Persoonsgebonden geesten

Aura Oasis Logo

Persoonsgebonden geesten

geesttekening2

Persoonsgebonden geestelijke aanwezigheden

Er zijn heel veel mensen die zich niet alleen voelen. Ze voelen zich vaak bekeken, ze worden aangeraakt, geknepen, ze zien schaduwfiguren voorbij lopen, ze horen geluiden alsof er iemand is, of ze krijgen nachtelijk bezoek.
In de eerste plaats zou je hier op een plaatsgebonden geestelijke aanwezigheid denken. Maar in veel gevallen gaat dit niet op. Er is ook niet vanaf te geraken door een verhuis zoals bij een spookhuis.
De aanwezigheid gaat overal mee en anderen kunnen die niet waarnemen zoals jij dat doet. Bijgevolg wordt het slachtoffer vaak psychiatrisch beschouwt.

Het best bekend zijn “onzichtbare vriendjes” zoals kinderen die kunnen hebben. Men acht dit een puur psychologisch verschijnsel maar vaak is dat niet zo. Ze zien en horen ze soms echt, terwijl ouders het als een fantasie beschouwen. Maar als de beschrijving later toevallig wordt teruggevonden en het is er een die het kind niet kon weten, blijkt de verrassing.

Net zoals kinderen die vriendjes hebben, kunnen volwassenen die ook hebben. Vaak zijn dat dan geen speelkameraadjes meer maar worden ze beschouwd als een beschermende geest waarmee men kan praten en die men dingen kan vragen.
De tekening hierboven illustreert hoe een psychisch tekenaar het personage kon tekenen die bij iemand aanwezig was en daarbij zie je de foto waarop de figuur is teruggevonden.
In enkele gevallen is die geestelijke aanwezigheid eerder lastig. ‘s Nachts beleeft men hoe je lichaam wordt aangeraakt of gebruikt of hoort men geluiden of stemmen. Soms commanderen deze of maken de aanwezigheden het leven moeilijk.
In andere gevallen is er een geest blijven plakken die op de een of andere manier zelf is binnengelaten. Vaak wil men die zelfs niet kwijt want er zit één goede bij die men wil blijven houden. Men beseft niet dat deze twee rollen kan spelen.

De reden waarom een overledene aan iemand blijft kleven loopt vaak uiteen. Dit kan van een persoonlijk belang, als degene die ontvankelijk is variëren, tot iemand die nog met agressie is blijven hangen en daartoe een persoon wil gebruiken, tot een geest die zich seksueel aangetrokken voelt. Maar het kan uiteraard ook een vriend zijn die zelf uit het leven is gestapt.
Waarom iemand bij een bepaald persoon blijft hangen is vaak onduidelijk. Zo kan het voorkomen dat er geen enkele reden of verband gevonden kan worden, al kan er met de geest gepraat worden en kan hij/zij zo zijn verhaal vertellen.
Zo had ik als voorbeeld, ooit eens een meisje die een ander meisje rond haar had, die beweerde van haar moeder verlaten te hebben toen ze ergens in een natuurgebied verloren liep. Het meisje kon letterlijk beschrijven waar de andere zich bevond, wat deze deed, in welke houding ze zat enz.
Een ander had een soldaat bij zich en voelde keer op keer een pijnscheut bij het hart waar hij zou neergeschoten zijn. Dit liet ook een rode plek achter op de huid die er zonder fysieke reden op verscheen. Ook schreef deze entiteit automatisch.

Zelf had ik via spiritisme eens iemand die beweerde bij mij te zijn maar die voor zover ik dacht toch nog moest leven? Ze beweerde dat ze zelfmoord gepleegd had wat ik behoedzaam probeerde na te trekken tot alles uiteraard bleek te kloppen. Het motief was me dan opeens ook duidelijk omdat ze nog beloofd had iets terug te doen voor wat ik voor haar deed en waarvan ze sterk onder de indruk was.
Een helderziende vriend die hier niets van wist en die ik zelden nog eens zie, beschreef wie hij bij mij zag en herhaalde enkele zinnen die doorslaggevend waren om niet meer te twijfelen dat hier in elk geval iets paranormaals aan de hand was. Hij noemde ook haar niet voor de hand liggend en toch erg weinig voorkomend beroep. Later hielp ik haar overgaan naar gene zijde.
Begrijp hier nu dat ik bij deze korte beschrijvingen niet het hele verhaal kan neerpennen, maar dat als het plaatje bijeen gepuzzeld was, alles behoorlijk verklaarbaar was.

Vaak speelt een niet gesloten aura een rol voor het ontvangen van zo’n persoonlijke geesten. Ook maakt de geest zich vaak niet bekend.
Het is ook vaak moeilijk om deze kwijt te raken. In ieder geval, via psychologische of psychiatrische weg lukt het niet. Er zijn echter wegen om daar van los te komen, maar het is niet gemakkelijk.

In ergere gevallen kan de geestelijke aanwezigheid iemand overnemen. Bezetenheid. Een exorcist met wijwater die deze verbant met de bijbel zal niet veel helpen, tenzij de geest zelf heel religieus is en zelf weggaat vanwege eigen geloof. Ook wierrook en andere rituelen blijken niet te helpen. Soms kan iets kort lijken te helpen maar dat is vaak enkel illusie.

Een persoon die bezeten geraakt is vaak door meerdere geesten bezeten die deze op ieder vrij moment kunnen overnemen. Zo bestaat er ook het verschijnsel als psychiatrische stoornis MPS, multiple persoonlijkheidsstoornis of dissociatieve stoornis. (DIS)
Bij zwaardere bezetenheid valt het slachtoffer flauw en komt recht als iemand anders. Dit heb ik ook ooit beleefd. Dit was een heel zeldzaam geval en is beschreven op de website.

Maar slechts een deel van de mensen die iemand bij zich dragen, heeft daar ook hinder of stoornis van. Denk maar aan de ingebeelde vriendjes die ik beschreef. Maar als de lakens bewegen als iemand je ‘s nachts aanraakt is er toch wel iets meer dan psychiatrisch. En dat komt voor.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt