat achter de schermen van onze wereld en de wereld geen toevallig goed uitgevallen mechano is.

Dit zou drastische gevolgen hebben voor veel wetenschappers omtrent bepaalde verklaringen en zeker voor geestelijke wetenschappen die nu het gevolg zouden zijn van brain chemistry.

Als we onze ogen opendoen zien we echter, dat we zo goed als niets van ons ontstaan uit het niets, kunnen verklaren. Waar kwam al de energie vandaan om materie te vormen zonder theorieën die dit raadsel alleen maar wat verdoezelen door te veronderstellen dat het allemaal bijeengepakt in een punt aanwezig was, terwijl er geen tijd noch ruimte bestond?
We zouden ons moeten afvragen hoe een eencellig mechanisme toch kan bewegen, voortplanten en zich voeden. Meer nog, het zou zelfs kunnen evolueren naar zeer complexe levensvormen want zo is alles daaruit ontstaan. Bedenk dat dit levend organisme slechts uit één enkele cel bestaat, een membraam met wat celvocht en een moleculaire code (DNA).

We moeten begrijpen dat als we zouden ervaren dat er toch meer is dan alleen mechanische processen, er heel wat zeer zware gevolgen zouden zijn voor de wetenschap. Vele theorieën hangen immers af van die opvattingen. Opvattingen die de waarheid benaderen maar niet geheel juist blijken te zijn.

Heel wat wetenschappen zouden zelfs compleet sneuvelen. Veel wetenschappers zouden hun job letterlijk verliezen. Zelfs al bestaan deze verschijnselen zeker, het zou te drastische gevolgen hebben mocht men die aanvaarden. Dit zou betekenen dat men een moeilijker vatbaar orderend vermogen en intelligentie zou moeten gaan aanvaarden.

De gevolgen voor onze wetenschap zijn enorm. Net als bij de relativiteits- en quantumtheorie zouden paranormale fenomenen overal moeten ingecalculeerd worden en zouden veel mechanistische theorieën gewoonweg sneuvelen. Men zou bijvoorbeeld niet alleen de placebo-effecten bij antidepressiva of andere geneesmiddelen, moeten incalculeren, maar ook nog de algemene verwachting van het medicijn. Het placebo is trouwens zelf niet zo’n simpel verklaarbaar fenomeen maar is eigenlijk al een paranormaal fenomeen.

Achter veel wetenschap, zeker farmaceutica, zit letterlijk een miljardenindustrie. Het is een letterlijke goudmijn die onbeperkt uitgebuit kan worden. Die gaat de antidepressiva welke hun voornaamste inkomst is, niet zomaar laten gaan, al steken de resultaten van de test nu nauwelijks uit boven de placebo’s.

Maar bij ander randwetenschappelijk onderzoek dat miljarden kost, zoals bijv. Cern met zijn deeltjesversnellers en honderden topwetenschappers, zou men de quantumtheorie zelfs letterlijker moeten nemen, nl dat het bewustzijn invloed heeft op het resultaat. Dit is erkend maar toch wordt dit nog ver weg gehouden. Net als bij de vreemde mogelijkheden bij hypnose. Het zou immers betekenen dat alles stilgelegd moet worden want dat het niet kan kloppen. En men gaat zich natuurlijk niet zelf van eigen topfunctie en studiegelden beroven.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt