Toekomstvoorspellingen

Aura Oasis Logo

Toekomstvoorspellingen

clairvoyance

Voorspellende dromen stemmen tot nadenken

De vliegtuigbouwer Dunne ontdekte dat zijn dromen voorspellende elementen bevatten en begon die te noteren. Hij publiceerde zijn boek “Experiment with time” waarop de SPR ook een reeks experimenten begon die dit bevestigden.
De SPR zette een experiment op waarbij 2 onmogelijk toevallige omstandigheden uit een droom TEGELIJK moesten waar zijn in de nabije toekomst voor te gelden als een voorspellende droom. Deze blijken te bestaan en realiseren zich vooral de eerste dagen erna waarna de kans afneemt maar wel nog mogelijk is. Om het toeval geen kans te geven door de lange tijd, blokte men de voltrekking van de toekomstelementen in een droom voor het onderzoek tot max 2 dagen om geldig te zijn (Dunne-regel). Ook plotse visioenen overdag kunnen voorspellingen dragen. Ze zijn herkenbaar aan een zekerheidsgevoel.

Bij een “waarzegger” gaan voor je toekomst heeft meestal weinig zin. Dus niet op de manier zoals het bovenstaand kermis- en foorprentje suggereert. Vergeet Madame Blanche dus.
Psychometrie werkt daarentegen wel maar vooral om dingen te weten te komen over heden en verleden, bijv. bij een vermissing (Psychic investigators). Dit is geen illusionistentrucje zoals sceptici zouden willen laten geloven.

Zelf heb ik gedetailleerde voorspellende dromen weten uitkomen die precies gezien waren zoals ze heel kort erna zouden gebeuren. Het is onmogelijk dat deze dromen toevallig kunnen zijn. Naam en specifieke onvoorstelbare gebeurtenis klopten telkens. Zo een geval is van een bepaald kind dat verlamd zou zijn en niet meer op de benen zou kunnen staan terwijl dit kerngezond was. Precies een week later geraakte een zenuw geïnfecteerd die verlamming van de benen veroorzaakte.

Een mooi voorbeeld dat we allen zouden moeten kennen, is de Bijlmerramp, waar een boeiing een enorme schade veroorzaakte in appartementenblokken. Dit is vooraf gemeld met details. Toch kon dit niet verhinderen dat het gebeurde. Zo zijn er nog dergelijke gevallen gedocumenteerd zoals toen Jeanne Dixon zich bezorgd maakte om President Kennedy en belde dat hij beter niet aan de optocht zou meedoen omdat hij zou neergeschoten worden door een sluipschutter. Zij voorspelde ook de ramp met een ruimteraket waarvan de inzittenden zouden verbranden in de capsule. De oorzaak zou een stuk gereedschap zijn dat tussen de bedrading was blijven zitten.
Toen men de uitgebrande capsule onderzocht bleek er een schroevendraaier tussen de bedrading te zitten.

Maar dit stelt ons voor een filosofische vraag. Als de toekomst kan voorzien worden, bestaat ze dan ergens al? Hoe moeten we tijd opvatten? Die wordt namelijk anders beleeft dan deze is. Of is onze werkelijkheid iets anders dan hoe we ze waarnemen?

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt