EMF veroorzaakt geen spookverschijnselen

Aura Oasis Logo

EMF veroorzaakt geen spookverschijnselen

cslab2tesla

Hoge EMF en geestwaarnemingen hoax

Als een EMF meter een energieveld registreert hoeft dit niet noodzakelijk een geest te zijn. Ook een elektrisch magnetisch veld wordt geregistreerd. Dat komt vooral voor rond transformators of zeer dichtbij een computer en gelijkaardige.
Dan heb je echter een stabiel EM veld met een vaste waarde. De waarde zal ook snel afnemen naarmate je van de bron heenbeweegt.

Kleine EM velden kunnen worden gemeten onder hoogspanningslijnen. Van GSM masten heb ik nog geen registraties gezien op de grond. In ieder geval zijn die waarden klein, in de orde van minder dan 1 milligauss.

Wanneer is het dan wel degelijk iets paranormaals?

De waarden zijn meer dan 1 milligauss en kunnen oplopen tot 10-20, wat heel hoog is. Ook zal het gemeten veld niet stabiel zijn. De meter zal heen en weer dansen tussen een minimum en maximumwaarde gedurende een korte tijd. Als die EM velden onregelmatig pieken gedurende bijv. 5 sec of meer en de waarden zijn tussen 2 en bijv. 10 mGss en er is geen stralende elektrische bron in de buurt (of GMS), dan is dat het juiste teken dat er letterlijk iemand zeer dicht bij u staat.
Doordat de meter vanaf een bepaalde waarde alarm geeft, zal de geest schrikken of zich betrapt voelen en zal je zelf ook reageren door het sterkste veld te zoeken. Hierdoor kan het veld zich even verwijderen.
Als je zoals ik, meerdere van dergelijke metingen had (meer dan 10) dan is dat absoluut niet meer verklaarbaar. Dit zijn ook zeer hoge velden die je nooit zal meten.

Sommige wetenschappers beweren nu dat hoge EMF hallucinaties veroorzaken die het gevoel geven niet alleen te zijn. Daartoe plakt men 2 bronnen op beiden slapen en vraagt je in compleet relaxte toestand naar je gewaarwordingen. Sommigen zeggen dan dat ze dit voelen.
Veel ghosthunters wanen zich specialist en verklaren zodoende dat waar hoge EMF waarden zijn, de verschijnselen dus net door die EMF veroorzaakt worden.
Meestal heeft men het over meer dan 3 mGss in bijv. een ruimte waar elektromagnetische machines staan.

Dit is FOUT!!!!! Dit is gewoon complete nonsens.
Waarom? Omdat ze de details niet goed kennen van het onderzoek.
Ten eerste plakt men bij de proefpersonen de bronnen direct tegen de slaap en wat bijna niemand weet, is dat ze die aanwezigheidsverschijnselen beginnen vanaf 300 mGss.
Dit is gewoon een absurd hoge waarde die nergens voorkomt, alleen in dat experiment en dan nog vlak tegen de hersenen.

Kan een spookwaarneming dus zo veroorzaakt worden? Nee, meer dan 300 mGss komt gewoon op geen enkele natuurlijke plaats voor, zelfs niet waar talrijke bronnen bijeen staan of niet in een medische scanner.
Bij minder dan 20 mGss dus zeker niet en da’s al een uitzonderlijk hoge waarde.

Maar het belangrijkste is, de EMF moet absoluut onregelmatig pieken en niet stabiel op een waarde blijven staan. Bij laatste is er altijd een verklaring dichtbij te vinden.

      Denis

© 2013 Aura-Oasis – Denis Dhondt