De quantumtheorie bevestigt psychokinese

Psychokinese is compatibel met fysica

Aura Oasis Logo
This material is subject to copyright restrictions and may not be used for any commercial purpose without the permission of the copyrigth owner. If is is transmitted, copied or printed, then this notice, and any other information herein relating to copyright, and author and publisher names, must be included in the derivate material.

  • Gepubliceerd in: “Physics today 45 (7), 15, 1992
  • Afkomstig van: “American Institute of Physics”
  • Auteur: “Philip Anderson” (oktober 1991, blz 146)
  • Beroep: “Praktiserend Fysicus precisieregistratie”
  • Andere medewerkers: Sociaal antropoloog en parapsycholoog Marilyn Schiltz, B. D. Josephson (fysicus), F. Pallikari-Viras
  • Medewerkend instituut: Mind science foundation, San Antonio, Texas

De quantumtheorie bevestigd psychokinese

Uiteindelijk, “is het werkelijk irrationeel en zelfs onwetenschappelijk”, zoals sommige sceptici schijnen te denken, om te suggereren dat er geen relatie zou kunnen bestaan tussen het “Theorema van Bell betreft Niet-Locale verbindingen” en telepathie. Betreft deze zienswijze wil ik de aandacht vestigen op de publicatie in een gereputeerd Fysica-journaal op een document : (B. D. Josephson en F. Pallikari-Viras, Found Psys. 21, 197-207, 1991), welke in een rationeel verband aantoont hoe de twee met elkaar kunnen worden verenigd, en waarom er letterlijke een soort koppeling MOET mogelijk zijn in biosystemen, maar niet altijd onder de condities van de gewone Fysica-experimenten.
Ik hoop dat sommige lezers mijn boodschap hebben opgepikt, waarvan sceptici zullen wensen dat ze deze niet gelezen hebben: dat (1) Psychische fenomenen consistent zijn met Fysica, en aanvaardbaar in rationele termen; en (2) als een gevolg van (1), dat vele van de experimenten van het paranormale “te meten fenomenen” zijn, waarvan het de bedoeling van de wetenschap is, dat men ze probeert te begrijpen.
Uiteindelijk, zou ik willen aanbevelen aan de lezers, niet te gaan geloven in een paradigma die zich relevant kan uitleven in het begrip van onze natuurlijke wereld, en dat ze David Bohm’s elegante discussie over dit soma-significante concept, lezen. (Zie: “The search for Meaning, ed, P. Pyllaenen, Crucible, Wellingbourgh, Northans; England, 1989, pp 43-62).

		Philip Anderson

Met andere woorden

Paranormale verschijnselen zoals telepathie, psychokinese zijn volledig perfect aanvaardbaar en in de laatste ontdekkingen van de Fysica in te passen. Hiermee ontneemt men de critici de suggestie dat het onaanvaardbaar zou zijn “parapsychologische fenomenen als in strijd met het wetenschappelijk denken” te bestempelen. Ze passen dus precies in de ontwikkeling van de hedendaagse wetenschap en MOETEN daaruit zelfs besloten worden.

	 Denis  

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt