De grote instorting van 2012

Aura Oasis Logo

De grote instorting van 2012

volcano

De zware gevolgen die de Maya’s voorspelden

De hele kosmos is in beweging. De planeten draaien rond de zon en de zon draait mee rond het zwart gat midden in onze melkweg. Beide oefenen ze enorme zwaartekrachtvelden uit op de aarde want zo’n planeet in zijn baan houden op zo’n afstanden is geen kleine energie. Denk maar aan de 100.000 lichtjaren die het kost om alleen naar het centrum van onze melkweg te reizen.
We draaien dus eerst en vooral rond in onze melkweg en meerbepaald rond het mysterieus zwart gat in het midden ervan.
In deze melkweg draaien we ook nog rond de zwaarste planeet in ons zonnestelsel: de zon.

Iedere 25.500 jaar valt de rotatie van de melkweg perfect samen met de rotatie van de aarde rond de zon. Dus op 21 dec. 2012 werken plots 2 enorme aantrekkingskrachten samen op de aarde. Dit komt omdat de melkweg en de zon dan samen op een lijn komen te staan. Welk effect dit heeft weet niemand, maar dat de polen ooit verschoven zijn is een feit.

Van de dag dat deze aantrekkingskrachten samenvallen berekende men die cyclus perfect. Van zonnewende tot zonnewende berekende men het jaar enz… Het is een enorme prestatie om dit zo precies te kunnen berekenen. Deze professionals van 2100 jaar geleden zijn nog niet overtroffen en zeker niet met de middelen die toen ter beschikking waren.

Dus 21 dec. 2012 is wel geen toeval. Het betekent echter wel een verandering, zoals de kortste en de langste dag van het jaar een verandering inluiden. Zo kan er ook een geleidelijke verandering komen in de aardas.

Veel effect op de baan van onze planeet zal die dag niet hebben. Waarschijnlijk wel op de zonnestormen die ons bombarderen en onze beschermende magnetische gordel die ze minder tegenhoudt. Maar dit laten we aan de wetenschappers over welke gevolgen dit zou kunnen hebben. Naar verluidt zou 2012 zo al hevige zonnestormen kennen door de gemiddelde tijd waarbij dit voorkomt, 11 jaar (als ik me niet vergis)

Op lange termijn echter kan een cyclus van precessie wel erg dodelijke gevolgen hebben. Denken we maar aan de ijstijd en het voorkomen van tropische planten en dieren op de poolgebieden. Het is duidelijk dat 5000 jaar geleden de polen zijn verwisseld met een ijstijd tot gevolg.

Op deze manier zou het aflopen van de Mayakalender op heel lange termijn, wel zware rampen en gevolgen kunnen hebben maar da’s nog niet voor de 21ste dec.

21 december 2012 zou dus wel een verandering inhouden. Ze doet dit echter niet plots maar meer zoals na de langste dag, de dagen beginnen korten en het winter wordt.

Die datum zie ik persoonlijk dus niet als plotse dramatische datum, maar wel een verrassend precies berekende kalenderprestatie die inderdaad verandering inluidt.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt