Invloed op de aard van onze werkelijkheid

Psychisch scheppen

Aura Oasis Logo

Invloed op onze werkelijkheid

Naar aanleiding van een vraag over het scheppen van werkelijkheid

Als we alle gewoonten die we hier hebben meenemen naar het “hiernamaals” terwijl we hier leven in een droom… dan vraag ik me af, hoe we het fenomeen LUCIDE dromen dan hier kunnen toepassen….? Als het eigenlijk zo ineen zit, dan moet er toch een manier bestaan, om OOK HIER door het overwinnen van onze angsten de beleefde inhoud te veranderen….het is wat ingewikkeld maar ik hoop dat je me begrijpt? Als we nu in een droom zitten, kunnen we “wat we dromen” beïnvloeden door ons bewust te zijn dat we dromen… en die dan ook “doelbewust” beïnvloeden (lucide dromen), waarna de inhoud en de kennis eruit verandert… Als we leven in het hiernamaals, dan moet er omgekeerd ook een fenomeen zijn dat ons informatie verstrekt net zoals in het lucide dromen, zodat we hier beter weten wat we moeten doen om de inhoud van dit leven “te veranderen”…? Begrijp je me? Als je verder hierop doordenkt, dan hangt alles dus eigenlijk af van de mate waarin je je bewust bent….??? en dat je angsten eigenlijk de grote boosdoener zijn, waardoor je niet verder durft kijken dan wat je oppervlakkig waarneemt?

De aard van onze werkelijkheid

Het klinkt ongelooflijk, maar in zekere mate is de werkelijkheid door ONS bewustzijn te veranderen. Ik zeg wel ONS. Dit komt omdat wij slechts een samenwerkend deel zijn van het collectieve bewustzijn dat onze realiteit vormt (zie holisme op de homepage) We beleven samen onze wereld en die moet voor iedereen aan dezelfde regels beantwoorden. In zekere mate heeft onze bewuste opvatting, deze die we begrijpelijk en vanzelfsprekend vinden, een verwezenlijkende functie. Alleen is de werkelijkheid een harde illusie en duurt iedere verandering een tijd omdat we de oorzaken en gevolgen eerst moeten ervaren die tot de verwezenlijking van een verandering leiden. Voor sommige veranderingen dienen anderen mee te denken en daar zit dus ook hun overtuiging tussen.
Dat deze werkelijkheid door het bewustzijn van zelfs een enkele individueel danig kan veranderen bewijst het feit dat je iemand onder hypnose kan suggereren dat hij zich verbrand heeft. Hij zal brandblaren krijgen zonder aanwijsbare reden. Dit is niet fysiek, noch psychisch te verklaren. “Suggestie en psychosomatiek” zijn mooie woord, maar het zegt niets over het proces en hoe het wordt teweeggebracht.

Dus ja, in zekere zin oefen je door de manier waarop je denkt zeker een invloed uit op je omgeving en je ervaring, ook fysiek. Een goed voorbeeld is al te vinden in iemand die erg veel van bloemen en tuin houdt. Bloempotten die een ander weggooit komen bij deze soms terug tot leven op een manier die niet meer voor mogelijk werd gehouden.

Let echter op, het is wat je logisch vindt, dat zich zo voordoet, niet wat je zou willen geloven. Veel mensen bidden bijvoorbeeld in de hoop dat iemand zal genezen. Hoewel ze dit passioneel doen, doen ze het zonder liefde maar uit plichtbewustzijn. Erg gelovig dat het zal helpen is men niet en daarom is de kans ook klein.

Betreft Lucide Dromen

In je dromen worden je verwachtingen onmiddellijk gerealiseerd omdat ze in een ander referentiekader een aparte realiteit vormen op basis van andere wetmatigheden. Je verkeert als het ware in een astrale toestand zonder je dit bewust te zijn. Daardoor heb je niet door dat je zelf je werkelijkheid creëert (samen met opgevangen omgevingsinvloeden uit de fysieke wereld die een droominhoud kunnen veranderen) ivm dingen die door het bewustzijn een behoefte aan verdere verwerking of inzicht hebben. Op deze manier helpt dromen je inzien en omgaan met emoties. Het is ook een manier om de nood naar astrale contacten op te vangen om het leven weer beter aan te kunnen. Wie echter bewust wordt in zijn droom merkt dat hij droomt maar dat alles een zeer ongelooflijk hoge realistische realiteit heeft. Ik heb het nog maar een keer zelf mogen ervaren maar het is wel niet te geloven echt. De meeste mensen kunnen het besef te dromen en toch bewust te zijn niet lang volhouden omdat deze denkpatronen in strijd blijken te zijn, een ontwaken kan het gevolg zijn. Op deze manier keert een uitgetredene ook vaak terug nadat hij vaststelt dat hij uitgetreden is en daardoor op zijn lichaam denkt. Wie lucide droom kan in beperkte mate zijn droom een wending geven. Bijvoorbeeld de aantrekkelijkste vrouw ontmoeten die hij zich kan voorstellen. Tenminste als hij zich daar een goed beeld kan van vormen. Dit zal hem dan realiseren. Ervaring toont echter aan dat men best een LD heel voorzichtig veranderd, en niet te radicaal daar dit te hoge eisen stelt aan het bewuste visuele voorstellingsvermogen en die daardoor de aandacht van de beleving onwerkelijker maakt. Ook dit resulteert dan in ofwel een ontwaken, ofwel een wegdromen waardoor men terug normaal gaat dromen. Vanuit een droom kan men echter buitenlichamelijke ervaringen opdoen (astrale projecties) Daarom wordt het vaak aangeraden om eerst te oefenen in Lucide dromen om van daaruit te leren uittreden. Droom, fysieke realiteit en leven na de dood zijn alle verschillende werkelijkheden, waarvan de eerste de vaagste is, en de laatste de overtuigendste. Ook in het leven na de dood realiseert je manier van zijn, je verwachting, je wensen en andere gedachten je realiteit. Let op, zowel in een droom, als in dit leven of in het leven na de dood kunnen ook angsten zich materialiseren. Die ervaringen bevestigen echter altijd de overtuiging en daardoor treedt er een vicieuze cirkel op. Daarom moeten wij leren omgaan met werkelijkheden en daarom zijn we niet onmiddellijk rijp genoeg om zonder beperkingen meteen naar de hoogste realiteitssfeer te gaan. We moeten de werkelijkheden leren begrijpen en er verstandig leren mee omgaan, anders wordt het een hel.
Een middenweg is hypnose. Hier ervaart men de werkelijkheid zowel in de fysieke als astrale sfeer die gecontroleerd wordt door iemand die er zijn volle gedachten bijhoudt en alles in goede banen houdt, zodat een ontwaken of een ongeloof vermeden wordt. Een hypnotiseur schept een moment de realiteit van de gehypnotiseerde. Door de onbekritiseerde opname in het bewustzijn, wordt dit realiteit. Vaak soms een realiteit met duidelijke fysieke zichtbare en controleerbare gevolgen. Dus ja, als je alles genoeg onder controle hebt, kan je de realiteit zeker wenden.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt