Persoonlijke geesten

Categories:

Aura Oasis Logo

Persoonlijke geesten

shadowspirit

Entiteiten

Onder kenmerken van “Tekenen van een geest in huis” hebben we het vooral over de verschijnselen, veroorzaakt door overledenen die nog ergens aan een bepaalde plaats of woning zijn blijven vastkleven.
Er zijn echter minstens evenveel entiteiten die zich rond een persoon scharen. Zuiveren van de woning heeft dus zeker geen enkele zin. Wel kan het zijn dat een entiteit die oorspronkelijk aan een woning gebonden is, zich gaat hechten aan een bepaald persoon en als die later verhuist om van de nare verschijnselen vanaf te zijn, blijkt deze mee te gaan. Zo ken ik iemand die 27 keer verhuisd is. Telkens gaan dingen stuk, lichten aan, veranderen voorwerpen van plaats en meer.
Het doorzoeken van de geschiedenis leert ons dat de fenomenen begonnen zijn toen een geliefde is vermoord door haar ex. Alhoewel deze overleden is, slaagde deze erin om zijn kleding uitgestrekt op de trap te spreiden terwijl die kleding niet eens bij haar in huis was en haar ex nog in de gevangenis zat.
Dit is een gemakkelijk te begrijpen voorbeeld omtrent waarom iemand aan iemand die leeft kan blijven vastkleven. Ook de wraakgevoelens zullen hier nog meespelen. Maar niet altijd is het zo duidelijk en zo vergelijkbaar de tekens van andere geestfenomenen.

Vaak zijn er veel andere redenen om zich aan iemand te hechten. Ook zijn de tekens niet altijd zoals die van de geestfenomenen die ik in vorige artikels beschreef. Toch is dit een zeer belangrijke kwestie omdat er waarschijnlijk meer persoonsgebonden geesten zijn dan geesten die aan een woning gebonden zijn.

Een gemakkelijk voorbeeld van een meer bekend fenomeen dat als fantasie wordt gezien maar het vaak niet is, zijn “ingebeelde vriendjes”. Die kunnen uiteraard van de woning zijn maar kunnen ook vrije entiteiten zijn die vroeg zijn overleden. Het kunnen ook volwassen geesten zijn al komt dat minder voor.
Meestal gaan deze vriendjes ook weg naarmate het kind ouder wordt en het dus voor het niet-verouderend kameraadje minder interessant wordt. Vaak is dit niet schadelijk tenzij het kind er zich bang in maakt, er niet kan van slapen, vreemd gedrag gaat vertonen of lastig gevallen wordt.

De meeste personen die slachtoffer zijn van duidelijke negatieve entiteiten zijn echter volwassenen. Een van de mogelijke redenen is soms dat de persoon astraal zicht heeft en dus tekens vertoont dat deze zich niet alleen voelt. De geest probeert bij deze persoon, die blijkbaar gevoelig is, voeten aan de grond te krijgen om te kunnen deelnemen aan het leven. Vaak kan de entiteit zijn toegelaten omdat deze beweert “gids” te zijn of “engel”. Men kan ook een entiteit oprapen op bepaalde locaties of door bepaalde handelingen die op een onverantwoorde manier met het occulte omgaan.

Tekens van persoonlijke entiteiten kunnen zijn:

 • men voelt zich niet alleen en bekeken
 • men merkt schaduwen op
 • men hoort stemmen of geluiden (vaak commanderend en anders verwijtend indien niet opgevolgd)
 • men krijgt veel duidelijke aanrakingen (let op, deze zijn echt duidelijk, alleen staat er niemand)
 • vaak leidt men aan vermoeidheid die heel hevig kan zijn
 • vaak migraine-achtige hoofdpijn
 • men kan stemmingswisselingen hebben doordat eigen geest nooit “privacy” krijgt
 • regelmatige “old hag fenomenen” (gebruik het zoekvak voor meer uitleg)
 • in ernstige gevallen kunnen dissociatieve verschijnselen plaatsvinden waarbij meerdere persoonlijkheden in het slachtoffer huizen. De persoon herinnert zich van deze perioden niets.
 • in nog ernstigere gevallen kan de persoon permanent volledig veranderen van persoonlijkheid of bezeten geraken. Dit heeft echter niets met de duivel of demonen te maken.

Men hoeft niet alle tekens te hebben, noch hoeven deze exact te zijn.
Nu ware het gemakkelijk dit allemaal als psychologisch te beschouwen ware het niet dat sommige proeven wel degelijk fysieke verschijnselen vertonen. Dit kunnen foto’s, geluidsopnamen, video’s met ectoplasma of schaduwfiguren of afdrukken die in bed verschijnen en meer zijn. Vastleggen van deze fenomenen is echter vaak een moeilijke kwestie omdat de entiteit niet bepaalt poseert voor de camera maar zich eerder verbergt.

Voor men kan helpen dient men uiteraard duidelijke tekens van onderzoek te hebben dat het wel degelijk om een entiteit gaat. Anders lijkt het me gokken en getheoretiseer.

Er zijn ook bepaalde proefjes die men bij iemand kan doen, zoals beschreven door psycholoog Roger Vanderdonck in Het E-syndroom.

Persoonlijk veroordeel ik alle vormen van exorcisme. Dit is niet de juiste manier.

   Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt