Eigen ervaringen met spiritisme

Categories:

Aura Oasis Logo

Eigen ervaringen met spiritisme

ouijaseance

Spiritisme

Er zijn heel wat misverstanden rond spiritisme en “geesten oproepen”. Geesten kan je niet oproepen. Je kan slechts contact krijgen met geesten die hier zijn en zelf contact nemen.
Met deze die aan gene zijde zijn, is uitsluitend contact mogelijk via de helderziende manier en ook soms wel via Electronic voice phenomena of ITC (Instrumental transcommunication).

Rond spiritisme en de bruikbare methoden om succes te hebben is heel veel te zeggen. De gemakkelijkste methode is via ouijabord. Men moet echter indachtig blijven dat niet ieder resultaat een communicatie is met een overledene en dat ze vaak niet zijn wie je zou willen wie ze zijn. Eigenlijk kan je ze niet kiezen, ze moeten er zijn.

Voor hen is het contact moeizaam.
Bij spiritisme is het te doen rond de uitzonderlijke resultaten en niet rond de normale of twijfelachtige. Dit is falen. We moeten dit er helaas bijnemen. Slechts een contact op zovelen is verrassend.
Een grote rol speelt de groep en vooral de deelnemers. In iedere kring ontwikkelt zich – als er contact komt – iemand tot het noodzakelijke medium van die groep. De kwaliteit daarvan kan enorm verschillen.
Ik heb met bepaalde personen vaak resultaten gehad waarbij alles letterlijk vliegensvlug spelde en je nauwelijks kon bijhouden. Je moest echt op topspeed noteren en iemand moest de letters luidop noemen en iemand schrijven. Vaak kan door gebrek aan spacies of leestekens de tekst pas daarna ontcijfert worden.

Om goed te functioneren moet de aanwijzer ook niet stuntelig of moeizaam bewegen maar bijna naar de letters schieten. Al wat te traag gaat wordt immers beïnvloedt door de gedachten van de deelnemers. Dat is dan niet zo goed.

De beste contacten zijn geweest voor mensen die iemand hadden verloren op dramatische wijze. Andere op plaatsen waar iemand is blijven hangen of met andere woorden, waar het spookt. Dus best daar waar er vraag is naar dergelijke communicatie.

Het spreekt vanzelf dat je hier enorm moet mee opletten en het beschermen vooraf is slechts een voorzorg maar die niet verhindert dat er fouten gebeuren langs waar iemand toch slachtoffer wordt van ernstige problemen. Dit kan gaan van iemand meedragen, iemand in de woning, horen van stemmen en erger.

Wie meent dit te kunnen oplossen met salie smudgen of een priester-excorcist is eraan voor de moeite. Hoogstens kan het de aanwezigheid even bewust maken maar het is gegarandeerd niet opgelost. Dit moet op een andere manier. Daarvoor is heel wat spiritistische kennis nodig maar dat slaagt. Tenzij er meerderen rondhangen op een bepaalde plaats zoals in oorlogsgebied waar zich ernstige drama’s hebben voorgedaan.
Waar problemen zijn met geesten is vaak al meermaals zelf geprobeerd met salie en andere internetmethoden zonder succes.

Experimenteel spiritisme doe ik niet meer. Ik kan het wel nog toepassen waar het een duidelijk nut heeft.

Ik gebruik ook andere methoden zoals EVP op locaties waar geestfenomenen waargenomen worden of waar zo goed als zeker een geest rondzwerft.

Wat ik ook doe is psychometrie. helderziendheid op foto. Dit kost me veel tijd maar is meestal wel correct. Ik ben immers geen Lisa Williams bij wie het eruit flapt.
Ik doe daar dus niets commercieels mee, mede omdat slagen enorm afhangt van eigen stemming en spanningen. Ook om wie de psychometrie draait speelt een hele rol. Als het om een kind gaat dat nog niet veel heeft meegemaakt, kan je daar niet zoveel over vertellen dan over een figuur die een heel turbulent leven achter de rug heeft.

Geen van deze dingen kunnen op commando, maar ik heb hiermee af en toe zeer verbluffende zaken mee meegemaakt waar iedere andere verklaring geen steek houdt.

Belangrijk bij beide is dat je voor alles bewijs zoekt. Een helderziende moet weten of hij juist zit, vooral in het begin, en spiritisme moet ook kunnen nagegaan worden. Anders word je heel vaak gewoon wat wijsgemaakt en is het contact niet van wie je denkt.

Ik heb resultaten meegemaakt die elk logisch verband met spiritisme lijken te missen en waar het niet meer ging om woorden maar om dingen die uiterst onwaarschijnlijk zijn en die een onverklaarbaar verband hebben. Bijv. het veroorzaken van bepaalde gebeurtenissen die bijna onmogelijk geacht worden, het verschijnen van voorwerpen waar deze onbekend waren.
Een enkele keer schreef de planchette een volledige tekst uit zichzelf. Zie artikels via zoeken op www.aura-oasis.be waar ik helaas alleen de zaken kan plaatsen die zonder teveel persoonlijke details geplaatst kunnen worden.

Er zijn heel weinig amateurspiritisten die goede resultaten halen. Alhoewel het een groep erg vele sessies kan kosten eer er iets overtuigends wordt bereikt, zijn er onvergetelijke sessies die onvoorwaardelijk overtuigend zijn. Helaas is het bewijsmateriaal bijna altijd heel persoonlijk en gevoelig. Ook is het echt zwaar overtuigend voor de deelnemers die het meegemaakt hebben.

Ik ben heel dankbaar voor wat ik gedurende jaar heb mogen beleven. Het enige wat ik nog niet bewust heb meegemaakt is een bijna doodervaring, al heb ik er mogelijk wel een gehad, maar ik was weken herinnering kwijt.

      Denis