Regressie contra Transpersoonlijkheid

Aura Oasis Logo

Regressie contra Transpersoonlijkheid

Velen laten zich in een zeer lichte hypnose brengen om verloren herinneringen terug te halen. Meestal klopt dit perfect met de feiten en is dit een zeer bruikbare therapie. Maar je kan ook terug naar vorige levens. Deze regressies naar vorige levens zijn uiteraard ook in sommige gevallen te controleren, te zeggen, nagaan of er een persoonlijkheid bestond die beantwoordt aan de verkregen ervaringen. Prof. Dr. Ian Stevenson, de man die achter het wetenschappelijk reïncarnatie-onderzoek staat naar is echter al lang van deze techniek afgestapt om bezwaarlijke redenen. Ook Freud, die oorspronkelijk via hypnose werkte, stapte van deze techniek af en begon met psychoanalyse. Hoewel deze laatste techniek meestal niet veel vruchten afwerpt, of ten minste zeer moeizaam pas na jaren is dit nog de huidige meest gebruikte techniek. Dit tegenover de veel efficiëntere Amerikaanse methodes, waarvan sommigen vooruitstrevende psychiaters effectief succes boeken met “orthodoxere” technieken zoals het wegleiden van entiteiten bij schizofrenen.

Mijn vorig leven

Bij een healing, waarbij de vrouw die dat deed onder trance werkt, en die bovendien merkwaardig helderziend is in die toestand kreeg ik naast de healing zelfs van haar te horen waaraan ik intussen aan dacht. Dit sterke staaltje werd na de healing vervolledigd door een helderziende analyse. Dat ze sterk helderziend was leed geen twijfel. Dit was overtuigend genoeg. De klachten die ze toen met telkens tijdelijke successen behandelde (nekpijn) en die ze volgens haarzelf ook maar telkens tijdelijk zou kunnen verhelpen en dus niet blijvend, hadden volgens haar een oorzaak in mijn vorig leven.

Ik zou in mijn vorig leven een cowboy geweest zijn. In een noodsituatie zou ik een paard hebben gestolen. Toen ze me daarvoor achtervolgden werd ik door de woedende mannen gewoon aan een boom gelyncht, zonder uitleg te kunnen geven of proces. Dit zou volgens haar gebeurd zijn op het moment dat synchroon liep met het moment dat ik in dit leven het ongeval kreeg dat tot heden nog verantwoordelijk is voor mijn nekpijn.

Dit geval klinkt fantastisch. Eerlijk gezegd geloof ik er zelf niet te sterk in, zoiets kan je van iedereen zeggen en het is niet controleerbaar. Daarentegen staan dan weer de andere helderziende waarnemingen die perfect te verifiëren waren, maar wel niet allemaal klopten. Toch was ze indrukwekkend precies. Ook haar behandelingen hielpen telkens daadwerkelijk, maar de pijn kwam steeds terug na enkele weken, en ik zou wekelijks moeten teruggaan voor een nieuwe onderhoudsbehandeling. Om de redenen dat ze alleen overdag werkt en niet in het weekend en omwille van het prijskaartje was dit geen haalbare zaak. Anderzijds was ze wel de enige waarbij ik werkelijke goede langdurigere resultaten had geboekt. Maar dit heeft natuurlijk niets meer met regressie te maken. We hebben het hier over de regressies die verkregen worden onder hypnose.

