Lessen over het leven uit een BDE

Aura Oasis Logo

Lessen uit een BDE

Natuurlijke verklaringen

 • Een voor de hand feit is de ervaring dat het leven ieder moment kan eindigen. Daarom moet men proberen van iedere dag het beste te maken.
 • Men wordt uiteraard ook geconfronteerd met het feit dat gezondheid en geluk belangrijker is dan macht of geld.

Spirituele lessen door ervaringen van de BDE

 1. Er is een groot onderscheid tussen georganiseerde religie of spiritualiteit naar persoonlijke spirituele beoefening.
 2. Men gaat meer naar anderen toeleven. Men probeert dan ook anderen met hun problemen te helpen.
 3. Men weet dat materialisme, functie en status niet het belangrijkste is maar slechts een comfortmiddel. Men hecht nu meer belang aan de persoonlijkheid van zichzelf die onder dat cliché innerlijk verborgen zit. Men beseft dat eens men het leven eindigt en overgaat naar de wereld van het leven na de dood, men alle verworven rijkdom, status, macht verliest terwijl alle gegunde waarderingen die men van anderen in innerlijke waarheid ontving behoudt.
 4. Men gelooft niet meer in een einde. Men heeft dus geen schrik meer om te sterven, maar men vreest nog wel het lijden dat men mogelijk kan moeten doorstaan voor het einde. Men is overtuigd van een leven na de dood.
 5. Men kijkt positiever tegenover zichzelf en anderen.
 6. De meeste kijken minder tv en hechten meer belang aan de actualiteit.
 7. Men blijft zitten met een verlangen terug te keren.
 8. Bijna allen stoppen met roken, 80 % drinkt minder alcohol.
 9. Men verwerft niet zelden parapsychologische vermogens, zoals helderziendheid en de gave mensen te kunnen genezen. Men gaat deze vermogens gaan bestuderen omdat ze bruikbaar zijn om anderen mee te helpen.
 10. Men probeert met zijn ervaring anderen te overtuigen. Dit vermindert niet alleen de angst voor de dood, maar laat de mens nadenken over zijn levenswijze. Het is een van de meest spirituele waardevolle ontwikkelingen, zeker te zijn van een leven na de dood en van het nut van het noodzakelijke lijden die doormiddel van beproevingen tot ons komt. Het is duidelijk dat alleen de ervaring opgedaan door onze levensbeproevingen werkelijke spirituele vooruitgang kunnen betekenen. Men leert alleen uit ervaring.
 11. Men weet dat het leven een zin heeft. Men heeft een taak in dit leven dat zelf is uitgekozen om te leren onze persoonlijkheid door ervaring op een hoger ontwikkelingsniveau te brengen. Dit resulteert in een toegenomen interesse in leren van het leven en zelfontwikkeling.
 12. Velen krijgen problemen in hun relatie, omdat ze zodanig veranderd zijn in hun opvattingen dat de ander het daar moeilijk mee heeft.
 13. Velen proberen mentaal contact te krijgen, men gaat alle mogelijke technieken proberen zoals bijvoorbeeld meditatie, bandstemmen, probeert uittredingen, innerlijk praten en dergelijke omwille van de heimwee voor de overzijde.
 14. Men leeft met veel meer respect voor alles wat leeft.
 15. Men gelooft in ieder geval dus ook in geesten omdat men deze zelf heeft ontmoet. Tijdens de reis door de tunnel worden meestal reeds andere geesten gezien. Veelal wordt men erdoor begeleidt. Daardoor krijgt men eerder een respect voor geesten.
 16. Wie zware verwondingen had en een BDE beleefde geneest meestal opvallend snel van de soms ongelooflijke verwondingen. Een voorbeeld uit mijn eigen kennissenkring geraakte tijdens werkzaamheden in een liftschacht verpletterd door een vallende lift van 2.500 kg. Men had meer dan 1 uur nodig om hem te bevrijden en bijna alle beenderen waren gebroken. Zijn arm hing nog met een stukje vel en vlees aan zijn schouder. 2.5 jaar later was hij volledig hersteld en heeft hij geen enkel letsel overgehouden, behalve dat zijn arm niet meer zo hoog kan getild worden.
 17. Degene die getoond werden hoe entiteiten kunnen komen vast te zitten door aardse beslommeringen, verslavingen, verliefdheid, afhankelijkheid, zelfmoord, en andere oorzaken, hebben het niet langer meer over “lagere astrale wezens” in de zin van slechte wezens of duivels”, maar beseffen dat men ook daar hulp kan bieden, indien men “contact en/of voeling” krijgt met deze entiteiten. (Tussen de eenzaam en ongelukkig vastzittende entiteiten zitten evenveel goede en slechte als bij degenen die zijn overgegaan, welke laatste het natuurlijk beter krijgen)
 18. Sommigen kregen ook een blik te zien in de toekomst en maken zich daarom meer bezorgd over het milieu en over de wereldmacht. Deze weten echter ook dat er nog steeds ieder moment iets kan aan gedaan worden.
 19. Men gelooft in de allerhoogste. Deze lichtervaring kan verschillende vormen aannemen naargelang de overtuiging en het geloof van de betrokkene. Sommige overtuigde Christenen zien Christus, anderen gewoon een liefdevol lichtwezen, of naargelang de doorgetrokken geloofsovertuigingen. Het is duidelijk dat het lichtwezen duidelijk de vorm aanneemt die het meest betekenisvol is. Dit geldt ook voor de muziek die men hoort. Deze passionele en sterk emotionele muziek klinkt multidimensioneel in bovennatuurlijke klanken in het ritme en de aard van de muziek die de overgegane tijdens zijn leven het meest waardeerde. Zo hoort de ene klassieke muziek, de andere een andere genre volgens smaak. Deze muziek is geen vast onderdeel en wie liever geniet van de stilte krijgt waarschijnlijk ook niets te horen.
 20. Zelfmoord komt haast niet voor bij degenen die een BDE hebben ervaren. Men weet onbewust dat dit niet mag en men zijn taak hoe dan ook moet dragen. Dit feit ligt niet zo voor de hand omdat velen het erg zwaar hebben omdat ze niet terug kunnen. Soms is dit zelfs een reden om het toch te proberen.

Natuurlijk zijn er nog veel elementen. Dit zijn zowat de meest algemene.

   Denis

© 2005 Aura-Oasis – Denis Dhondt