Helpt exorcisme?

Aura Oasis Logo

Helpt exorcisme?

hypnose

Exorcisme

Exorcisme is in principe een ritueel dat door onze bevoegde kerkvaders gebruikt wordt tegen de duivel, de demon, of de djinn die een persoon in beslag neemt. Waar er geen katholieke exorcisten zijn, zijn er wel andere die iemand met de bijbel op het hoofd slaan. Ook moslims hebben hun eigen hardere taferelen om de djinn uit te drijven. Dit is een theorie die ik niet ondersteun.

Je kan het fenomeen echter ook breder zien.
We moeten ons eerst de vraag stellen of bezetenheid bestaat. Wat zien we als bezetenheid? Psychologen spraken vroeger van hysterie, meer de aanvallen van epileptische hysterie waarbij iemand tot krampachtige toestanden en met wild of vreemd gedrag te keer ging.

Wij zien het meer als bezetenheid door een geest. (ik spreek hier niet over demonen omdat ik niet geloof in duivels met bokkenpoten en dierenkop). Een tijdelijke bezetenheid kan soms optreden bij gevoelige personen die op een plaats verkeren waar een geest verkeert. De gevoelige momenten zijn er meestal bij mediums die tijdelijk veranderen.

In een woning waar geestverschijnselen zijn, kan een gevoelig persoon dus op deze manier bezeten geraken.
We kunnen MPS (multiple personality disorder) waarbij iemand overschakelt naar andere persoonlijkheden ook als bezetenheid zien. Omwille van die reden heeft men de naam veranderd naar DIS (dissociatieve persoonlijkheidsstoornis – persoonlijkheden zouden zich door een trauma hebben afgesplitst van de eigen persoonlijkheid).

De meeste komen nu terecht in de handen van de psychiater vanwege hysterie, neurose, Dis en allerlei andere benamingen. Kortom ze zijn geestesziek.

Niemand lijkt hen op die manier te kunnen helpen en naargelang de ernst kunnen ze met medicatie gesedeerd worden of moeten ze opgenomen worden. Er is nog niemand op die manier genezen.

Er zijn echter dokters geweest die dit toch als afkomstig van een geest zagen en met medium en communicatie de entiteit verwijderden. En met groot succes. Dr. Wickland bevrijdde de ene na de andere “geesteszieke” van zijn kwellingen. Ook Prof. Hyslop, die voorzitter was van vroege Amerikaanse SPR (society for psychical research), de ASPR dus, slaagde op ongeveer dezelfde manier met groot succes.

Toen Frederik Myers in Engeland de SPR oprichtte met collega Cambridge professors was een van zijn eerste fenomenen die hij onderzocht “hysterie” zoals men het toen nog noemde. Er waren immers paranormale kanten aan die erop wezen dat er meer aan de hand was. Hoe kan iemand bijv. een andere taal spreken die hij nooit geleerd heeft? (later multiple persoonlijkheid stoornis of dissociatieve stoornis. MPS heeft men als een onjuiste benaming getypeerd en veranderd in DIS (afgesplitste deelpersoonlijkheden)

Tot zover wat uitleg in een notendop. Het ligt eraan wat je als bezetenheid ziet en welke methodes je bedoelt van exorcisme. Door iemand met heilig water nat te kletsen kom je er maar zelden. De persoon op wie de film “the exorcist” gebaseerd was, raakte pas bevrijd na maanden en heel veel exorcistische duiveluitdrijvingen door de kerk. De vraag stelt zich hier terecht of het wel iets geholpen heeft aangezien het zo dikwijls moest uitgevoerd worden.
In deze vorm geloof ik dus niet. Ik geloof ook niet in met bijbels slaande jonge vrouwen. Bij sommigen lijkt dat echter toch een effect te hebben. Of het duurzaam is, is een heel andere kwestie. Ik denk het niet.

De methodes van Dr. Wickland waren wel duurzaam. Ze werkten ook heel snel en bij iedereen. Dit heeft hij 30 jaar met zijn vrouw (medium) met succes gedaan bij deze onbehandelbare slachtoffers.
De vraag stelt zich of het beeld van bezetenheid en exorcisme niet moet bijgesteld worden?

      Denis

© 2014 Aura-Oasis – Denis Dhondt