Hypnose-regressies naar vorige levens

Het is heel gemakkelijk om iemand die zich wat kan ontspannen terug te voeren naar een bepaalde leeftijd en zelfs een vorig leven of zelfs de periode tussen twee levens in. Aan reïncarnatie valt volgens mijzelf niet te twijfelen. Maar of het leven dat je overziet wel degelijk een van je vorige levens is, is een andere zaak ook al bevestigen de controles dit. Waarom dit onbetrouwbaar is ligt doodgewoon in het feit dat men met suggestie werkt. De enige goede methode om vorige levens te onderzoeken is de methode van de Australische psychiater Ian Stevenson. Zijn werkwijze zal de meesten bekend zijn. Hij werkt met kinderen die nog een herinnering hebben aan hun vorig leven. Daarna probeert hij de gegevens te controleren. Maar vermits de meesten die dit willen ondergaan geen bewuste herinnering hebben aan een vorig leven, nemen velen hun toevlucht tot een hypnotherapeut of regressietherapeut om vorige levens te verkennen. Alhoewel de techniek wel soms werk bij het wegnemen van verschillende soorten klachten (bijv; angst voor water terwijl blijkt dat men in een vorig leven verdronken is), moeten we harde vragen stellen bij het feit of je werkelijk wel je eigen leven hebt overzien. Onze onderbewustzijnen zijn collectief verstrengeld, en er lopen momenteel honderden gereïncarneerde Cleopatra’s en andere zeer gekende figuren rond, zoals bleek uit een Engelse club die mensen met reïncarnatieherinneringen bijeenbrengt. Ook opvallend is dat bijna alle gereïncarneerden in hun vorige levens een gewelddadige dood stierven. Dit laatste kan evenwel eenvoudig verklaard worden door het feit dat het me volledig logisch lijkt dat men zich gemakkelijker een dergelijk leven herinnert, maar ook door het feit dat mensen die te vroeg aan hun einde kwamen sneller reïncarneren, waardoor tevens ook de herinnering wakkerder is gebleven. Hun leven was immers niet af, en hoewel met kan overgaan moet men toch die taak weer herbeginnen.

Regressie en transpersoonlijkheid

Blindelings geloven dat je onder hypnose je vorig leven herkent heeft naast de hierboven besproken bezwaren nog een scherpe gefundeerde wetenschappelijke tegenhanger: transpersoonlijkheid. Aan het bestaan van dit fenomeen kan niet worden getwijfeld. Transpersoonlijkheid betekent dat je iemand onder diepe hypnose suggereert dat hij iemand anders is. Merkwaardig genoeg zijn de verkregen gegevens uit de belevenissen 100% controleerbaar indien men de proefpersoon suggereert een andere persoon te zijn, waarvan vele gegevens bekend zijn, bijvoorbeeld zeker met een nog levende persoon, die deze informatie kan bevestigen. Zeer merkwaardig is dat bij deze persoonlijkheidsverwisseling men zelfs alles weet betreft de controlepersoon waarnaar hij getransformeerd werd, verleden, lichamelijke gebreken, seksuele voorkeuren, zelfs intieme details van de echtgenoot. Omdat experimenten met dit fenomeen menige huwelijken in de weegschaal legden (privacy) ging men over tot experimenten met transpersoonlijke hypnose naar dieren, planten en zelfs voorwerpen. Zo bleek zelfs dat iemand die gesuggereerd werd een speciale soort mannelijke slang te zijn in paringtijd, perfect de verleidingsrituelen en het gedrag kon beschrijven dat wel erg speciaal was voor deze slang. Een gedragspecialist betreft dieren stond versteld van de juistheid van dit fenomeen. Iedere merkwaardige eigenschap en zelfs de beschreven gevoelens werden herkend, meer nog het bracht bijkomende details aan het licht.

