Nulpuntsenergie en onze energienood

Categories:

Aura Oasis Logo

Nulpuntsenergie en onze energienood

cugnot2

Gratis vrije energie

Met een Teslagenerator kan je lampen doen branden zonder draden. Zo kon iedereen in de omgeving van zo’n generator gratis stroom uit de lucht plukken en die kon niet aangerekend worden, want je kan er geen verbruiksmeting op doen. Dat zag natuurlijk geen enkele investeerder zitten.

Tesla pleitte daarom voor “vrije energie” want anders kon zijn uitvinding niet dienen. Je kon die niet meten en dus kon je er onbeperkt gebruiken. Hier ontstaat het groot misverstand dat die gratis en vrije energie zomaar uit de lucht gehaald wordt.

In werkelijkheid wordt de energie er via de Teslagenerator in gestoken en die verbruikte massa’s elektriciteit. Dus laten we Tesla’s vrije energie niet foutief begrijpen.

In ledige ruimte zit echter ook energie. Dit klopt en werd geconcludeerd uit de quantumtheorie. Proeven bevestigen dat er in een vacuüm spontaan deeltjes ontstaan en weer verdwijnen. Dit komt doordat deeltjes vanuit andere dimensies in de onze schieten en weer terug verdwijnen naar nog andere.

Deeltjes, hoe klein ook, zijn energie. (massa= energie). Vandaar dat het niets vol zit met energie. Maar net zoals we geen energie kunnen putten uit andere stabiele atomen kan men dat uiteraard ook niet bij de deeltjes die verschijnen in het luchtledige.
Je kan maar energie uit het atoom halen bij splijting of fusie. Dit laatste krijgen we gratis van onze zon.

Op kosmisch vlak moet ergens een grote deeltjes- en energiefabriek bestaan waaruit de ruimte is ontstaan. Het is niet zo dat “in de beginnen was er niets en dat niets is dan nog eens ontploft ook” waar het begin van alles de big bang is.

We kunnen kosmische energie wel onrechtstreeks gebruiken via zonnepanelen, wind of via hout of fossiele brandstof (allemaal eigenlijk groene energie dus, afkomstig van de zon, er bestaat geen andere)

En een zon maken op aarde (fusiereactor) is nog onmogelijk. Met enorme hoeveelheden zwaartekrachten zoals alleen in de kosmos aanwezig zijn, kan dat wel maar dat kunnen we hier natuurlijk niet.

Geloof dus al diegene maar niet die beweren dat we nulpuntsenergie (die wel bestaat!) zomaar kunnen vangen en gebruiken. Zelfs al kunnen we de verschijnende deeltjes vangen, dan nog kunnen we er de energie niet uithalen en we kunnen ze ook niet bewaren want deeltjes verdwijnen op miljardsten van een sec. als ze niet aan de bijna-lichtsnelheid reizen. (vervaltijd van deeltjes)

We zijn dus nog heel ver van een soort perpetuum mobilé wat gewoon niet kan. We zouden de deeltjes ook niet hoeven te vangen in een kosmisch vacuüm, we hebben hier deeltjes genoeg maar we kunnen deze ook niet in energie omzetten.

Als we dat wel kunnen, zal de hoeveelheid energie zo klein zijn dat ze er belachelijk uitziet ten opzichte van zonne-energie. Dit heeft dus geen zin. (Hutchison zou een soort batterijachtige buizen gevuld hebben met kristallen die een nulpuntsenergie losmaken, maar deze is enorm zwak en de vraag is of het niet een soort chemisch proces is zoals in een batterij)

Met echte groene energie (houtmassa, wind enz. ) kunnen we onze energiehonger niet bevredigen. De energie produceert zich te traag onder de zon. Hout groeit te traag en bovendien hebben we de totale hoeveelheid hout nu al bijna opgebruikt. Vandaar het voordeel van fossiele energie. Dat is natuurlijke energie die zich doorheen miljoenen jaren gevormd heeft uit bijv. hout en bacteriën. Zo kunnen we bijv. wel methaan produceren maar ver zullen we er de winter niet mee doorkomen als we dit alle zouden gebruiken.

Ik geloof dus niet dat er ook maar één alternatief is. Dit wordt een hele ontnuchtering…

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt