De schemerzone

Aura Oasis Logo

De schemerzone

geesttekening2

Waarnemingen van bezoekers uit andere sferen

Wat betekent het woord astraal?

Ik gebruik dit woord voor meerdere betekenissen. Als je uittreedt in diepere dromen dan doe je dat met je astraallichaam. Dat is nog verbonden met het fysieke lichaam. Je reist geestelijk. Je kan waarnemen zonder er te zijn. Men noemt dit officieel “astrale projectie” en dit kan ook door sommigen door training bereikt worden. Je etherisch lichaam ligt nog te slapen.

Eens je overleden bent, of bij een bijna doodervaring, gaat de volledige vorm van het etherisch lichaam en het geesteslichaam in zijn volle bewustzijn uittreden. Als je dan als uitgetredene de omgeving verkent, ben je daar echt. Dan ben je letterlijk waarneembaar als geest.

Je kan dus als geest op twee manieren ergens zijn, zoals wanneer een levende een overledene waarneemt.
Ofwel neem je iemand waar als spook dat er levensecht uitziet maar waar toch iets niet aan klopt, zoals transparantie zoals in onderstaand voorbeeld.
“Ik schrok me dood en wist niet hoe ik onder de douche uit moest komen. Dus dit was die persoon die in mijn huis sloop .
Ik zag een man staan helemaal in transparant kleurloos grijs . Hij droeg een hoed een overhemd, een broek, een sjaal, een regenjas. Ik kon echt de hele figuur zien staan .Ik wist echt dat dit een geest moest zijn omdat het transparant en kleurloos was.
Wat ben ik geschrokken. Ik weet op de dag van vandaag nog steeds niet hoe ik me heb aangekleed want het gebeurde allemaal wel zo snel. Hij stond ook zo dicht bij mij . Hij stond met zijn hoofd iets voor over gebogen leunend tegen de deuropening…”

Iemand die overleden is, is normaal gezien aan gene zijde, een totaal andere sfeer. Welke deze is, is afhankelijk van de instelling, persoonlijkheid, evolutie van de geest. Men komt in een sfeer terecht waar gelijkgestemden leven. Contact ermee op een aardse manier is onmogelijk omdat men slechts geestelijk aanwezig kan zijn bij iemand. Je kan niet vragen om een teken te geven zoals wel kan lukken bij een aardgebonden geest. Zo kan een spook (ik gebruik deze naam niet graag) zijn aanwezigheid kenbaar maken met klopgeluiden.
Aardgebondenen leven hier verder, op onze aardse sfeer.
Een overleden verwant die wel over is, kan wel erg goed telepathisch in verbinding staan met wie achter is gebleven op aarde. Voor de meesten is dat echter niet echt overtuigend.

Naast de sfeer “gene zijde” en onze fysieke sfeer waar ook aardgebonden entiteiten zijn blijven vastzitten, is er nog een schemerzone.
Entiteiten die in deze raakzone leven leven vaak van de energie van een persoon. Deze entiteiten zijn als parasieten en kunnen zich voordoen als schaduwfiguren, stemmen of een lichaam overnemen (met tijdelijke andere persoonlijkheid als gevolg)
Het zijn entiteiten die eigenlijk in een verweven sfeer thuishoren die op de onze gelijkt en er door bewustzijnstoestanden door levenden kunnen worden waargenomen.
Er zijn mensen die entiteiten in de grijze zone kunnen waarnemen en beschrijven. Deze nemen ze waar zonder zelf gebruikt te worden en zonder dat de entiteit weet dat hij/zij gezien wordt. Als deze agressieve verschijnselen veroorzaken zoals krassen op het lichaam, noemen veel onkundigen dit demonen. Ik geloof niet in demonen (dierlijke wezens van duivelse oorsprong), ik geloof wel in agressieve entiteiten en entiteiten die parasiteren of dingen willen bekomen via levenden.
In deze zone horen ook de zogenaamde “old hag” verschijnselen die men wetenschappelijk afdoet als veroorzaakt door slaapverlamming. Dit verklaart echter niet waarom iedereen dezelfde waarnemingen heeft en op dezelfde manier wordt lastig gevallen.

Je kan dus ook astraal schimmen waarnemen die hier toch ook niet thuishoren. Een voorbeeld is het waarnemen van een andere levende die ook is uitgetreden. Dit is uiteraard onschadelijk.
Er zijn echter geestverschijningen die door een zeer ernstig geestelijk trauma steeds mentaal dezelfde handelingen verrichten zonder dat ze zich storen aan wie hen kan waarnemen.
Hun trauma beleven ze steeds opnieuw zoals een terugkerende nachtmerrie ons kan plagen.
Deze waarnemingen, meestal in zeer oude gebouwen of plaatsen, verklaart men soms als “the stone memory”. Hierbij wordt aangenomen dat waarnemers een mentaal beeld van de geschiedenis opvangen. Dit wordt wel zeer realistisch waargenomen. Of de theorie klopt of niet laat ik hier in het midden omdat men hier nog niet uit is.

Je ziet, het is dus complexer dan het eruit ziet. Daarom is kennis van deze informatie erg belangrijk. De meeste bezitten die niet en proberen alleen registraties te doen, wat natuurlijk wel nuttig is als bewijs dat er iets is. Ze lossen echter niets op.
Niet alleen is het belangrijk te weten welke onderverdelingen er zijn, maar het is erg interessant om ook te begrijpen waarom deze verklaringen (op demonen na) zeer logisch zijn.

In de betekenis van astrale zone kan ik dus ook de schemerzone bedoelen.

      Denis

© 2013 Aura-Oasis – Denis Dhondt