Transpersoonlijkheid en Remote viewing

Men hoeft echter niet in een lichaam aanwezig te zijn, om details te gaan verkennen van andere omgevingen en andere tijden, zelfs tot in de toekomst kunnen gebeurtenissen gecontroleerd worden als men het tijdstip voor de geziene gebeurtenis afwacht. Dit alles kan zonder dat men onder hypnose gaat, (wel een bewustzijnsverplaatsing, niet noodzakelijk met een soort trance of zelfhypnose). De gebruikte techniek bij remote viewing is wel anders, maar het belangrijkste is dat ze aantoont dat het kan. Deze techniek ontdekt door Ingo Swan en zijn onderzoekers Putman en Targ. Het onderzoek is nu reeds meer dan 20-jaar verkocht aan de CIA die er voort mee experimenteerde en er mensen mee opleidde om psychische spionage te gaan doen zoals beschreven in een onlangs gepubliceerd rapport dat de accuraatheid van de experimenten bevestigt. Men kan dus zijn bewustzijn verplaatsen en details beschrijven van wat zich elders afspeelt. Alleen is de voorgeschiedenis en de kennis er niet bij, zoals bij een verplaatsing naar iets met een bewustzijn. Ik wijd hier niet verder over uit omdat hier in dit tijdschrift al artikels over verschenen zijn, en er nog andere in aanmaak zijn. Het belangrijkste is echter te beseffen dat de grens tussen deze fenomenen wel erg vaag wordt en meer wijst op een collectief onderbewuste kennis die met bepaalde technieken de bewustzijnstoestand verplaatst.

Een zeer indringende stap verder – DMILS

Het ligt voor de hand, dat als je iemands anders persoonlijkheid kunt innemen, je dan ook zijn gedrag kan beïnvloeden. Meer nog, je hoeft niet eens transpersoonlijk te transformeren om iemands gedrag te beïnvloeden. Een prachtig voorbeeld daarvan zijn de Universitaire gepubliceerde rapporten over “Direct Mental Influence on Living Systems”. De proeven deed men ook met proefobjecten die niets van het experiment afwisten.

Oorspronkelijk was dit onderzoek gestart om de achterstand die Amerika had op deze Russische ontdekking in te halen. Het komt op het volgende neer: men beeld zich zo krachtig mogelijk in dat men iemand of iets anders is, liefst met een hele groep die hetzelfde doen. Daarop probeert men het gedrag van een bepaalde persoon (meestal dieren) te beïnvloeden. (Meeste experimenten van Russische oorsprong: Dood denken van kikkers door hun hart te laten stoppen). Terwijl Rusland enkele begaafde krachtige psychokinetische mediums heeft die dat soms alleen kunnen, deed men het bij dit Amerikaans onderzoek met groepen. Het spreekt vanzelf dat indien men de bovenstaande besproken fenomenen goed heeft gevolgd, het ook logisch MOET ZIJN dat VOODOO ook moet kunnen, en zonder dat de betrokkene ervan afweet. Meestal zal het effect de zwarte magiër meer moeite kosten dan de schade die hij bij een ander aanricht. (Bovendien komt dit kwalijke feit op het karmalijstje te staan van de magiër). Het kost ons immers ook minder moeite om een las te verplaatsen met onze handen dan met onze gedachten. Het Russische medium Nina Koelagina (Michailowa) verloor zo drie kilogram aan lichaamsgewicht op 20 minuten in een geslaagde poging om onder laboratoriumomstandigheden om van een ei de dooier van het eiwit te scheiden, dat gewichtloos in water dreef onder een glazen stolp. Hierover en over haar huidige opvolgster bestaat een ander artikel.

Mediamiek contact, Astrale projectie en channeling

Mediamiek contact dat soms fysieke verschijnselen veroorzaakt door contact met de doden en channeling, waarbij de informatie telepathisch via een entiteit wordt verkregen zijn eigenlijk een en hetzelfde fenomeen onder een andere noemer en uit een ogenschijnlijke andere bron. Er zijn genoeg studies die dit bevestigen. Beide fenomenen worden gemakkelijk verstoord door het bewustzijn van het medium, vandaar dat trance de ideale methode is. Van channeling, waarin het enige verschil is dat de informatie ogenschijnlijk spiritueler is, maar ook een geloof vereist omdat het niet controleerbaar is en zelfs vaak onjuist kan men gerust zeggen dat er zeer ernstige gevaren aan verbonden zijn, erger nog dan aan spiritistische spelletjes.

