De waarheid van de als foutief bekend staande regressie, Bridey Murphy

Aura Oasis Logo

De regressie tot Bridey Murphy

brideymurphymoreybernsteinMorey Bernstein was een begaafd hypnotiseur. Toen hij proefnemingen wilde doen met hypnotische regressie liet Virginia Tighe zich overhalen als proefpersoon. Ze bleek heel gemakkelijk te hypnotiseren.  Toen hij haar onder hypnose naar een leven voor haar geboorte bracht, begon ze met een andere tongval te spreken. Ze noemde Bridey Murphy en was van Ierse afkomst. Ze was in Cork geboren in 1798. Een poging om Bridey Murphy terug te vinden in archieven mislukte gezien de bevolkingsregisters van Ierland maar 2 jaar na haar geboorte begonnen. Men ontdekte echter een aantal andere factoren dat haar verhaal gedeeltelijk bevestigde. In het adresboek van Belfast voor het jaar 1865 kwamen de namen voor van twee kruidenierswinkels die mevrouw Tighehad genoemd. En een munt van twee penny, die volgens Bridey gedurende haar tijd van leven in gebruik was geweest bleek inderdaad kort na haar geboorte te zijn geslagen, maar twaalf jaar voor haar dood te zijn ingenomen. Bridey had gezegd dat ze in `The Meadows’ bij Belfast was geboren; op een kaart van Belfast uit 1801 kwam inderdaad een wijk voor die `Mardike Meadows’ heette. Andere door Bridey genoemde details – zoals het bestaan van Dooley Road en St. Theresa’s Church – konden niet worden geverifieerd.  maar daarentegen vond een krant “The Chicago American”, een gelijkenis In Wisconsin in de 20ste eeuw. Bridie Murphey Corkell.

Sceptici verdraaiden de feiten wat, omdat de concurrerende krant beweerde dat Tighe een Ierse tante had die in Tighe’s kinderjaren verhalen over Ierland zou verteld hebben.

Een free-lance auteur in Denver nam echter de moeite de juistheid van de `ontmaskering’ na te trekken en ontdekte dat deze voor het grootste gedeelte eenvoudig onwaar was. Mevrouw Mary Bums – de tante die `zo Iers was als de meren van Killarney’ – was in New York geboren en had Virginia pas ontmoet toen ze achttien jaar oud was; bovendien ontkenden zij en Virginia nadrukkelijk dat ze haar ooit verhalen over Ierland had verteld. Mevrouw Corkell bleek om onverklaarbare redenen moeilijk te benaderen te zijn, zodat de free-lancer niet kon natrekken of haar meisjesnaam werkelijk Murphy was. Hij ontdekte echter wel dat haar zoon John – op wie Virginia zo verliefd zou zijn geweest – redacteur was van de zondageditie van de Chicago American, de krant die er niet in was geslaagd de rechten op Bernsteins boek te verkrijgen. Virginia verzekerde hem dat ze zelfs nooit een woord met mevrouw Corkell had gewisseld en niet de minste belangstelling had gehad voor haar zoon John, die om te beginnen acht jaar ouder was dan zij en bovendien getrouwd. Bridey Murphy is niet het enige geval, maar wel het bekendste.

	 Denis  

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt