Persoonlijkheid van gene zijde of onderbewustzijn?

Aura Oasis Logo

Persoonlijkheid van gene zijde of onderbewustzijn?

leonora_piper_1

Leonora Piper

Galvanische experimenten met multiple persoonlijkheden

Als je in de ene hand een koolstaaf neemt en in de andere een stuk koper of zink kan je tussen de twee een elektrische spanning meten.
Onze emoties wijzigen de spanning die gemeten wordt. Deze meting is heel betrouwbaar om lichamelijke reacties mee te meten. Die kunnen optreden bij bepaalde gevoelige onderwerpen, of getoonde beelden. Elke persoonlijkheid heeft eigen voorkeuren, eigen hobby’s, eigen interesses, eigen karakter…

De grote vraag omtrent personen die soms plots veranderen van identiteit (persoonlijkheid) en dus letterlijk iemand anders blijken te zijn, is altijd geweest of dit iets met meerdere persoonlijkheden te maken had of iets psychologisch was uit eigen persoonlijkheid. In werkelijkheid zijn het letterlijk andere personen die hetzelfde lichaam gebruiken. Psychologisch verklaart men het echter dat daar een trauma achter zou steekt waardoor de persoonlijkheid zou opgesplitst zijn. Intussen is dat in handen van psychiatrie die daar een storing van de hersenen in ziet.

Maar hoe zit het dan met mediums die in trance iemand anders worden? Dit zijn de ideale proefpersonen. Een ideaal voorbeeld is Mrs Piper (foto). Ze hoorde al stemmen uit haar kindertijd na de dood van haar moeder en een andere overleden persoonlijkheid konden haar gemakkelijk overnemen als ze de ideale toestand bij zichzelf kon veroorzaken. De gegevens die zo doorkwamen, konden stuk per stuk worden gecontroleerd/opgezocht en bleken vaak alleen van de overledene te kunnen komen omdat er details bij waren die niemand wist.

Toen men die test ontdekte, deed men experimenten met de andere persoonlijkheden door hun te confronteren met bepaalde woorden of beelden die voor bepaalde persoonlijkheden gevoelig liggen. Stel nu dat de eigen persoonlijkheid zeer diervriendelijk is en je zegt iets over dierenmishandeling, dan is het logisch dat de meter reageert. Als je dit ook nog combineert met een andere test zoals een te geven reactie die verband houdt met het gehoorde, is dat in sommige gevallen zeer sterk aan de persoonlijkheid en zijn geschiedenis gebonden.
De andere persoonlijkheid zal immers gevoelig zijn op totaal andere gebieden en bijvoorbeeld vooral gevoelig zijn voor iets anders zoals een naam, zoals bij verlies van een zoon die Oliver noemde die in de oorlog gesneuveld was.

Uit die tests bleek dat de persoonlijkheid ook echt een andere persoonlijkheid is en geen eigenschap van dezelfde persoon. Elk hebben ze ook een eigen geschiedenis en ervaringen.

Samen met de mogelijkheid om zich als bepaalde overleden te laten gelden die zich bewijzen, kan moeilijk nog sprake zijn van opgesplitste persoonlijkheden. (uit The journal of the society for psychical research)

Deze onderzoekingen zijn heel zorgvuldig uitgevoerd en objectief geobserveerd zoals ze zich in werkelijkheid aftekenen. Er is niet echt een theorie op geplakt maar alles wees uit dat bijvoorbeeld de overleden Frederik Myers achter de kruiscorrespondenties steekt en die onmogelijk kunnen verklaard worden door facetten van de eigen persoonlijkheid van de meerdere mediums die erin betrokken waren en niets van elkaar wisten.
Het gevolg van de conclusie betreft multiple persoonlijkheden laat zich raden. Dit past weer eens niet in de geldende opvattingen.

Hoe dan ook wijzen deze testen uit dat het wel degelijk om ANDERE persoonlijkheden gaat met eigenschappen en vaardigheden die de originele persoonlijkheid nooit heeft gehad.

Gelijkaardige experimenten zijn onder hypnose bewerkstelligd onder de benaming “uittreding der gevoeligheid” waarbij men dus iemand anders kon worden en zo kon zeggen wat deze bijvoorbeeld op dat moment aan het doen was.
Natuurlijk wordt ook dat idee wetenschappelijk gezien, verworpen, ook al is het een objectieve vaststelling.

De somnambule toestand is zowel onder hypnose als als medium te bereiken en zijn deze personen de ideale proefpersonen. Men deed het echter ook met andere maar dit ligt wel veel moeilijker.

Deze, bijna wonderbaarlijke eigenschappen zijn echter feiten.

      Denis