Bijv: de destijdse zeer populaire channelings van Asthar (UFO) die veel aanhangers in de kou heeft gezet toen de voorspellingen telkens minimaal gedeeltelijk tot geheel fout waren – wat niet wil zeggen dat het niet verkeerd gedateerd kan zijn – maar waarvan ik toch niet geloof dat God op het een of ander melkwegstelsel woont, reist met een UFO en UFO’s nodig heeft om ons allemaal te redden van de aardse catastrofes die ons bedreigen onder een vermomming van spiritualiteit – denk ook aan de voor een UFO-redding gehouden aankondigende kometen Haley en daarna Hale-Bopp die zelfs een zodanige spirituele manie wisten te ontketenen dat meerdere groepen er zelfmoord voor pleegden omdat ze erdoor zouden gered worden) (mijn excuses naar de moderne volgelingen van de nieuwe rage waarvan in Europa de Plejaden het populairst zijn. In Amerika heeft men ook nog ontelbare soorten channelings met Reta-Zeticulla, Asthar, Mars (ondergronds leven), Venus, Lemuria en Atlantis (onder water), en nog zeer veel verschillende groeperingen die een leider hebben die regelmatig meereist met deze UFO’s en soms zeer grote sekten vormen met miljoenen aanhangers, een van deze heeft zelfs een ruisachtige landingsplaats gebouwd voor de UFO’s die ons zeer binnenkort komen bezoeken en ophalen. In ieder geval ik heb hier een lijst die letterlijk ettelijke bladzijden lang is met een opsomming van slechts de meest voorkomende bronnen van channelings, maar vanaf uiteenlopende planeten of sterrenstelsels. Ik moet wel toegeven dat ze iets gemeen hebben, ze voorspellen alle de catastrofe die onze aarde gaat treffen, maken alle beloftes voor allerlei spirituele vaardigheden, kosmische kennis, en manen aan om spiritueler te leven met onze naasten. (Dan dien je de fouten steeds eerst bij jezelf te zoeken, dat is werkelijke spiritualiteit – het zijn deze die eerst moeten erkend en verbeterd worden eer de rest mogelijk is). Feit is zeker dat UFO’s bestaan.

Door UFO-onderzoekers, onderzoekers van de meer astrale eigenschappen en van de ontvoeringen wordt gewaarschuwd voor “Operatie Trojaans paard” (Dit wil niet zeggen dat ze ons gaan aanvallen, maar dat ze zeker en vast misleiden!). Dit is aannemelijk als men iets van ervaring heeft met spiritisme, waarvan de eerste contacten ook steeds zeer spiritueel en liefdevol zijn, tot ze bedreigingen uiten en je in hun macht hebben.

Het misleiden komt niet alleen voor in de channelings met UFOnauten, maar blijkt ook reeds in de originele studierapporten. Ook bij spiritisme wordt soms ferm gelogen (meestal de identiteit en zeker gevraagde toekomstvoorspellingen, alhoewel veel soms te controleren valt, zelfs bandstemmen liegen soms, iets waar ons onderbewustzijn minder aan te pas komt, tenzij ze psychokinetisch worden veroorzaakt. Deze laatste theorie, heb ik op basis van eigen ervaringen reeds verworpen, alhoewel het onderbewustzijn en psychokinese kunnen meespelen tot het bekomen van het resultaat) De meeste misleidingen komen echter van onze eigen bewuste interpretatie.

