Energieverbruik bij paranormale fenomenen

Categories:

Aura Oasis Logo

Energieverbruik bij paranormale fenomenen

atoom2

Kunnen geesten energie stelen?

De winter 2012-2013 is een lange en koude winter geweest. Die zal veel meer energie gekost hebben dan een gemiddelde winter.

Het is dan natuurlijk nooit leuk de hoge energiefactuur te moeten betalen.
Sommige mensen kampen met een energiefactuur die ze in twijfel trekken. Dit wil niet zeggen dat er iets abnormaals aan de hand is.

Als de meter echter doordraait terwijl je verwarming of elektriciteit uitgeschakeld is, dan scheelt er duidelijk wel iets. Het lijkt me best dit dan na te kijken.

Bij enkele woningen die overduidelijk met geestfenomenen te kampen hadden werden me meldingen gemaakt van erg abnormaal hoge energierekeningen. Bij de eerste gevallen wou ik dit ongekend verschijnsel niet in verband brengen met geestfenomenen. Toch is er minstens een geval goed bekend en zeer sterk onderzocht en opgevolgd: het geval Rosenheim. (vooral veel telefoonrekeningen)

De eerste keer dat ik een vermoeden had dat er een connectie kon zijn tussen abnormaal hoge energierekeningen en een geest, kon het allemaal nog toeval zijn of aan de woning liggen. Vreemd dat men echter ook constateerde dat nieuwe batterijen plat gingen, zonder te oud te zijn of zonder gebruikt te zijn.
Nadat er geslaagd is de geestfenomenen buiten de woonomgeving te krijgen, werden alle energierekeningen, zowel van elektriciteit als gas wel een enorm stuk milder.

Het plots afgaan van batterijen is echter wel een bekend geestverschijnsel. Dit gebeurt meestal terwijl ze in gebruik zijn.

Nog enkele keren werd me gemeld dat een elektronische energiemeter zomaar wild kon gaan rondzwaaien met dure implicaties. De teller was al 3 keer vernieuwd en nog kon hij op bepaalde dagen gaan tollen.

Bij een ander geval waar vreemde dingen zoals verplaatsingen van meubels, van zelfs aangaan van lichten, geluiden, koude spots en meer waarnemingen die op de aanwezigheid van een geest wezen, nam ik een duidelijke EVP op die dit bevestigde. Het gezegde was merkwaardig zinvol als combinatie met waar de woning vroeger voor gediend had.
Het op hol slaan van de energiemeter werd me daarna ook nog op deze locatie gemeld. Men was zelfs al komen kijken van de energiemaatschappij en het probleem bleef voortduren. Uiteindelijk werd het gas afgesloten en nog telde de meter! Ondanks dit feit moest de meterstand toch betaald worden.

Nu me dit weer gemeld wordt bij nog een ander geval waar duidelijk abnormale dingen gebeuren, blijkt het me duidelijk te zijn dat er toch een verband bestaat en dit waarschijnlijk een minder waargenomen geestfenomeen zou kunnen zijn. Het moet dus meer voorkomen. Vooral op plaatsen waar bewoners “ongewenst” zijn.

Een tweede feit dat ik liever niet bij “tekens die wijzen op geestfenomenen” schrijf, is het ontstaan van spontane branden. Ook dit is iets dat gelukkig minder voorkomt maar dat evenwel moeilijk te vermijden is als het zich soms voordoet. Een heel bekend geval was destijds Borley Rectory dat uiteindelijk ook afgebrand is.
Of dit een verband houdt met energieverbruik is me echter niet bekend. Deze dingen komen te weinig voor om er besluiten te kunnen uit trekken die betrouwbaar zijn. Toch vermeld ik deze spontane geestelijke brandjes hier omdat een connectie met energieverbruik mogelijk zou kunnen zijn.

Maar als energiemeters tellen zonder dat er gebruikt wordt en terwijl alles in orde is, lijkt me dat toch niet normaal. Zeker als het op meerdere plaatsen voorkomt.

      Denis

© 2013 Aura-Oasis – Denis Dhondt