Besluit

Heb ik hier een aantal paranormale en spirituele werkelijk echt bestaande fenomenen bijeengebracht om deze terug in twijfel te brengen? Nee, niet dat ik sceptisch word; de fenomenen bestaan zeker; maar onze interpretatie ervan is soms verkeerd. De fenomenen hebben zoveel gemeen dat we ze verkeerdelijk indelen in soorten. Alle aangehaalde besproken fenomenen, gaan alle over het verkrijgen van buitenzintuiglijke informatie. Dit proces is zoals ik aantoon eenvoudig terug te voeren tot een holistische eigenschap van bewustzijn. Ik waarschuw dus bijvoorbeeld ook voor het niet kritisch geloof in een verkend vorig leven door regressie, dat ook gewoon een persoonlijkheid van iemand anders kan zijn, vermits dit vorig leven en de andere identiteit GESUGGEREERD WORDT DOOR DE HYPNOTISEUR. Dit in tegenstelling tot de veel wetenschappelijkere maar veel moeizamer vooruitgaande onderzoekingen van bijv. Dr. Ian Stevenson betreft reïncarnatie en vorige levens. Hiermee wil ik alleen waarschuwen voor te snel getrokken hypothetische veronderstellingen. Als ander voorbeeld: het dichtstbijzijnde melkwegstelsel is de Pleiaden en het is dus wel het gemakkelijkst te geloven dat UFO’s van daar komen. Het is echter verkeerd van daaruit hypothetische conclusies te gaan trekken, er kunnen andere nog door ons niet gekende technieken bestaan die verre ruimtereizen mogelijk maken of misschien zijn ze wel tijdsreizigers uit onze eigen toekomst.

Aan de andere kant valt het wetenschappelijk niet te bewijzen. Althans nu nog niet. Dit was vroeger ook zo met de fenomenen PSI en Psychokinese die nu ondertussen wel wetenschappelijk bewezen zijn (bekendgemaakt door Rhine-Center, Harvard en Princeton University). Ook de wetenschap heeft het echter niet steeds bij het rechte eind en om er meteen een voorbeeld bij te geven: omwille van het feit dat door zuurstofgebrek hallucinaties optreden, besluiten de sceptischere wetenschappers dan maar dat BDE’s dat ook zijn. Het feit dat er ook BDE’s zijn zonder zuurstofgebrek noemen ze dan onvoldoende onderzocht, en het feit dat de hallucinaties die wel degelijk werkelijke optreden bij zuurstofgebrek niets te maken hebben met de waarnemingen bij een BDE maar eerder foutieve wilde beelden zijn lappen ze aan hun laars, omdat deze ook een lichtpunt zien in de verte. Ze noemen de typische eenheid in BDE’s archetypisch door geloof gerichte hallucinaties. Wel is er nog een groot verschil dat minder bekend is, maar dat ikzelf aanhaal. Iemand die hallucineerde weet dat nadien. Iemand met een BDE is ervan overtuigd dat het echt was.

Bij deze bevestig ik dus, na grondige studie van de beschreven fenomenen de echtheid ervan. Maar alleen de opdeling ervan is foutief. Ook is noch de puur wetenschappelijke benadering, noch de soms te goedgelovige spirituelere benadering juist. (bijv: UFO’s en bijna zeker wel intelligentere en waarschijnlijk spirituelere wezens, maar geen Goden of entiteiten uit hogere sferen). We vergeten dikwijls uit het oog dat de ware werkelijkheid er totaal anders kan uitzien; iets wat ik hier met regressie contra transpersoonlijkheid heb willen aantonen. Beiden spreken elkaar tegen en toch zijn beiden echt. Alleen de besluiten die we eruit trekken dienen kritischer gecontroleerd te worden in plaats van blindelings geloof. Misschien ben ik persoonlijk wel te kritisch, maar eer ik bijvoorbeeld geloof in een klopgeest (die zeker bestaan), wil ik wel eerst zeker zijn dat er niemand gewoon op de deur klopte omwille van de grap.

Het is een feit dat ik vele paranormale fenomenen heb meegemaakt. Dit maakt gemakkelijk een fantast van mij. Weliswaar let ik er wel meer op, maar zelfs in de vereniging durf ik niet alles te zeggen. Ik ga bij sommigen werkelijk te fantastisch zijn wat mijn geloofwaardigheid ernstig zou schaden. Ik vermoed echter zelf dat deze gebeurden als voorbereiding tot het stichten van deze vereniging. Ze leverden mij bijzondere ervaringen op, ook spiritueel heb ik lange tijd diep in de boeken gezeten (vooral Seth – Schep je eigen werkelijkheid) en ik ben dus wel bekend met de overigens overal overeenkomende spirituele principes waardoor ik spiritueler ben gaan leven. Ik ben wel anders ook geen engel maar heb vooral problemen als ik met teveel stress zit. Maar de uit de werkboeken letterlijke gevolgde technieken en met veel energie gedane spirituele mirakels toch niet veel leken op te brengen (sommige onbelangrijke lukten wel). Anderzijds kan ik ook niet ontkennen dat ik er niets uit geleerd heb. Deze periode heb ik echter momenteel wat ontmoedigd opzij gelegd, er kroop gewoon teveel energie in dingen die eenvoudiger te verkrijgen waren.

Ik heb altijd veel meer resultaten gehad met parapsychologische experimenten ook al is er een paardengeduld voor vereist. Ook esoterische vaardigheden zoals kaartleggen, I Tjing, dingen waar ik vele jaren mee bezig geweest ben, begonnen op de duur te vervelen omdat ze me niets nieuws meer konden leren. Ook bleek naast goede resultaten ook veel fout, waardoor het geheel zijn waarde voor mij had verloren. Ik wil niemand ontmoedigen, het ligt er alleen aan wat je wil ontwikkelen, waar je het meest interesse voor hebt. Je zal echter voor iedere verworven vaardigheid veel geduld moeten hebben.

Zo leerde ik ook psychometrie (alleen foto’s en in perioden dat ik zonder stress zit) een helderziendheid die misschien soms minder of soms veel meer informatie oplevert maar die wel beter klopt dan alles wat ik daarvoor probeerde. Het beste lukt mij blijkbaar healing (aura-handoplegging) met bij velen bijna ogenblikkelijk succes. Ik ontdekte dit enkele jaren terug zeer toevallig. (Proefpersonen gezocht – gratis – dit kan ook eventueel gecombineerd worden met andere technieken bijv. shiatsu)

IIk wil afronden met het simpele verkondigen dat achter veel sterke fantastische verhalen niet veel meer moet worden gezocht dan een collectief holistische bewustzijn. Alleen onze bewuste interpretatie en onze soms maniakale emoties kunnen ons misleiden. Het gaat er niet om hoe iets werkt, of om het te bewijzen dat het bestaat, maar om te leren begrijpen dat er meer bestaat en hoe we dat positief kunnen inzetten voor onze evolutie. Wel draagt natuurlijk het bewijs of het weten hoe bij tot de grotere bewustwording en een betere overtuigingskracht naar anderen toe.

Vooral het paranormale toont ons na ervaringen daarmee aan dat we de eigenlijke spirituele ondergrond tevens niet buiten ons dienen te zoeken. God woont niet in de hemel, hij is overal en in ons inherent aanwezig met zijn volle wezen. Wij zijn de zintuigen van God. God zal ons ook telkens in de steek laten voor alles waarvan we kunnen leren, hoe pijnlijk ook. Maar vraag maar gerust je bij deze les te helpen om dit lijden zo snel mogelijk op te lossen en om je de kracht te geven je beproeving in een moeilijke situatie te doorstaan. Het maakt deel uit van onze evolutie om door onze emoties een liefde te leren koesteren die hoe dan ook de grootste vijandschap kan overbruggen. Daarvoor dienen we eerst onze gevoelens de baas te leren worden om er ons niet door te laten leiden. Dit lukt evenwel niet steeds zo goed. Toch is dit nodig voor onze evolutie naar een hogere sfeer, waar de emoties zoveel intenser zijn. We zouden ze gewoon niet aan kunnen, daar ook daar nog lessen te leren zijn.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt